مجاهدین و گروههای تروریستی

مویه ی رجوی برمرگ یک تروریست” خه بات” کردستان

هم برابر اطلاعیه ی خود گروه نامطرح " خه بات  کردستان"  وهم باند رجوی، آقای کاک رحمان پور کریمی دربرخورد با مامورین امنیتی ایران کشته شده وچون هردو اطلاعیه ازماهییت همسانی برخوردار است، نگاهی به اطلاعیه ی باند رجوی کافی بنظر رسد.
دراین اطلاعیه که با امضای سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده، آمده است:
" سازمان خه بات کردستان ایران طی اطلاعیه‌ای از شهادت کاک رحمان پورکریمی کادر و پیشمرگ دلسوز و فعال این سازمان در منطقه بوکان به دست مزدوران رزیم آخوندی خبر داد. در اطلاعیه کمیسیون سیاسی – نظامى سازمان خه بات کردستان ایران، ضمن اشاره به اینکه کاک رحمان، پس از عموی خود، دومین شهید خانواده پورکریمی است، آمد ه است: کاک رحمان پورکریمی در سال 82 فعالیت‌های خود را با همکاری در هسته تشکیلات مخفی بوکان به مدت یک سال شروع می‌کند و پس از شناسایی توسط رژیم آخوندی به صفوف پیشمرگان سازمان خه بات کردستان ایران می‌پیوندد…عزم راسخ و باور عمیقش بە سازمان خەبات زمینەهاى ترقى و پیشرفت در درون تشکیلات را برایش فراهم نمود و در مدت سالیانى کە پیشمرگ بود، توانست مسئولیت‌های بسیارى را در شمارى از ارگانهاى سازمان بە عهدە گرفتە و با موفقیت وظایفش را انجام دهد. اطلاعیه کمیسیون سیاسی– نظامى سازمان خه بات کردستان ایران… میافزاید: شهید رحمان پورکریمی در حین انجام کار تشکیلاتى و وظایف مبارزە و سازمان خەبات در داخل کردستان و در زمانى کە بە ملاقات خانوادە خویش رفتە بود گرفتار کمین نیروهاى مزدور رژیم شدە و بە مقام والاى شهادت رسید… بی‌تردید خون پاکش درنبرد رهایی‌بخش هم‌وطنان کرد و مردم سراسر ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی حاکم و نیل به آزادی و حاکمیت مردم به ثمر خواهد نشست ".
لازم به ذکر است که این  سازمان کردی، تشکیلاتی است بسیار ضعیف که مردم کردستان توجهی بدان ندارند وباند رجوی هم باوجود بی علاقه گی به سرنوشت مردم کرد، ازاین جریان که دست پرورده ی خودش هست، حمایت میکند واین حمایت صرفا بخاطر داشتن پایگاهی ولو کوچک برای استفاده از گذرگاه های مرزی و… است وگرنه اگر روزی دری به تخته خورد و باند رجوی احتیاجی به این جریانی که خود کردها هم بخوبی نامش را نشنیده اند، نداشته باشد، مانند دستمال یکبار مصرفی به کنار خواهد انداخت.
فعلا منافع حقیر متقابل، مسئول این گروه را وامیدارد که درمصاحبه اش اعلام کند که دوستی بهتر وباشکوه تر ازمریم رجوی ندارد و…
باری!
ازمتن بیانیه روشن است که نامبرده یک پیشمرگ مسلح ومخفی بوده ودربرخورد با مامورین دولتی- که مزدور برای وطن شان معرفی شده اند- کشته شده است!
حال آنکه ما میدانیم که درهمه جای جهان، این اصل امنیتی را که زنده گرفتن متهم ومجرم بهتر از کشتن اوست، رعایت میشود و اینکه چرا درمورد این عضو خه بات چنین چیزی اتفاق نیافتاده است، به چه نظریه ای بهتر ازاین میتوان دست یافت که او بطرف مامورین تیراندازی کرده و تکلیف این قبیل انسان ها دراین نوع موارد چیزی جز هدف قرار گرفته شدن و مرگ نیست!!
این جریان خود را یک سازمان سیاسی- نظامی میداند ودرهیچ کجای جهان اینگونه سازمان ها از رسمیت برخوردار نبوده ومجامع بین المللی هم اشکی برای کشته شدن آنها نمی فشانند!!
جالب اینکه باند رجوی که برای مجاز به حساب آوردن اقامت خود درفرانسه و… بطور مداوم میکوشد که حرف های بارنگ وبوی تقدس سلاح را برزبان نیآورد که دراین مورد نتوانسته و بازهم بی گدار به آب زده است!!
دیگر اینکه اگرقرار است واقعا هم حاکمییت مردم مستقر گردد، باند رجوی و زوائدش چیزی دستگیرشان نمیشود وعاقلانه بود که این آرزو را نمیکردند!!
سعید
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا