پاسخی به یاوه گویی های گروه تروریستی رجوی

بعد از سفراخیر ما خانواده ها به عراق و حضور دراطراف لیبرتی به منظور کسب خبر و یا تلاش برای ملاقات با عزیزان اسیرمان درکمپ لیبرتی، رهبران گروه مجاهدین ضد خلق دریکی ازسایت های پوششی خود برای مخدوش کردن فعالیت انسانی خانواده هایی که خواسته ای جز دیدار با عزیزانشان که سالهاست رجوی آنها را بدون دادن اجازه ملاقات با خانواده هایشان دراسارت نگه داشته، طبق معمول با همان فرهنگ لمپنی وهرزگی که از رهبرشان رجوی به ارث بردند علیه خانواده های افراد اسیر به سوز و گداز پرداخته و همراه با زدن انگ و برچسب آنها را مورد اهانت قراردادند! لازم به ذکر است که اعلام کنم برادرم بنام علی هاجری دراردیبهشت سال 65 درجبهه جنگ به اسارت صدامیان درآمد که صلیب سرخ  اسم وی را با شماره 12819 بعنوان یک فرد اسیردراردوگاه عراق  ثبت کرده بود. اما رجوی جنایتکار درسال 68 او را با دروغ و فریب به کمپ اشرف برد تا ازوی درجهت منافع حقیرش سوء استفاده کند.عوامل رجوی دربخشی ازسوزنامه خود باز اینجانب احمد هاجری وخانواده ام را مورد اهانت قرارداده و خصلت مزدوری خودشان را به من وبقیه خانواده ها نسبت دادند!! هرچند یاوه گویی های عوامل مریم قجرعلیه خانواده ها واینجانب لق لق زبان این باند خبیث شده ولی لازم دیدم برای آگاهی افکارعمومی به چرندیات وهرزگی های رجوی وعواملش پاسخ دهم.
اولا سرکردگان فرقه رجوی درسوزنامه خود عکسی را درصفحات سایت اقماری خود زدند که نشان می دهد تا به چه میزان گیج وشتاب زده عمل کردند که اسم برادرم علی که درحال حاضر اسیرخودشان است بجای من آورده ونوشتند " مزدورعلی هاجری مامور وزارت اطلاعات و ازعوامل حمله موشکی به لیبرتی را بشناسید "!!

blank

  تا اینجا که خودشان هم نفهمیدند مخاطبشان چه کسی است.(ظاهرا روزبعد این قسمت ازفضاحت شان را  درسایت منگولشان برداشتند).البته ازعوامل رجوی چنین مواردی بعید نیست چون  درمکتب احمق هایی همچون مریم ومسعود رجوی آموزش دیدند.ثانیا عوامل فرقه رجوی بدانند که الدنگی ودهن گشادی مریم قجر، مزدوری وپاچه خواری اوامروزه دیگر برکسی پوشیده نیست پس نسبت دادن چنین الفاظی به ما خانواده های دردمند فقط وفقط باعث بی آبروترشدن فرقه شان درصحنه سیاسی واجتماعی می شود.همچنین سایت بی خاصیت پوششی رجوی عکس مرا که درحال پاره کردن پرده ایی که مزدوران مریم  به منظور ایجاد حائل بین ما وعزیزان اسیرمان ایجاد کرده بودند نشان داده وابلهانه سعی کردند درصحنه سیاسی ازآن علیه من سوء استفاده کنند.
blankاما در ورای همه یاوه گویی،لجن پراکنی ودروغ پردازی های  سران گروه کثیف رجوی علیه من ودیگر خانواده های اسیران آنها باید این را آویزه گوش خود کنند که هیچ کس وهیچ نهادی دردنیا هم نمی تواند ما را ازاین بابت سرزنش کند چون این حق قانونی ماست که نپذیریم حائلی بین ما وعزیزان اسیرمان وجود داشته باشد،این رجوی وعوامل جنایتکارش است که باید پاسخ دهند چرا بجای اینکه دهن گشادشان را بازکرده وهر انگ و برچسبی که فقط شایسته خودشان است به ما خانواده ها نسبت دهند سالهاست به ما اجازه ملاقات با عزیزان اسیرمان را نمی دهند؟! واقعا آنها چه ترسی دارند مگر نمی گویند که اعضای ما همه مجاهد وقسم خورده اند که تا پای جان با رجوی باشند!! مگرازقول برادرم علی هاجری ننوشتند که او علیه حضورخانواده وبرادرش دراطراف لیبرتی به کمیساریا شکایت کرده است؟! مگر نمی گویند که او برادرش را مزدورایران می داند؟!ویا مگرنمی گویند اوازخانواده اش اعلام برائت کرده! به فرض که چنین جعلیاتی درست باشد پس چرا نمی گذارند برادرم همین ادعاهای رجوی را درملاقات رودررو با ما بیان کند؟!! اگرمریم قجرکه درخارج کشورغلط های زیادی درمورد رعایت حقوق بشر می کند چرا بدیهی ترین حقوق انسانی افراد خودش را نادیده گرفته ؟ چرا تاکنون یکبارهم درسایت های خودش به چنین سئوالاتی پاسخ نداده است؟!
 بنابراین من وخانواده ام وحتی دیگرخانواده های اسیران گرفتار از هارت و پورت های توخالی رجوی و عواملش ترسی نداشته وتهدید وتهمت زدن آنها هم نمی تواند کمترین خللی درعزم واراده ما برای نجات عزیزان اسیرمان ایجاد کند. سرکردگان این گروه باید بدانند که اگرصدها موانع دیگری هم برای نرسیدن ما ویا صداهایمان به عزیزان اسیرمان ایجاد کنند البته که آنها را ازهم  دریده وبرخواهیم داشت، به سران گروه  رجوی توصیه می کنم بجای اینکه دهن گشاد وکثیف خود را بازکرده و یاوه سرایی کنند،تهمت،انگ وبرچسب هایی که فقط شایسته رجوی است به ما خانواده ها بزنند بهتراست دست ازسر عزیزان ما بردارند.
 درپایان لازم می بینم که این را هم به رهبران گروه تروریستی رجوی اعلام کنم که من یعنی احمد هاجری وخانواده ام بیش ازاین اسارت برادرمان را برنمی تابیم ونخواهیم گذاشت آنها بیش ازاین ازجسم ورنج وخون او سوء استفاده کنند. من به مریم قجر اسیرکش اعلام می کنم که ترسی از تو و عواملت نداشته و بلاخره درهرکجای دنیا هم که باشی  برادر اسیرم را از حلقومت بیرون کشیده ونجات خواهم داد.
احمد هاجری  
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا