ماشین تبلیغاتی مجاهدین

ملیجکی بنام هادی مظفری در دستگاه رجوی

اخیرا مریم خانم دست به ابتکار زده و از یک عنصر معلوم الحالی بنام هادی مظفری استفاده نموده است. ماموریت ایشان این بوده که بیاید و مصاحبه ای کند و از مضرات برجام بگوید و اینکه دیدید که برجام دردی را برای رژیم دوا نکرد و هیچ فایده ای نداشت و اتفاقا خیلی هم بضرر رژیم ایران شد! اکنون سوال از این ملیجک بی مغز اینست که ای نادان اگر برجام فایده نداشته است پس درد شما چه بود که همه جای خودتان را جر دادید که مانع از انجام توافق شوید و آخرش هم روسیاه شدید؟! اگر انجام توافق هسته ای بی فایده بوده برای ایران پس چرا شما سالیان سال هر چی سناتور فسیل شده ای غربی را پول دادید که بیاید و علیه توافق حرف بزند؟ خب میگذاشتید که زودتر توافق انجام شود تا رژیم زودتر ضعیف شود و زودتر به ضرر رژیم شود!! البته کلا تحلیل های زبل خان برعکس میشود. این تجربه چندین سال کار کردن از نزدیک با ایشان است. یعنی وقتی میگوید مثلا برجام به ضرر رژیم است یعنی قطعا بسودش بوده. مثلا بیاد دارم در دوران قبل از حمله نظامی امریکا به عراق ٬ترس عجیبی بین نیروها بوجود آمده بود که اگر امریکا حمله کند کارمان در عراق تمام است. مسعود هم یک نشستی گذاشت و آسمان و ریسمان را بهم دوخت که جنگ نمیشود! و همان جمله معروف که اگر جنگ شد امریکا با ما طرف است و دهان کسی که بخواهد با صاحب خانه ما در بیفتد را سرویس میکنیم و… که اتفاقا کمتر از یک ماه نگذشت که جنگ شد آنهم چه جنگی!! اکنون سوال از این ملیجک نادان اینست که اگر برجام به ضرر ایران بوده است٬علت رو آوردن شرکتهای غربی برای اجرای قراردادهای تجاری چیست؟ اصلا بگذریم. یک جای صحبتهای این هادی مظفری صحبت از دو میلیارد دلار پول بی زبان مردم ایران کرده بود که امریکایی ها بلوکه کرده اند و نمیدهند یا بعبارت بهتر دزدی کرده اند! آقای مظفری هرکه میگوید نان وپنیر تو برو یک گوشه ای و فقط بمیر!! اگر شما دلتان بحال پول بی زبان مردم ایران میسوخت٬با خیانت و ناجوانمردی اطلاعات ایران را به صدام  نمی فروختید که او بتواند سرمایه های ملی ایران را بمباران کند! اگر شما دلتان برای ایران و ایرانی میسوخت٬ خودتان را جر و واجر نمیکردید که هرطور شده جنگی بین امریکا و اسرائیل  با ایران شروع شود! اگر شما ذره ای حس وطن دوستی درونتان بود٬آلت دست اسراییل منفور نمیشدید و عکس ماهواره ای که اسراییلی ها در اختیارتان گذاشته بودند را در کنفرانس مطبوعاتی توسط علیرضا جعفر زاده ملعون، رسانه ای نمیکردید! شما دلتان بحال نیروهای خودتان هم نمیسوزد بعد حرف از پول زبان بسته ایران میزنی؟ مگر فراموش کرده ای زمانی که مریم خانم برای جلب کردن توجهات سناتور های غربی روزی سه مدل لباس عوض میکرد و کلی به قر و فر خودش میرسید٬آنها حاضر نبودند که حداقل امکانات را برای نیروهای خودشان در قرارگاه اشرف تامین کنند! خیلی دوست داشتید که این دو میلیارد دلار را بشما میدادند تا بتوانید با آن عملیاتهای تروریستی یا شب نشینی های مریم با سناتورهای غربی و شهردار اوور ترتیب بدهید؟! آنزمان که توافق نشده بود هرچه داشتید خرج کردید که توافق نشود و آخرش شد! الان که توافق شده هر چه دارید خرج میکنید که بگویید این توافق بضرر ایران است و… اصلا خودتان با خودتان چند چند هستید؟! آقا این توافق اصلا صد در صد بضرر ایران است. دیگه میشه ساکت شوید! واقعا خجالت هم خوب چیزی است!
ح.م
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا