فوت علی اکبر محمدی نمونه دیگری از دجالگری فرقه ضدبشری رجوی

جنایتهای فرقه جنایتکار رجوی همچنان بر روی خانواده ها سایه افکنده و هر از گاهی در سایت انجمن نجات درج میشود که فوت مرحوم علی اکبر محمدی از جمله آنهاست .
مرحوم محمدی که چند سال در بستر بیماری بودند ، گاهی که به عیادت وی میرفتم از فرزندش که توسط سران خیانتکار فرقه دجال رجوی به گروگان گرفته شده بود سئوال مینمود و در مورد اینکه سرانجام این سازمان ضدبشری به کجا خواهد رسید ؟
مرحوم محمدی که بیش از سه دهه از دیدار با فرزندش که میبایست در این اواخر عمر عصای دست او میبود و اکنون گرفتار ایدئولوژیک غلط و پوشالی مسعود رجوی خائن شده بود بدور مانده بود و هر زمان که برای ملاقات با فرزندش اقدامی انجام میداد ، متاسفانه این سران فرقه رجوی بودند که نه تنها به او بلکه به هیچ کدام از پدران و مادران پیر و سالخورده چنین اجازه ای نمی دادند .
متاسفانه در دنیایی که ارگانهای بین المللی در ان هیچ نقشی نداشته و تنها بعنوان عروسکهای خیمه شب بازی اعمال نقش میکنند ، سران سازمان مجاهدین که هیچ بویی از انسانیت نبرده اند ، براحتی در برابر چشمان کور سازمانهایی مانند صلیب سرخ و سازمان ملل و حقوق بشر و غیره و غیره و در قرن حاضر، اقدام به زندانی نمودن افراد و شستشوی شدید ذهن آنها اقدام میکنند بدون انکه حتی یک نفر در برابر جنایتهای کثیف آنها بخواهد مقابله نماید و درخواستهای خانواده ها که تنها یک ساعت دیدار با فرزنشان میباشد را اجرایی نماید .
انجمن نجات استان گلستان این ضایعه اسفناک را به خانواده آن مرحوم بخصوص آقای نصراله ( اسد ) محمدی که در چنگال سران فرقه رجوی گرفتار امده تسلیت گفته و از خداوند منان صبر جمیل را برای آنها مسئلت دارد و امیدوار است تا انشا لله بزودی شاهد رهایی نصرالله محمدی از زندان خودساخته سازمان سراسر جنایت فرقه رجوی باشد .
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.