مسعود رجوی

این دیگران، چه کسی جز مسعود رجوی خودشیفته و دیکتاتور است؟!

دربازی با الفاظ، کاظم مصطفوی بازهم زیاده روی کرده ودرعین حال دروغ هم گفته است!!
او درمطلبی با عنوان " انقلاب در مفاهیم و ارزشها در شورانگیزترین نبرد انسانی " نوشته است:
"… پیام اصلی این « انقلاب» این است که «فدا» ی انسانی مرزی ندارد و انسان به همان اندازه انسان (مجاهد) است که خود را فدای دیگران کند. و اگر این اعتلای اخلاقی و ارزشی مورد پسند وزارت اطلاعات، و تمام شیادان من اتبع، نیست بگذار با همان واژه‌های کهنه و مهوع به لجن‌پراکنی بپردازند و باز هم مجاهدین، امثال امیرحسین، را بی‌عاطفه و شستشوی مغزی داده شده بخوانند ".
ما که درایران نشسته ایم، کسانی بنام مجاهد را که درسال 1344 بدان نام مشهور شدند، سراغ نداریم آنها در جریان اعلام قیام مسلحانه ی مسعود رجوی، کشته و یا فراری شدند و زندانیانشان هم بعد از آزادی، با یک دنیا انتقاد از رهبری شوم رجوی برسازمان شان، به زندگی فردی خود بازگشتند.
آنها که بنوعی مانده وبه عراق واروپا رفتند، اگر به زندگی مستقل روی نیآورده ودرصفوف سازمان جای گرفتند، دچار اسارت فکری وذهنی رجوی شدند و او با انقلاب ایدئولوژیکی 7 بندی خود (  تو بخوان حقه بازی هفتگانه) این بقایای مجاهدین را درخود ومریم جذب کرد، مفلوک وبیسواد وبندی اش نمود و لااقل درداخل تشکیلات آنها را به آدم آهنی های با مغز فسیل شده تبدیل کرد!
کسی میتواند فدا شود که صاحب اراده باشد که این قدرت وامکان ازآنها سلب شده  وشما که دراین دسته ی اخیر قرار دارید منتی برسر مردم نمیتوانید بگذارید!
آنها (شماهای حی وحاضر درتشکیلات رجوی) بدون امر رجوی، حتی قدرت سلام وعلیک با خانواده ی خود را هم ندارید، فدا شدن پیش کش خودتان باد!
رجوی هم که غرق درخودشیفتگی وخودکامگی وفساد است، هرگز امر به فدا شدن برای مردم نمیدهد وازاین بابت خیالتان تخت باشد!!
شما حاضران دراین باند مافیایی بنام فرقه ی رجوی، مجاهد شناخته نمیشوید وبطریق اولی تر، رجوی هم!
این مزرعه را ازسال 1360 آب گرفته وشما را رجوی به خواب گرفتگی دچار کرده است و درمورد شما، صحبتی ازمجاهده و… ابدا نمیتواند وجودداشته باشد!
فرید
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا