آلبانی پهنه کارزار انسانی در فاز جدید فعالیت جداشده ها و خانواده های چشم انتظار

در سال گذشته با وجود کارشکنیهای نابخردانه رجویها چند صد تن ازاسرای نگون بخت لیبرتی به همت خانواده های مقاوم اعضای گرفتار در تشکیلات مافیایی رجوی به آلبانی انتقال یافتند. شماری ازآنان به رغم شانتاژ وفشار دیکتاتورمابانه سران تشکیلات مستقر در آلبانی با پذیرش مشکلات و مصائب متعدد عطای رجوی را به لقایش بخشیدند و ازآن سازمان جهنمی جدا شدند و به یک زندگی عادی متوسل شدند. شماری دیگر نیز ضمن جداشدن از فرقه بدنام رجوی به وظایف انسانی خویش قیام کردند ودست به افشاگری علیه مناسبات سیاه رجوی زدند که البته قیمت آنرا لحظه مره پرداختند و می پردازند.
اخیرهم مطلع شدیم که برای به اسارت کشیدن اعضای گرفتاردرآلبانی حقوق حداقلی شان را قطع کردند شاید که بتوانند به حیات خفیف وخائنانه شان ادامه بدهند وآلبانی را به اسارتگاهی تحت عنوان اشرف 3 مبدل کنند.
ولیکن هیهات. رجوی هیهات. شاید بتوانی چند صباحی کوتاه با فشارو بکارگیری ترفندهای کثیف وخود فروشی به بیگانگان ؛ عزیزانمان را دراسارت ذهنی وعینی خود داشته باشی. بدان ما جداشده ها خاصه خانواده های اعضای اسیردستگاه اهریمنی توکوتاه بیا نیستیم واجازه نخواهیم داد درلیبرتی وچه درآلبانی آب خوش ازگلویت پایین برود. بزودی زود آلبانی را به پهنه کارزار انسانی و حقوق بشری خود از برای نجات عزیزانمان تبدیل خواهیم نمود وپیام آرامش و زندگی را به فرزندان اسیرمان به ارمغان خواهیم آورد. پس منتظرمان باش. بجنگ تا بجنگیم.
ما خانواده های دردمند گیلک بالغ بر50 تن ازعزیزانمان هم اکنون درآلبانی بسرمی برند. شماری ازآنان جداشدند و مستمر ولاینقطع با خانواده هایشان ارتباط دارند ودرپی از سرگیری زندگی نوین خود بدور ازسایه شوم تشکیلات سیاه رجوی هستند. هرچه مصلحت باشد و مصلحت نیز از آن خداست.دوست دارند درهمان دیارغربت اقامت بگیرند وزندگی کنند یا اینکه عاقلانه تراندیشیده وضمن بازگشت به وطن زیبای خود درکانون گرم وپرمهرخانواده هایشان سکنی گزینند که البته چه بهتر.
شماری دیگرهم برغم تحمل شرایط فشار رجوی و تن دادن سوری به عملیات جاری و غسل روزانه به بهانه رفتن به خرید و تفریح هفتگی در شهرتیرانا دزدکی به خط تلفنی دست یازیده و از برای کمک جستن و کندن از رجویها با خانواده هایشان تماس میگیرند که الحمدالله تعدادشان کم هم نیست.
حال می ماند آن تعداد که متاسفانه دردستگاه مغزشویی رجوی بالکل ناامید وفسیل شدند. ما خانواده ها برای تمام آنان حتی فسیل شدگان رباط اندیش ورباط کرداربرنامه داریم ودراین خصوص اول ازمسولین جهموری اسلامی ایران وسپس ازتمام مجامع حقوق بشری خاصه کمیساریا ومسولین کشورآلبانی درخصوص اعطای تسهیلات استمداد می طلبیم وانتطارکمک وهمیاری بیش ازپیش را انتظارداریم.
دراین کارزارانسانی وخیرخواهانه ولو ازحمایتی هم برخوردار نباشیم درهماهنگی با هم فی مابین جداشده ها وخانواده های اعضای گرفتار در کشور آلبانی با تقبل هزینه های وقت و انرژی ومالی ؛ آلبانی را بعنوان میعادگاه دوم خانواده های عاشق با قدرت تمام تبدیل خواهیم نمود.
رجوی چه درآلبانی وچه درلیبرتی هیچ غلطی نخواهد کرد وبه حکم تاریخ و تکامل و وعده خدایی ؛ اضمحلال وشکست نهایی ازآن رجوی وپیروزی نهایی ورهایی عزیزانمان ازچنگال رجوی وبازگشتشان به دنیای آزاد ازآن ماست.
پوراحمد
تهیه وتنطیم متن مابعد ملاقات با خانواده های ذیل صورت گرفته است.
خانواده های اعضای گرفتار و تحت کنترل mko درتیرانا از استان گیلان
1-    قاسم                 غمگسار
2-    نسرین             عترتی کوشالی
3-    کیخسرو          مومن نژاد لیمودهی
4-    زهرا              احمدی
5-    پوراندخت     سید سدیدی
6-    محسن         مهرورز
7-    محمد            محمودی
8-    سید خلیل     پورشافع
9-    کاظم          رمضانی جیردهی
10-    آمنه  حقیقت
11-    اکبر   ربیعی (همسرآمنه حقیقت)
12-    بابک   خلیلی
13-    علی  تولمی
14-    کیوان   بهارستانی
15-    اسماعیل  علیپور
16-    شعبان   اسرافیلیان
17-    نیره    بازگونه
18-    مریم   ترابی
19-    اکبر   چاوشی
20-    پوران  چاوشی
21-    شریعت  چاوشی
22-    زهرا   دخت مسرور
23-    احمد       رفیع نژاد
24-    علیرضا   روستایی
25-    سیدجعفر  سادات محسنیان
26-    مصطفی   گنجه ای
27-    محمود     هادی پور
28-    نسرین     چاوشی
29-    غلامرضا   منصوری
30-    نصرت     علی مرادی
31-    میرحبیب    میرعیسی پور
32-    طاهره       بازرگانی
33-    محمدعلی   یکتا
34-    مجید         اخلاقی
35-    مجید        رجبی شهرستانی
36-    مسعود       احمدی
37-    محمدمهدی    نظیفی
38-    اعظم           سدیدی
39-    ابراهیم           موسی پور
40-    شکرالله            اقبالی
41-    یوسف                مبرهن
42-    محمدعلی          آگاهی
43-    فاطمه               خاوری
44-    محمود          دهقان گورابی
45-    منوچهر          غلام پور
46-    رضا              لاقید
47-    حمید               ادهم ملکی
48-    مهربان             بالایی
49-    بهمن            عابدی
50-    اکبر            کاظمی
51-    ولیرضا    اکبری کهنه سری
52-    میرحافظ   میرعیسی پور
53-    سید اسماعیل  منصوری
54-    کیومرث       بالایی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا