اعضاء جداشده از فرقه رجوی

جدا شده های گیلان شخص رجوی را مسبب اصلی ویرانیهای لیبرتی میدانند

نامه شماری ازجدا شده های فرقه رجوی از استان گیلان
ما شماری ازجداشده های فرقه بدنام و خانمانسوز رجوی و مرتبط با انجمن نجات گیلان هستیم که هریک درجای جای استان گیلان سالیان است که بدور ازسایه سیاه رجوی ودرکمال آرامش واطمینان وسلامت کامل درمعییت خانواده هایمان همچون سایرشهروندان زندگی میکنیم وبرخلاف اباطیل رجوی که صرفا خوراک تبلیغاتی برای خام کردن وبه اسارت نگاهداشتن لیبرتی نشینان است با صدای بلند اعلام میکنیم که هیچکداممان اعدام نشدیم. هیچکداممان شکنجه نشدیم وهیچکداممان درچارچوب یک زندگی شرافتمندانه مشکل امنیتی نداریم وتا جایی که وسع آنرا داشته باشیم داوطلبانه درخدمت خانواده های مرتبط با انجمن نجات گیلان برای رهایی اسرای لیبرتی نشین همکاری وهمدلی داریم واین را یک وظیفه ملی وانسانی وخداپسندانه می دانیم واز افتراه واهانت های دروغین رجویها نیزهیچ ابایی نداریم.
ازحمله موشکی پنجشنبه شب گذشته جیش المختاربه کمپ لیبرتی که تلفاتی خاصه تلفات انسانی قابل توجهی را دربرداشت بسیارمتاسف واندوهگین شدیم وخود را درغم و اندوه خانواده های قربانیان شریک میدانیم وفرصت را غنیمت شمرده وبه جمیع بازماندگان قربانیان تسلیت عرض می نماییم.
نظربه اینکه ازجانب کمیساریای عالی پناهندگان وملل متحد خاصه دولتین ایران وعراق همه گونه امتیاز و تسهیلات ازبرای انتقال اسرا به کشورهای ثالث وبازاسکان آنان دردنیای آزاد فراهم ومهیا است.
نظربه اینکه ازجانب رجویها نیزهمه گونه امکانات با وجود لابیهای مواجب بگیرازبرای انتقال اسرای لیبرتی به کشورهای ثالث براحتی امکان پذیراست ونظربه اینکه تمام اسرا نیزاستعداد وپتانسیل خروج ازورطه فرقه رجوی اززندن لیبرتی را حامل هستند؛ دیگرشبهه ای باقی نمی ماند که چرا اسرا آنهم قطره چکان ودرحاله ای ازسنگ اندازیهای رجوی به آلبانی انتقال داده میشوند!
استمداد ما ازمجامع حقوق بشری و وجدانهای بیداربشری اینستکه اجازه داده نشود که رجوی خائن وجاه طلب کماکان ازبرای حفظ وبقاء خفتبارخود ازخون مشتی زندانی واغفال شده ارتزاق کند وقهقهه بخندد وشادمان باشد درحالیکه قربانیانش لحظه مره ازشکنجه های روحی و روانی درلیبرتی رنجورهستند وخانواده های آنان خون گریه میکنند.
تنها راهکارانسانی دراینستکه " دراسرع وقت وبدون فوت وقت زندان ساخته وپرداخته رجوی درلیبرتی برچیده شود وتمام اسرا برای ازسرگیری یک زندگی آرام وبی دغدغه به دلخواه خود آینده خود را آنگونه که صلاح میدانند رقم بزنند."
شماری ازجداشدگان ازفرقه رجوی ازاستان گیلان
1-    اکبرمحبی
2-    علی  جمالی
3-    حمید حاجی پور
4-    محمدباقرکشاورز
5-    محمد پیرتاجانی
6-    اکبرحسین آبادی
7-    مجید شمس لفوتی
8-    حسین فرح بخش
9-    مسعود وهاب پور
10-    نیما مهرجو
11-    حسین مراد علی نیا
12-    جواد قلیزاده
13-    مالک هژبر
14-    علی برزگر
15-    نادرمنفردی
16-    غفاربال افکنده
17-    علی پوراحمد
18-    صادق خاوری
19-    رضا رجب زاده
20-    منصورشعبانی
21-    حسن شرقی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا