وارونه نمایی

واکنش بیقواره رجوی به یک نامه از طرف خانواده دولت پناه!

خانواده ی سلمان دولت پناه ازعشایر مغان میباشند که سراب محل ییلاق شان است وبنابراین سکونت دوگانه ای دردواستان آذربایجان شرقی واردبیل دارند ومسلما بسته به فصول، با انجمن نجات هردو استان مرتبط میباشند.
اخیرا نامه ای ازطرف خانواده ی او به مقامات مرتبط عراق وکمیساریا نوشته وارسال شده که طی آن درخواست ملاقات، اعزام بخارج ازعراق جهت حفظ جان شماها وشاید بازرسی سازمان های بین المللی ازکمپ لیبرتی وحتی آلبانی که شاهد کلاس های مغزشوئی رجوی بوده واو را ازاین کار برحذر دارند!
تمامی این درخواست های ابتدائی، با ملایمت زیاد طرح شده بود وابدا انسان عاقلی ایرادی براین نامه نمیتواند داشته باشد!
اما رجوی که درمیان این انسان های عاقل نیست، سخت ازاین نامه ها برآشفته وبدنبال دیگر اسیرانی ازاین استان که مجبور به فحاشی شده و مزورانه سعی کردند که خانواده و دوایر امنیتی را عین هم معرفی کرده ونقش مهم خانواده ها در افشای جنایات رجوی را کم اهمیت کند، به سلمان دولت پناه ما هم امر کرده که به تکرار خزعبلات دائمی او بپردازد.
ماحصل این امرو نهی، نوشته ایست بانام " مرز بین رذالت و شرافت " که ضمن فلسفه بافی های نامفهوم وچیدن نامتناسب کلمات درکنار هم گفته است:
" می‌توان و باید رژیم پلید آخوندی را سرنگون کرد و چه بد روزگاری است که جای ظالم و مظلوم در ترازوی امروزی به‌اصطلاح حقیقت در همه دستگاه‌های مماشات عکس جلوه داده می‌شود و از پس پرده کثیف سازش ذلت‌بار، ارگان‌های مزدوری همچو ن انجمن نجاست و… بیرون می‌زند… و اینجاست که باید بگوییم وای بر کسانی‌که از گوشت و پوست انسان‌های بی‌گناه ارتزاق کردند و توهین و افترا بر کسانی زدند که با تمام وجودِ خود در مقابل شیادان تاریخ ایران ایستاده‌اند و دست ننگین ذلت و تسلیم را بالا نبردند و همه‌چیز را به جان خریدند و دوستان خود را در موشک‌باران فاشیسم دینی حاکم بر ایران از دست دادند ولی به‌جای اندوه و حزن و عزا، همچون صاعقه‌ای پر از انرژی و آتش‌فشانی پر از گدازه‌های آتشین، عزم جزم کردند که بن و پایه این حاکمان بی‌تربت را بسوزانند و آزادی را که هدیه‌ای برحق بر ایران و ایرانی است همراه بیاورند "
واین چه ربطی به خانواده ها دارد؟!
آیا شما مسئله آنها را با قدرت طلبی رجوی قاطی کرده و مرز ها را درهم نمیریزید؟؟
این دستگاه مماشات که درراس آن دولت فعلی آمریکا ست ازنظر شما، چه میتوانست برعلیه مردم ایران بکند که نکرد؟!
تنها حمله ی نظامی بود که نکرد ومیخواست بکند که فرماندهان ارتش، صراحتا به اوباما گفتند که  این حمله عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد داشت وما باانجام آن به هزار دلیل مخالفیم!
دراینجا گناه اوباما این بود که به نظریات کارشناسانه ی خبرگان نظامی خود توجه کرد وشمشیر برکشیده اش را غلاف نموده وبه توصیه ی دلقکانی مانند رجوی توجه ترتیب اثری نداد!
شما بصراحت میگویید که انجمن نجات ماحصل این مماشات ها وسازش هاست که بموجب آن حق مظلومی بنام رجوی خورده میشود!!!!
آیا اگر مماشاتی دربین نبود، دفاتر انجمن نجات هم میبایست هدف بمباران قرار میگرفت و چه بسا درآن موقع اعضایی ازخانواده ی شما هم که اتفاقا  درآها حضور داشتند، کشته میشدند؟؟
بااین طرزتفکر است که میخواهید ما را به آزادی وخوشبختی دوجهانی برسانید؟!
دیگر اینکه وقتی بشما القا شده که بیرون رفتن از زندان وبارگاه رجوی، بمنزله ی نابودی شماست، ماندنتان در لیبرتی، قهرمانی بشمار نیآید چرا که ازنظر منطقی که به زور ولطایف الحیل درمغزتان فرو کرده اند، فرار نکردن از لیبرتی را با صرفه تر میدانید!!! چرا که خمپاره ها ممکن است اصلا  به بسترشماها اصابت نکند وکشته نشوید ولی دربیرون از لیبرتی ومناسبات رجوی نابود میشوید؟!
لطفا این بزدلی را بحساب قهرمانی نگذاشته وبه خورد دیگران ندهید. آگاهی جامعه ی ایران، بالاتر از تصورات مالیخولیایی رجوی و مریدان فریب خورده اش میباشد!
سلمان مشترک بین ما واردبیلی های گرامی، مینویسد:
"… آری تعجب‌برانگیز و شوکه کننده است اما خوب این حقیقت تاریخِ ماست که فدای نسل‌های آینده شویم و هر وجدان بیداری در این دوران بسیار حساس، حتماً درک خواهد کرد که مرزبندی ما با این رژیم عقب‌افتاده و مادون فرهنگِ غنی این دوران چیست؟ و اصلاً این مرز چرا بین رذالت است و شرافت "؟!
اینگونه مردن های شما فقط خانواده هایتان را عزادار میکند و البته نفرتشان را به رجوی بیشترودیگر هیچ!
مردمی که دردشان بود ونبود شما نیست، به اخبار مرگ ومیر شما توجهی ندارند و اگر میشنوند کک شان هم نمیگزد!
چرا که آنها هیچ رابطه ای بین زندگی ومنافع خود وبود ونبود شما نمیتوانند برقرار کنند و چه بسا زیر لبی میگویند " فرقی نمیکرد بود ونبودش ".
این حقیقت را ازما بشنوید وبیخودی خود را عزیز ودردانه ی مردم  ایران تصور نکنید!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا