وارونه نمایی

کنترل اپوزیسیون برانداز، کار هر دولت و در هر کجای جهان است!

فرقه ی رجوی که از فرط بیکاری مزمن، دچار دلتنگی وافسردگی است، به هردری میزند که انظار عمومی – اعضای خود وخانواده هایشان را- از خیانتی که به کشور کرده، منحرف کرده وآنها را پی نخود سیاه جاسوس بازی بفرستد!
این فرقه ی منحرف که افکار عمومی مردم را نمی شناسد، نمیداند که مردم ابدا توجهی باین مسائل نداشته وبلکه وقتی یک نقشه ی خرابکاری و… توسط همین نیروهای امنیتی کشف می شود، خوشحال شده وافتخار هم بدان میکنند.
جاسوسی وضد جاسوسی کار معمول درجهان بوده ومردم منافع ملی خود را در کنار تامین زندگی خود، هوشیاری نیروهای اطلاعاتی وامنیتی میدانند و برایشان مهم نیست که کی ودرکجا  مثلا برعلیه باند رجوی جاسوسی میشود. این ابدا درمعادلات زندگی آنها جایی ندارد!!
درسلسله نوشته های تکراری این باند با عنوان " چگونه وزارت اطلاعات از میان خائنین، جاسوس استخدام میکند "؟، آمده است:
"… واقعیت این است که خلیفة ارتجاع شدیداً نیازمند اقدامات جاسوسی و فعالیت‌های اطلاعاتی علیه مجاهدین و مقاومت ایران است چراکه مجاهدین و مقاومت ایران، همة گریزگاه‌های رژیم آخوندی را بسته است، جام زهر اتمی را توی حلقومش ریخته و جام زهرهای بعدی را برای آخوندها تدارک دیده است. در صحنة بین‌المللی هم که آخوند روحانی کیسة گشادی دوخته بود تا بعد از برجام، با سفر به این‌وآن کشور و با به تاراج دادن سرمایه ملت،… صدور تروریسم و جنگ‌افروزی در منطقه سوخت برساند، مقاومت ایران جلوی او پیچیده و او را رسوا کرده است…".
اینکه این نیاز شدید ویا ضعیف است، احتیاج به بررسی دارد ولی اجمالا میتوان گفت که میزان سرمایه گذاری های این چنینی حکومت ایران به اندازه ی  یک میلیاردم بودجه ی نظامی- امنیتی کشور نیست واین هزینه درحد چیزی شبیه به صفراست!
اینکه مقاومت ضدمردمی ومسکون وبی حرکت در لیبرتی عراق، چگونه توانسته رژیم را آچمز کند، چیزی است که درعقل متعارف وزمینی نمی گنجد و باید خود نویسنده به تشریح آن بپردازد که نخواهد پرداخت. چون همانطور حرف مفت وبی مالیاتی را زده که مصرف داخلی دارد وبرای کسانی خوب است که زندگی شان درحالت سکون میگذرد واین حرف ها ممکن است کمی دچار تحرک شان کند!!
درمورد مسئله ی برجام میتوان گفت که  فقط چند ماهی از توافق برجام میگذرد که بطور طبیعی حرکت قابل توجهی نمیتوان دراین مدت کوتاه کرد.
با این حال سرمایه گذاری های دولت روحانی برای زیر ساخت های سیستان وبلوچستان، ریل گذاری بی سابقه جهت احداث راه آهن مفید  وکم هزینه، اقدامات بزرگی که بنفع بهداشت همگانی انجام داد، کاستن از میزان ایران هراسی احمقانه، افزایش تولید نفت به میزان 4 برابر  و… ازنتایج وفاداری دولت به برجام بوده و قابل توجه است که البته ممکن است توقع بعضی ها بیشتر ازاین باشد و باین مورد اعتراض چندانی ندارم!
درمورد صدور تروریزم که گویا شما جلوی آنرا گرفته یا افشایش کرده اید، باید گفت که بازهم دروغ میگویید و درستتر آنست که ارتجاع منطقه با تحلیل غلط اوضاع حضور ایران درجهان را بعنوان خطر بالقوه ای برای خود میداند و برعلیه آن سند سازی کرده وغلو میکند وشما کاره ای جز قاطی کردن حقیرانه ی خود دراین پروسه ندارید وتنها چند صباح دیگری میتوانید اسرای لیبرتی و تیرانا را قانع نگهدارید!
بعد ازخوابیدن این موج عربستان ساخته و صهیونیزم براه انداخته، دیگر چه کاری ازدست تان برمیآید!
طرح مسائل جاسوسی هم ازطرف باند رجوی بخاطر آنست که اثبات کنند که " هرکه با ما نیست، برعلیه ماست ".
اگر واقعا هم چند جاسوسی وجود داشته وشما موفق به کشف آن؟؟!!، درمقابل هزار نفر دیگر که مناسبات ظالمانه ی رجوی را ترک کرده اند  وکشف نکرده اید، چه خواهید گفت؟؟!!
فرید
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا