جنایتى که مسئولش مشخص است

بار دیگر و کشتارى دیگر در لیبرتى که به علت لجاجت و پافشارى مسعود و مریم رجوى بر ماندن در عراق بوقوع پیوست، دل هر انسان آزاده اى را بدرد آورد و این واقعیت را پیش از بیش به اثبات رساند که رجوى قصد تمام عیار براى به کشتن دادن افراد اسیر در لیبرتى کرده است و براى همین در فراخوان و انتقال ساکنان لیبرتى به کشور امن، کار شکنى میکند و اجازه انتقال افراد بر طبق برنامه کمیساریا را نمیدهد.
 بعنوان عضو جدا شده از سازمان این حمله جنایتکارانه را محکوم میکنم و مسىولیتت تمام عیار این خونریزیها را شخص مسعود و مریم رجوى میدانم که خواهان ماندن در عراق، این کشور جنگ و خون هستند. پیام رهبران این سازمان بعد از این خونریزى خود گواه این واقعیت است که رجوى فقط با ریخته شدن خون افرادش و سوءاستفاده از این خونها سیراب شده و خواهان خونریزى مجدد میباشد.
 با نگاهى به پیام مسعود رجوى خطاب به اسیران لیبرتى که میگوید ” آرامش و کنترل و هوشیارى خود را حفظ کنید و با هوشیارى کامل آماده کارزار بعدى باشید”.
 کسى نیست به این مردک شیاد بگوید این چگونه کارزارى است که از یک طرف محصور در کمپى بدون دفاع و در معرض هجوم و شبیخون دائمى است و وابستگان به رژیم جمهورى اسلامى با دست باز در کشور خود هر وقت اراده کنند، میتوانند با شلیک خمپاره و موشک جمعى از اسراى محصور در تشکیلاتت را به خاک و خون بکشند، کدام بى شرف و بى وجدانى میتواند بر این صحنه فجیع نام کارزار نهد و خواهان آمادگى براى کارزار بعدى باشد.
 آقاى رجوى و خانم فرنگ نشسته، تا کى میخواهید از خون این بى گناهان ارتزاق کنید؟ چرا مانع انتقال این نگون بختان شده اید؟ جواب آینده و تاریخ چطور خواهى داد؟.
 آقا و خانم رجوى! عراق این کانون جنگ و خونریزى که شما پرونده ننگینى در آن کشور دارید و دستتان تا مرفق علاوه بر هموطنان خود در خون مردم عراق چه بصورت مستقیم و چه با شیادى و نقشه هاى شوم شما به خاک و خون کشیده شده اند، غرق است، شما با چه حقى بر ماندن در عراق اصرار دارید؟ شما که دم از قانون میزنید! آیا مردم عراق حق تعیین سرنوشت خود را ندارند؟ چرا و به چه علت بعد از اینهمه جنایت در عراق هنوز بر طبل جنگ طایفه اى و دخالت و تفرقه بین مردم و دولتمردان این کشور میکوبید؟ به شما چه ربطى دارد که مردم عراق چه نوع حکومتى انتخاب کنند؟ لطفا شما به فکر دوستان بدبختم در لیبرتى باشید و بیش از این جان این عزیزان را قربانى اهداف خائنانه خود نفرمائید.
 اى ننگ و نفرین بر شما و حامیان این سیاست پفیوزى که اسیران خود را قربانى رهبران نالایق و جنایتکار و فرارى این فرقه میبینند. ولى باز براى ادامه این سیاست، دستمال به دست به تعریف و تکریم از آنان میپردازند.
 این تراژدى انسانى که هر چند وقت بر سر اسیران لیبرتى میآید و مسئولیت تام و تمام آن به گردن مسعود و مریم رجوى است، باید با با فشار بر این زوج بى وجدان که خود در ساحل امن و آسایش لم داده و بقیه را قربانى خود میکنند، زمینه انتقال فورى فراهم شود و دیگر شاهد تلف شدن عزیزانمان در لیبرتى نباشیم.
عبدالکریم ابراهیمی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا