وارونه نمایی

رجوی و نمایندگی وجه حقیقی مردم ایران؟!

رسانه های رجوی برای توجیه خدمات خود به ارتجاع عرب، به یک قلم بدست عاقی متوسل شده تا او مطالب بیهوده ای را در یک نشریه ی اردنی مطرح نماید وباند رجوی آنرا – بشرطی که قبول کنیم خودش ننوشته- به فارسی ترجمه کرده ومنتشر نماید!
این باند کوته فکر براین تصور خام است که نقل قول ازیک نویسنده ی خارجی بابهت خبرش خواهد افزود!
عراقی داود البصری نامی نوشته ای بانام " ضرورت تقویت روابط بین مقاومت ایران و اتحادیه عرب " در " آژانس خبری کلئوپاترا- اردن 20 مارس 2016" نوشته است:
«… چرا نظام سیاسی عربی به تعامل علنی و صریح با نیروهای اپوزیسیون ملی ایران که نماینده وجه حقیقی مردم ایران هستند بی توجه بود و آنرا نادیده گرفت, اپوزیسیونی که با فداکاریهای خونین و عظیمی که در مقاومت علیه رژیم تروریستی تقدیم کرده, بهترین بیانگر منافع مردم ایران است, و این وضعیت سازمان مجاهدین خلق ایران است که پرچم مبارزه ضد استبداد و دیکتاتوری و منطق خرافی رژیم را حمل می کند".
یعنی میل این یاروفادار رجوی ودشمن مردم ایران، از تعاملات بشدت زیادی که  ارتجاع عرب با باند رجوی میکند، بیشتر ازاین است؟!
ارتجاع عرب تاکنون چه کاری برخلاف میل رجوی انجام داده که اینقدر مورد انتقاد قرار گرفته وچه کاری بیشتر ازاین میتوانسته انجام دهد که نداده است؟!
میزان کمک های مالی واطلاعاتی این گماردگان استعمار پیر و سپس جوان به تشکیلات رجوی و استقرارشان در عراق، کافی نبوده است؟!
آنها چه باید بکنند که این دوست عراقی را راضی نگهدارند؟!
آیا رجوی با حامیان واقعی اش درتشکیلات مخوف خود که تعدادشان مثلا به چند صد نفر میرسد، " وجه حقیقی " مردم ایران است وبقیه ی این 78 میلیون جمعیت ایرانی، مجازی اند وغاصب کشور پهناور ایران؟!
جاسوسی های نظامی برای ژاندارم وکشتی جنگی دنیای متجاوز وسلطه گر غرب درمنطقه و ایجاد جنگ روانی ازجانب اسرائیل با مردم ایران، ترور هزاران نفر در کشور، نابودی ده ها نفر از اعضای تشکیلات خود، یتیم وصغیر نگهداشتن صدها کودک با گرفتن حق حضانت والدین آنها، برهم زدن بنیان های خانوادگی درداخل مناسبات، تبدیل رزمندگان؟! اتش آزادی به بردگان فیزیکی وجنسی رجوی، به حساب فداکاری گذاشته میشود؟!
این اعمال غیر طبیعی وغیرانسانی رجوی دارای کدام وجه از وجاهت انسانی است که این همسایه ی عراقی بدان فخر ورزیده وآنرا ضد استبدادی میخواند؟!
شخص مذکور درادامه ی نوشته اش آورده است:
عناصر این سازمان حضور فعالی در عمق ایران دارند و در قلب سلولهای رژیم پخش شده اند و حضور آنها در عمق ایران یک حالت پیشی گیرنده را شکل داده که امکان می دهد از طرحها و جنایاتی که رژیم برای آنها طراحی میکند اطلاع یابد, و اپوزیسیون ایران بسیاری از پنهانکاریها و رسواییهای رژیم را افشا کرد و آن را در برابر افکار عمومی جهانی در تنگنا قرار داد, و کارتهای توطئه گرانه آن را فاش کرد".
ما که درداخل ایران زندگی میکنیم، اثری ازاین حضور فعال نمی بینیم و این برادر عراقی میبایست فاکت هایی دراین مورد بدهد که نمیدهد!
بنظر میرسد که او وظیفه دارد، تشکیلات مافیایی رجوی را دربازار بورس کالا ارائه دهد و ابدا احتیاجی به رعایت آداب ژورنالیستی درنوشته اش نمیبیند!
جاسوسی های فوقا شمرده شده را بحساب خدمت به بشریت  و… میگذارد ومتاع ناچیز خود را با آب ورنگی که برچسب نیست، ارائه میدهد!
این طرفدار رجوی که ساده لوحانه فکر میکند متاع اش را  بعنوان دلال بازار بورس قبلا بخوبی برای ارتجاع عرب عرضه نکرده، برای جبران مافات، به دنیای هزار تکه ی اتحادیه عرب مراجعه ای دوباره میکند:
 " این سازمان در سخت ترین شرایط به مبارزه خود ادامه می دهد بدون اینکه دنیای عرب با گشودن دریچه های تماس و دروازه روابط از خدمات آن استفاده کند امری که درهم آمیختگی مبارزاتی و مقاومت ضد دیکتاتوری بین خلقهای عربی و ایرانی و دستیابی به پایه های توافق برای آینده ای مطلوب و مسالمت آمیز در روابط را تقویت می کند… ما به گشایش عربی و خلیجی فراگیر نسبت به اپوزیسیون ملی ایران فرا می خوانیم و در این امر فواید بسیاری هست که تصمیم گیرندگان در منطقه با علم یقینی به آن آگاهی دارند, دست دوستی و همکاری با خلق ایران آزاد را از طریق شورای ملی مقاومت ایران که بیان کننده شرعی خلق ایران است دراز کنید. زمان برای این اقدام جدا مناسب است, و رژیم ایران قطعا از ماجراجویی تروریستی خود در سوریه سالم خارج نخواهد شد, و اعراب باید با ایران آینده تعامل کنند… پس آیا شما را چنین خواهد یافت؟».
اگر نامبرده، این کالای بنجل را بشکل خجالت آوری به اعراب ارائه میدهد، اشکال چندان زیادی دراو مشاهده نمیشود. چرا که او بعنوان یک دلال، کالایش را دربازار سهام معرفی میکند ومسلما حق الزحمه ای ازجایی دریافت خواهد کرد!
آنچه عجیب است، انتشار سخنان او ازطرف باند رجوی است که خودش را وارد بازار بورس معاملاتی کرده و دلال وعامل خود وشرایطش را هم معین کرده تا طرف معامله، احتیاج به چک وچانه زنی نداشته باشد!
وحید
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا