انجمن نجات آذربایجان شرقی

گزارش همایش سه روزه خانواده های اسرای رجوی در تبریز

طی روزهای 14،15 و16 بهمن ماه جاری، همایش تعدادی از خانواده های آذربایجان شرقی که هنوز فرزندانشان دراسارت مسعود رجوی هستند، برگزار شد.

این همایش با حضور شهرود و شهرام بهادری(دوبرادر رها شده از مناسبات غیر انسانی باند رجوی) که درتاریخ 29/10/94 به وطن وآغوش گرم خانواده ی خود در شهر جلفای آذربایجان شرقی بازگشتند، انجام شد وتمامی شرکت کنندگان بدون استثنا، طالب خبر سلامتی عزیزان خود ازاین دو برادر جدا شده بودند و بادقت تمام سئوالات خود را طرح کرده و به پای صحبت مهمانان (برادران بهادری) نشستند.
درکنار خوشحالی حاصله ازدریافت خبر سلامتی عزیزان، اعضای خانواده ها ازشنیدن توضیحات بهادری ها درمورد مناسبات موجود دراشرف، دچار بهت و خشم شده وابراز میداشتند که با این حساب  زندانیان جنایتکار هم ازحقوقی برخوردارند که در تشکیلات رجوی وجود ندارد وفرزندانشان دچار سرنوشت رقت بار بی مثالی شده اند که گریز ازآن بسادگی ممکن نیست.
خانواده های بشدت نگران ازوضع فرزندان خود، با شنیدن توضیحات برادران بهادری، ازآنها خواستند که راه حلی برای آزادی آنها ارائه دهند که آنها جواب دادند که امکانات تصمیم گیری مستقل این اسرا درحد صفر است وتنها کمک خانواده هاست که میتواند به آنها امید داده و سبب آزادی شان گردد که دراین میان مراجعه به کمپ لیبرتی و دادن عرض حال به مقامات ذیربط جهانی وعراقی چاره سازتر است!

حاضرین برای اتخاذ تصمیمات لازم وموثر، درگفتگوهای جمعی وفردی با شور وحرارت زیاد شرکت کرده ونظرات خود را ارائه میدادند که ماحصل این گفتگوهای پرشور وجدی، به صدور بیانیه های چند که باید به مراجع جهانی فرستاده شود، بوده است.
تعدادی ازافراد خانواده ها، ضمن قبول بیانیه های صادره، اقدام به تنظیم نامه های جدا گانه وارسال آن به مراجع ذیصلاح شدند.
بنظر میرسد که اعضای خانواده ها، براثر تجارب قبلی و اطلاعات جدیدی که از برادران بهادری دریافت کردند، موضوع را جدی تر ازگذشته دریافته وبه دروغ بودن مواعید رجوی دایر برانتقال سریع فرزندانشان بیشتر پی برده و وبا درخطر دیدن جان فرزندان خود، مترصد دست زدن به اقدامات بیشتر گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا