دیدار خانواده صبایی با اسماعیل فلاح رنجکش در دفتر انجمن نجات گیلان

جبار صبایی ماسوله از اسرای گرفتار در فرقه رجوی است که هم اکنون در اسارتگاه لیبرتی بسر میبرد. خانواده اش خاصه برادرش زعفر از اعضای فعال ومرتبط با انجمن نجات برای رهایی برادرش از فرقه بدنام رجوی بارها و بارها ضمن نگارش نامه ای از مجامع حقوق بشری استمداد طلبیده است وهمچنین برای عضو اسیر و گرفتار دراشرف و لیبرتی نامه نگاری کرده است شاید که در پس سانسور و بی خبری اعضای اغفال شده به گوش عزیزشان برسد.
آقای زعفر صبایی به مجرد بازگشت اسماعیل فلاح رنجکش عضو رها شده از مافیای رجوی به دیدارش شتافت تا از ایشان درباره وضعیت جبار کسب خبر بنماید.
در دیدار انجام شده فی مابین این خانواده دردمند روستایی ازتوابع ماسوله ازاستان گیلان با آقای رنجکش بار دیگر نور امید و محقق شدن انتظار در راستای رهایی جگرگوشه شان ازچنگال رجوی دردل این خانواده بزرگوار روشن شد و بار دیگر برعزم واراده آهنین خود بر فعالیتهایشان مهر تاکید گذاشتند.
آقای رنجکش درخصوص آخرین وضعیت جبار صبایی خطاب به خانواده اش گفتند: ” جبارهم مثل خودم ازاسرایی بود که فریب وعده وعید دجالانه رجویها را خورد وسالیان ازعمرش را غافل ازخانواده اش به تباهی گذراند که متاسفانه کماکان ادامه دارد و رجویها با دروغ و مغزشویی اجازه نمیدهند جبار و جبارهای دیگربه خودشان بیایند وتامل کنند تا موجب جدایی و رهایی شان ازشر رجوی شود. هیچوقت یادم نمیرود که جبار همواره در کارهای سخت و طاقت فرسای پشتیبانی به کارگرفته میشد وبه عبارتی بیگاری میداد ودست آخرهم در جلسات تحقیرآمیز روزانه به اتهام کم کاری توبیخ و مواخذه میشد و بشدت مورد اهانت قرار میگرفت وته خط باید تعهد میداد که در فردای آنروز بیش از پیش کارکند و ادعایی هم نداشته باشد و خصوصا به فکر خانه و خانواده ا ش نیفتد.”
آقای زعفر صبایی درملاقات یکساعته خود ضمن تقدیر و تشکر از روشنگری آقای رنجکش و زحمتی که بابت ملاقات متحمل شده بودند گفتند: ” خانواده ام خاصه مادرم خیلی بی تابی میکنند وازمن میخواهند ارتباطم را با انجمن نجات وآقای پوراحمد فعالتر کنم شاید که به لطف الهی ما هم بتوانیم روزی برادر نازنین مان را درکنار خانواده داشته باشیم. همان نعمتی که امروزشما و خانواده تان ازآن بهره مند شدید.”
آقای رنجکش درلحظه پایانی ملاقات و خداحافظی،  برای این خانواده دردمند و رنجدیده از ظلم و جور رجوی بازگشت جبار به وطن و کانون پرمهرخانواده را آرزو کردند وبرنقش تعیین کننده عنصر خانواده در امر رهایی اسرای لیبرتی تاکید خاص داشتند.
مهرداد نوروزی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا