شما دوستان رجوی، دشمن مردم ایران هستید!

در زمانی که باند حقیر رجوی که نه سر پیاز است ونه ته آن، این حق را بخود میدهد که مسئله ی سوریه را به یکی ازمسائل اصلی خود تبدیل کرده وبا اعزام گروه تلویزیونی و تبلیغاتی به آن کشور دراوضاع مداخله کند و بنفع دشمنان مردم سوریه تبلیغات راه بیاندازد، اعتراض این باند مافیایی به کمک های جمهوری اسلامی که با درخواست دولت قانونی این کشور ودرراستای قراردادهای استراتژیک چندین دهه ی ایران وسوریه قرار دارد، شرم آور وخنده دار است.
رسانه های رجوی، در گزارشی با عنوان: " گزارش اختصاصی سیمای آزادی از شهر تحت محاصره و مقاوم داریا " منتشر کرده اند که درآن گفته شده:
" داریا در حومة جنوب غربی دمشق، شهر مقاومی است که از 4 سال پیش تحت محاصرة ظالمانة رژیم اسد قرار گرفته و به یکی از الگوهای پایداری مردم سوریه تبدیل شده است… این شهر قبل از جنگ حدود 80 هزار نفر جمعیت داشت و اما اکنون ارزیابی می‌شود که فقط 8000 تن در آن باقی مانده باشند ".
خواننده ی بی اطلاع با خواندن این خبر گزینش شده، براین تصور میافتد که گویا داریا کشوری مستقل بوده وآنهم در حومه ی پایتخت سوریه که توسط دولت سوریه مورد تعرض و محاصره قرار گرفته است!!
حال آنکه موضوع عبارت ازاین است که بدنبال اعتراضات مدنی گروهی ازمردم سوریه به نارسائی های حکومت خود، عده ای ازدوستان دنیای تجاوز، سلطه وهمکاران بین المللی رجوی، با سرعت تمام وارد میدان شده واین مبارزات مدنی مردم سوریه را با سوق دادنش به مبارزات مسلحانه وبشدت مشکوک، درنطفه خفه کرده و داریا بعنوان شهری در حومه ی دمشق به تصرف این رزمندگان غرب پرست درآمد ومردم ضرر کرده ازاین اقدامات فوری وخشن رزمندگان رجوی سان سوریه، به خانه های خود بازگشته وسرانجام مجبور به جلای وطن شده وشد آنچه نمیباید بشود!
بدین ترتیب، این ارتش آزاد؟! سوریه ومحبوب رجوی بود که آغازگر قتل وکشتار و آوارگی مردم شد و داعش با استفاده ازاین فرصت طلائی وبستر مناسب  بود که رشد ونموی بیشتر یافت!
آری! کار ارتش آزاد؟؟!! سوریه، به گذرگاه با استحکامی برای داعش  تبدیل شد وسبب اینهمه خسارات وجنایات!! وبهمین سبب است که بعضی ازدوستان بدرستی این ارتش آزاد را بنوعی " ام الداعش سوریه" مینامند و ننگ ونفرت بر رجوی که ازاین پدیده حمایت کاملی میکند!!
این جوان داریائی مخاطب سیمای ضد آزادی رجوی میگوید:
"… ابو عبدو از جوانان داریا در یک مصاحبة اختصاصی با سیمای آزادی، وضعیت این شهر محاصره‌شده و پایدار را چنین تشریح می‌کند: اینجا خانه‌های ساکنان داریاست. آنها از سال 2011 تا الآن تحت محاصره هستند. سازمان ملل تلاش داشت وارد شود اما نظام اولین‌بار نگذاشت کمک‌ها برای یاری به ما وارد شدند… و از این سلاح استفاده می‌کند، سلاحی که به‌لحاظ بین‌المللی ممنوعه است و به‌جز در سوریه در جای دیگری استفاده نمی‌شود. ما مقاومت می‌کنیم انشاء الله، ما را نظام سوریه و شبه نظامیان فرقه گرا و حزب الله و حزب (رژیم) ایران یعنی سپاه پاسداران رژیم ایران محاصره کرده‌اند ".
