وارونه نمایی

بیانیه ی روز کارگری باند رجوی، ضد غرض است!

بیست و یک روز قبل ازاینکه سالگرد روزجهانی کارگر ازگرد راه فرا برسد، باند رجوی که علت وجودی وعملکردش هیچ سنخیتی با منافع کارگران و زحمتکشان و حتی اقشار متوسط و بینابینی جامعه داشته باشد، اقدام به صدور بیانیه ی زودرس وانحصار طلبانه زده است!!
برخلاف سنت مرسوم دربیانیه های صادره بمناسبت اول ماه مه – که درآن علت وجودی این روز وکشتار کارگران بدست پلیس وقت آمریکا باشد، توضیح داده میشود – در فراخوان رجوی هیچ اشاره ای باین حادثه ی تاریخی معروف نشده است!
این خصلت؟؟!! حمیده ی رجوی است که علاقه ندارد با رفتن به ریشه ها، مردم را به تعمق وتفکر وادارد، دراین فراخوان هم این سنت پسندیده؟؟!! رجوی، طابق النعل بالنعل رعایت شده است!!
چرا که اگر اینطور نمیشد، خواننده ازرجوی سئوال میکرد که چگونه است که بطور مزورانه ای یک روز از گرامی داشت روز جهانی کارگران مینویسد، وروز دیگر ازهمین سیستم بعنوان قاتلین کارگران درخواست میکند که به ایران  و… حمله کنند ونیروهایش را مجددا در اطراف کمپ اسرای او مستقر سازد تا جاسوسان او بطور آزادانه ای تردد درخاک عراق کرده و این کشور را بی ثبات تر ازآنی که هست، بکند!
 دراواخر این متن " فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران در آستانه روز جهانی کارگر" آمده است:
"… برای احقاق این حق بزرگ مردمی با هزار اشرف و ارتش آزادی به‌پا خیزید ".
یعنی شما ازارتش طبقه ی کارگر میخواهید خود را به سطح ارتش برده داری رجوی تقلیل دهند؟!
آیا این درخواست شما عین دشمنی تان با طبقه ی کارگر را نشان نمیدهد که ازآنها میخواهید دومرحله ی تاریخی را که اقلا شامل دوهزار سال است، به عقب رفته وخود را تسلیم رجوی برده داربکنند؟!
شما با زبان بی زبانی ازکارگران میخواهید که حاصل 2000 سال مبارزه ورنج محنت اقشار زحمتکش را برباد دهند!!
کارگرانی که حامیان مرتجع و کوته بینی مانند مسعود رجوی دارد، ابدا به دشمن دیگری احتیاج ندارد و احتمالا برای این قشر بهتر است که درراستای  روند درست مبارزاتی، ابتدا بر ارتش برده داری اشرف غلبه کرده تا راه خود را برای مبارزات صنفی و… خود بازکند!
سیروس غضنفری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا