عملکرد سازمان مجاهدین خلق

اگر رئیس جمهور مهم نیست، این حملات رجویست ها معنی ندارد!

آقای اسماعیل محدث وقتی دست بقلم میبرد، آنقدرپرنویسی میکند که فراموش میکند که دراول حرف هایش چه چیزی مطرح نموده، دروسط صحبت چه گفته وچه نتیجه ی مشعشعی ازاین پرگویی های متضاد گرفته است!
مقاله ی او با عنوان  " طرف مردم یا طرف دیکتاتور "؟ که در رسانه های رجوی منتشر شده، نمونه ی مشتی ازخروار اوست درخصوص درهم گویی های او!
اسماعیل محدث نوشته است:
" به راستی سرشت سیاسی و ایدئولوژیک رژیم مذهبی ایران چگونه است؟ آیا تنها انجام مناسک رأی گیری، آن هم از نوع بسیار مخصوص آن، کافی است تا به رژیم آخوندی صفت دمکراتیک داد "؟
آیا این محدویت های انتخاباتی تنها درایران وجوددارد؟! مثلا درآمریکا تاکنون کسی موفق شده که خارج از دوحزب دموکرات وجمهریخواه – که کار یک حزب را با دوجناح راست بازی میکنند- به ریاست جمهوری و… انتخاب شود؟!
با این حال، هم شما وهم همفکرانتان انتخابات آمریکا را دموکراتیک نامیده اید وبااین وصف انتخابات ایران را هم میتوانید دراین حول وحوش بررسی کنید!
اگر انتخابات آمریکا که طی آن احزاب حامی حداکثر پنج درصد ازمنافع مردم انتخاب شده و دموکراتیک نامیده شود ودراین صورت چه ایرادی به رئیس جمهور ایران که اقلا ازمنافع نیمی ازمردم دفاع میکند، میتوانید وارد کنید؟!
دوباره میخوانیم:
" رژیم ولایت فقیه کاملاً ضد دمکراتیک است، چرا که در این نظام اصول پایه ای دمکراسی یعنی حق آزادی بیان و حق انتقاد و حق مشارکت و تشکیل گروه های اجتماعی و سیاسی و حق مخالفت، اساساً وجود خارجی ندارند. با این وصف در رژیم آخوندی مناسک رأی گیری انجام می گیرد: امری که تنها در جمع کاندیداهای کاملاً مطمئن رژیم آزادی کُش انجام می گیرد و در آن تنها بخشی از مردم با کسالت و گاهاً به اجبار شرکت می کنند ".
بله آزادی مطلق درهیچ کجای دنیا وجود ندارد وایضا درایران هم. اگرآزادی مطلقی وجود دارد صرفا شامل حال مسعود رجوی درفرقه اش میباشد ودراین مورد شما میتوانید به خودتان افتخار کنید که رکوردی درجهان دارید!
آزادی بیان و…، بطور نسبی درایران وجود دارد و مخالفت هم با دولت وحکومت و رژیم میشود و هزینه های این مخالف خوانی ها ده ها بار کمتر از عواقب مخالفت خانی درفرقه ی رجوی است!!
با وجود اینکه انتقادهای جدی ای برای انتخابات ایران میتوان وارد کرد، اما ای کاش انتخاباتی دراین سطح درتشکیلات شما ویا دوستان سعودی و…  تان برگزار میشد!
البته ممکن است قسمتی با کسالت وقسمت دیگر ابدا درانتخابات شرکت نکنند، اما انتخابات ایران باتمام محدودیت هایش، همواره یکی ازپرشورترین انتخابات موجود درجهان ازآب درمیآید و40 میلیون شرکت کننده، میدانند که برای چه شرکت میکنند و کاش میشد که شما درمیان آنها بودید و با تحلیل آنها که بدون هیچ ادعایی، واقع بینانه وحکیمانه تر از شلم شورباهای شما بعنوان تحلیل است، بهتر آشنا میشدید!
درقسمتی ازنوشته ی این هموطن، رئیس جمهور هیچ کاره معرفی شده ودرقسمت بعد، تمامی ناهنجاری های کشور بنام او نوشته شده که این دومطلب باهم سازگار نیست.
درمورد بی اختیاری وهیچ کاره نبودن رئیس جمهور باید ازشما پرسید، اگر او شخص مهمی نیست، چرا اینهمه درباره اش مینویسید وهمه ی نواقص را بحساب این شخص غیر مهم میگذارید؟
واقعیت این است که رئیس جمهور درایران نه همه کاره ی کشور است ونه درسطحی که درسیاست های کلان وخرد کشور کم تاثیر باشد.
شما بعنوان بینندگان اوضاع بشکل (سیاه وسفید) قادر به تشخیص وتحلیل این وضع نیستید والبته لازم هم نمیدانید که اطلاع رسانی درستی انجام دهید که ضرر اصلی رجوی در این راستگویی هاست!
نوید
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا