مجاهدین بازیچه ای برای غرب

با وحدت عمل مردم، جان مک کین و رجوی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!

" دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید"! این ضرب المثلی است که گویا سازنده ی آن، سرهنگ سناتور مک کین دیوانه وخونخوار را همراه مسعود رجوی خودشیفته ومستبد وبوالهوس یکجا دیده واین حرف را مطرح کرده است!
باند رجوی همواره گوش بزنگ است که حرفی ازدهان این سرهنگ وسناتور قاتل مردم ویتنام دربرود تا با انعکاس آن که شباهت کامل به سخنان بی قد وقواره رجوی دارد، کمی تا قسمتی دلخوشی بخود بدهد!
 رسانه های رجوی، سخنان مداخله گرانه وشریرانه ی این خلبان سناتور را چنین طرح کرده است:
" رفتار شریرانه رژیم ایران در چند هفته گذشته خطرناکتر شده است… در حالی که دولت اوباما مدعی است توافق اتمی می‌تواند به بهبود و تقویت روابط با رژیم ایران به‌انجامد، رفتار شریرانه این رژیم در چند هفته گذشته خطرناکتر شده است. این وضعیت ناشی از سیاست دولت اوباما برای نادیده گرفتن و کوچک جلوه دادن تهدیدهای گسترده‌یی است که از جانب رژیم ایران وجود دارد ".
بدین ترتیب مشاهده میشود که اتهام " مماشات "  بدون تفاوت زمانی از زبان مک کین ها ورجوی ها بیرون میآید که خواننده ی باهوش متوسط باید خود استنباطات لازم را ازآن بکند!
خبر بصورت زیر ادامه پیدا میکند:
" سناتور جان مک‌کین که اظهاراتش در واشینگتن اگزمینر درج شده افزود: ضروریست تا باراک اوباما از سیاست خارجی شکست خورده خود دست بردارد و اقدامهای بیشتری را علیه رژیم ایران انجام دهد ".
دراین مورد خاص باید گفت که آمریکا غیر ازحمله ی نظامی که برایش میسر نشد، هرکاری که توانست- راسا یا توسط متحدان تسلیم شده ی اروپایی خود و مرتجعین منطقه – علیه ایران ودردرجه اول مردم ایران انجام داد وکار دیگری غیر ازآنچه که داد، نمیتوانست انجام دهد و جان مک کین بیهوده آب درهاون میساید!
هرشخص  ازاین موضوع که رژیم آمریکا از نظر نظامی واقتصادی قوی تر از دیگران وازجمله ما میباشد، باخبر است ولی تنها عاقلان دانند که مردم ایران با ملاحظه ی آنچه که در عراق، افغانستان، لیبی، سومالی، سوریه و… روی داده، بحد کافی مجرب شده اند وبعنوان یک نیروی لایزال وبالاتر ازهرقدرت نظامی، دریافته اند که برای حفظ کشور ومنافع ملی اساسی وعام خود وباوجود تمامی سلایق مختلف، متحدانه عمل کنند وچون چنین است، مک کین ورجوی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!
صابر
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا