وارونه نمایی

آژانس احتیاجی به نظرات حاج حمزه رجوی صفت، نداشته است!

نظر نهائی آژانس بیم المللی هسته ای که دایر بر مختومه بودن پرونده ی مربوطه بنفع ایران بوده و اجرای برجام را دردسترس قرارداده، خشم وکینه ی فرقه ی رجوی را برانگیخته ودراین میان آقای یزدان حاج حمزه وارد میدان گشته تا با شلتاق بازی هم که شده، آبی بر سینه ی تب آلود مراد خود- مسعود رجوی- بپاشد.
اودرنوشته ی مفصل خود آورده است:

" قضاوت کارشناسی وبرخورد مصلحتی «آژانس » با «بعد نظامی» فعالیتهای هسته ای رژیم ایران "! – بررسی یک سؤال اساسی؟
سوال مقدری که درمورد قطعنامه 15 دسامبرشورای حکام آژانس مطرح است اینست: باتوجه به اینکه درماده 14 این قطعنامه قید شده که تا 10 سال آینده فعالیتهای هسته ای رژیم ایران تحت نظارت ومراقبت ویژه بوده وبه حالت عادی(مثل کشورهایی نظیرژاپن) برنخواهد گشت، چرا شورای حکام پیگیری تحقیقات درمورد گذشته اقدامات نظامی – هسته ای رژیم ایران را ازدستورخارج کرد ه وصرفا به نظارت براجرای برجام اکتفا کرده است؟ با اشرافی که بردرماندگی اقتصادی رژیم ایران دارد چرا ضمن اجرای برجام نمی خواهد تحقیقات مربوط به فعالیتهای گذشته مربوط به بعد نظامی این فعالیتها را به رژیم ایران تحمیل واین تحقیقات را تکمیل کند؟ مگرنه آنستکه با ناقص ماندن این تحقیقات بخشی ازاسرارنظامی کردن فعالیتهای هسته ای رژیم ایران مکتوم وسربسته خواهد ماند وبخش تخصصی آژانس با ابهام داشتن نسبت آن ها نمی تواند با اشراف وچشم باز فعالیت های هسته ای آینده رژیم ایران را تحت مراقبت دقیق وبایسته قراردهد؟. درپاسخ به این سؤال اساسی،سوای چشمداشت قدرتهای آسیایی واروپایی عضو شورای حکام به بازارتجاری ایران بعد از اجرایی شدن برجام ورفع تحریم ها، بایستی به اضطرار سیاسی وناچاری این قدرتها اشاره کرد. واقعیت آنستکه قدرتهای سیاسی جهان براثر ادامه سیاست سازش ومماشات با رژیم ایران، که ازچشم پوشی به خواسته هایی که خود در6 قطعنامه شورای امنیت قید کرده اند آغازشده، به جایی رسیده اند که برای آنکه این رژیم ازقفس برجام فرارنکند ودراین قفس صرفا یک الزام نظامی بمب سازی که همانا تدارک خرج بمب اتمی اورانیومی (اورانیوم 90 درصد غنی شده) است، تحت کنترل قرارگیرد، پیگیری سایرالزامات بمب سازی توسط رژیم ایران را مورد چشم پوشی قرارداده اند.(دراین مورد یاد آورمی شود که درتوافقنامه برجام میزان محدودسازی امکانات و فعالیتها ی هسته ای رژیم ایران نظیرکاهش ذخیره اورانیوم غنی شده وتعداد سانتریفوژهای فعال براین مبنا تنظیم شده که اگرروزی رژیم ایران زیرتعهداتش زد وبه سمت تهیه خرج بمب اتمی یعنی اورانیوم 90 درصد رفت به جای 3 ماه فعلی 12 ماه وقت لازم داشته باشد که به میزان لازم ازاین نوع اورانیوم برای تهیه خرج یک بمب برسد ".

اینکه چرا گذشته ی نظامی پرونده ی اتمی ایران به کنار گذاشته شده، مربوط به آژانس وکشورهای ذیمدخلی است که حاج حمزه نماینده ی آنها با وجود اینکه آرزو میکند باشد-  نیست وآنها مجبور به شنیدن حرف های او که سابقه ی دروغ گویی را هم یدک میکشد، نیستند.
پیشنهاد من باین هموطن که به هردری میزند تا برآمار دشمنان ومخالفان دولت وملت ایران بیافزاید، این است که وقتی انجام این امر خطیر باو سپرده شد، طبق نظریاتش عمل کرده ومردم ایران را تا میتواند ایزوله کند تا مجبور شوند؟! دستان خود را بحالت تسلیم بالابرده و به رجوی " بیآ، بیآ " بگویند که راه تحقق این کار قدری صبر کردن ومقداری وطن فروشی  کردن موثرتراست!
اینهمه اصرار برکنترل هسته ای ایران – کشور خودتان- وتنبیه مداوم آن بخاطر تخلف های احتمالی، ازبرای چیست؟؟
آیا نشاندهنده ی اوج دشمنی با " خلق قهرمانی" که دود تمامی این تنبیهات ظالمانه برچشم آنها میرود ومرفهین بی درد کک شان هم نمیزند، چیزی جز دشمنی با این " خلق قهرمان" و وطنفروشی و ایفای نقش رذیلانه ی ستون پنجمی سلطه گران نیست؟!
در قسمت های آخر نوشته، قدرت های شرقی واروپایی به بزدلی وطمع ورزی متهم میشوند تا شاید به رگ غیرتشان بخورد و حرف خود را پس بگیرند!!
این نوع برخورد درعالم سیاست، چیزی جز خوش خیالی ونشاندن آمال خود بجای واقعیت، نیست.
رجوی چیزی را ازجهان میخواهد که اجرای آن بنفع شان نیست وسیاستمداران آنها را مانند اسرای کمپ لیبرتی میبیند که لابد ناچارند هریاوه ی اورا بجان خرند!
نه عزیز!
جهان سیاست برمدار افکار فرقوی نمیگردد وآنچه که عمل میکند، پاسداری ازمنافع ملی  – والبته عمدتا طبقاتی- است که فرقه ی درمانده و مستبد وپرنخوتی مانند رجوی را یارای درک آن نیست!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا