رجوی در طول 50 سال یک مورد پیروزی یا تحلیل درست نداشته است

تازه ترین تحلیل غلط رجوی مربوط به انتخابات خبرگان پنجم رهبری و مجلس دوره دهم در ایران بود .
سیستم منگول و عقب افتاده فرقه پوسیده رجوی از یک سال قبل تمام توان خود را روی نتیجه این انتخابات کوک کرده بود و براین باور بودند که تضاد درونی نظام ایران در ایستگاه آخر است وکار تمام است اما اکنون بعد از فیصله انتخابات و نتیجه آن وتحلیل و تفسیرهای کشورهای مختلف جهان در این خصوص برای رجوی روسیاهی ماند و بس .
1-اولین استراتژی غلط رجوی رفتن به عراق و تشکیل ارتش و کشتن و قتل و کشتار سربازان مرزی ایران بود که در آخرین قدم به عملیات فروغ (مرصاد) وآتش بس ایران وعراق ختم شد که رجوی کیش و مات شد وقفل و نتیجتأ به اضمحلال کامل وی در عراق انجامید .
2-رجوی در سال 68 دریک معامله با صدام اقدام به وارد کردن قریب به  دوهزار اسیر جنگی از اردوگاه های صدا به پادگان های فرقه ای خود نمود . رجوی همان موقع می دانست این معامله ای خیانت بار برایش راندمانی ندارد جز بی آبرویی اما وارد آن شد .
3-رجوی در پروسه های مختلف اقدام به فریب نوجوانان ایرانی که در اردوگاه های الرمادی عراق به همراه خانواده به سرمی بردندکرد وچند صباحی هم با آن مانور تبلیغی کرد .
اما این پروژه در اغلب موارد به تراژدی انسانی و خودسوزی ها و خودکشی های متعدد انجامید که نهایتأ عموم رجوی را ترک کردند و یا مردند و سربه نیست شدند .
4-دریک مقطعی هم رجوی با تاکتیک ضد انسانی فریب و اغفال تعداد زیادی افراد جویای کار در کشورهای همسایه را گول زده و با نیرنگ به عراق برد و تمام آنها را تحت فشار قرار داد تا به فرقه اش بپیوندند که در نهایت به یک رسوایی تمام عیار برای رجوی تبدیل شدند .
5-رجوی وعده سرنگونی 6 ماهه رژیم ایران را داد وتعداد زیادی از گروه ها و احزاب سیاسی مخالف دولت حاکم را به سمت خود کشاند اما به محض شناخت و رو شدن دست رجوی برای آنها در همان سرفصل یکی پس از دیگری از رجوی فاصله گرفتند و تا سال های اخیر نوبت به شخصیت ها و افراد مستقل پیوسته به شورای پوشالی رجوی هم رسید و درنتیجه شورای دست ساز رجوی هم عملا خالی شد و روی صندلی های خالی آن در تصاویر و فیلم های ساختگی مشتی مجاهد ورشکسته و پیر و سالمند با سابقه ده ها نوع مریضی ازجمله آلزایمر حاد قرار می دهند .رجوی در این رابطه هم باخت .
اکنون فاز باختن ایدئولوژی و استراتژی و تاکتیک ها فرا رسیده و رهبر گم شده فرقه هم سوخته و خلاصه رجوی طی 50 سال نتوانسته حتی یک نیم بند از افکار و استراتژی هایش را به اثبات برساند . البته برای هرکدام کشتار و ترورهای زیادی کرد اما اکنون موقع تاوان پس دادن رجوی است .
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.