این حق هردولتی است که برای تصرف یک شهر اشغال شده اش آنرا پس بگیرد ودراین پس گرفتن ها، مسلما تلاش خواهد کرد که کمک های مربوطه بدست نیروهای مسلح که عزم به سرنگونی حکومت کرده اند، نرسد!
اما اگر این نیروهای مسلح مردمی بودند، نمیگذاشتند که مردم شهر را ترک کرده، درکوه ودشت بمیرند، دردریاها غرق شوند ودرجنگل های اروپا مورد تجاوز قرار گیرند!!
این جنایت ها نه به پای دولتی که میخواهد ازحق حاکمییت کشور خود دفاع کند، بلکه بحساب کسانی نوشته میشود که مردم را اینگونه بخاک سیاه نشانده وبه آنها امکان طرح مدنی اعتراض هایشان را باورود به ترور وجنگ مسلحانه ندادند!
این مصاحبه شونده، بنفع بی شرمانه ای مطرح میکند که:
"… ما از این سرزمین دفاع می‌کنیم. ما ساکنان اصلی داریا هستیم. اینها ادعاهایی بیش نیست، یعنی ما دشمن کشور خودمان هستیم؟! و می‌خواهیم به این کشور آسیب برسانیم "؟!
جواب ساده ی این ادعا این است که مگر این سرزمین مورد تجاوز دول بیگانه قرار گرفته که شما در مقام دفاع ازآن برآمده اید؟!
کدام کشور خارجی به خاک شما تجاوز کرده ودولت قانونی تان قدرت مقابله با آنرا نداشته وشما مجبور به دفاع خودسرانه ازآن شدید؟؟
راست آنست که این شما ها هستید که برای تامین منافع دشمنان مردم سوریه، دست به اسلحه برده اید وبه نیابت ازآنها به جنگ با دولت وهموطنان خود پرداخته ونقش مزدوری را بعهده گرفته اید!!!
درخاتمه میخوانیم:
" پیام به مردم ایران این است که ما ضد خود مردم ایران نیستیم، ما ضد سیاست‌هایی هستیم که رژیم ایران با رژیم سوریه علیه خلق سوریه دنبال می‌کند. یعنی مردم زیر ستم هستند، اما با حمایت رژیم ایران. یعنی رژیم ایران از رژیم سوریه با سلاح حمایت می‌کند، سلاح آنها را تأمین می‌کند تا با تمام امکانات کشتار کنند. نظام سوریه به مرحله‌یی رسیده که چنین کمک‌هایی به آن می‌کنند. ".
شما با حکومتی درسوریه میجنگید که سقوط اش بعنوان یکی از سنگرهای مقدم مبارزه با طمع ورزی ها وتوسعه طلبی های صهیونیزم، برای مردم ایران هم دردسر ساز خواهد بود وبنابراین بصورت آشکاری با مردم ایران دشمنی میکنید!!
دیگر اینکه اگر ایران ودیگران از حکومت قانونی سوریه دفاع میکنند وسوریه امکاناتی ازآنها میگیرد، شما این امکانات را ازچه کسی میگیرید؟!
مسلما ازخارجی هایی که دوست مردم سوریه نیستند و آنگاه این سئوال مطرح میشود که اگر شما حق استفاده از امکانات لجستیکی وتسلیحاتی دشمنان مردم سوریه را دارید، چرا دولت سوریه حق استفاده ازکمک های کشورهایی که دربدترین حالت لااقل منافع شان دردشمنی با مردم سوریه نیست، ندارد؟!
این توقع پررویانه، نشان ازانحصار طلبی وقیحانه ای دارد که شما درپیش گرفته اید؟!
کاری که عادت همیشگی مسعود رجوی است؟!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا