وارونه نمایی

باند رجوی، ده ها برابر بیش ازاین زندانی آذربایجانی دارد!

فرقه ی رجوی بیگانه با درد، زبان ومشکلات آذربایجانی ها، این روزها به کاسه ی داغتر ازآش تبدیل شده وبرای مردم آذربایجان بیش ازخودشان دلسوزی میکند!
اینکه فرقه ای اینقدر ظالم وستمگر در برابر اعضای خودش باشد ودرمقابل بتواند برای دیگرانی مانند آذربایجانی ها که هیچ انس والفت ومنافع مشترکی با آنها ندارد، اظهار دلسوزی کند، سخت مایه ی حیرت ودور از حیطه ی ایدئولوژیک این فرقه قرار دارد. چرا که  فرقه ها – ودرراس همه ی انها مخوفترین ومستبد وتمامیت خواه ترینش که مربوط به مسعود رجوی باشد- تخطی ازمبانی اعتقادی آنچنانی را برنمی تابند، چاره ای جز قبول این نظر که باند رجوی ازمشکلات خاص آذربایجانی ها سوء استفاده میکنند، ندارد!
درخبری با عنوان " ادامه بازداشت هموطنان آذری در زندانهای مختلف کشور" که در رسانه ی اصلی باند رجوی منتشر شده، اسامی افرادی ازآذربایجانی ها که احیانا درماجرای مشکوک " فیتیله" دستگیر شده اند آورده شده و عجیب این است که نام منابع این خبر که تشکل های ناسیونالیست های آذربایجانی است و نیز تاریخ خبر اشاره نشده تا این باند پشت سرهم انداز چنان وانمود کند که خود درجریان امور است وبطور انحصاری این قبیل اخبار رادراختیار دارد ولابد بعدا هم خواهند گفت که این خبر را ازدرون مامورین بلند پایه ی رژیم دریافت کرده است!!
درهرصورت، جریان هرچه که باشد، مسائل ومشکلات آذربایجانی ها وبقیه ی ایالات ایران ربطی به باندرجوی که  کارش مختص پاسداری از منافع شخص اوست، ربطی ندارد!
جریانی که به اعضایش حق صحبت به زبان آذربایجانی نمیدهد، ابدا صلاحیت دخالت درامور آذربایجان ندارد و اگر چنین کند برخورد مزورانه ای با آنها کرده، مایه ی رنجش آنها هم شده و ممکن است که  محق بودن درخواست های آذربایجانی ها مورد شک وتردید سایر اقوام وملیت ها قرار گرفته و بضرر آذربایجانی ها باشد!
سعید
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا