شرکت برخی از اعضای انجمن نجات در مراسم افطاری به میزبانی انجمن ماهشهر

روز جمعه مورخه 11/4/95 تعدادی ازاعضای جداشده از فرقه تروریستی رجوی به همراه برخی از خانواده های اسیران دربند فرقه در ضیافت افطاری انجمن نجات ماهشهر شرکت کردند.

دراین مراسم ابتدای مسئول انجمن ضمن تشکرازشرکت اعضای بازگشتی وخانواده های مرتبط با انجمن نجات وآرزوی قبولی طاعات وعبادات آنها درماه مبارک رمضان،گزارشی از فعالیت افشاگرایانه اخیرخانواده های اسیران دربند جلوی کمپ لیبرتی و رفتارهای زشت عوامل فرقه با آنها، وضعیت شکننده فرقه درتمامی عرصه ها و خبر انتقال تعدادی دیگر از اسیران دربند به کشور آلبانی را به اطلاع حاضرین رساند.

مسئول انجمن دربخش دیگری ازصحبت های خود گفت سران فرقه طبق برنامه هرسال خود قراراست در 9 ژوئیه مراسمی را در پاریس برگزار کنند تا مثلا سالروز شروع اقدامات  تروریستی خود درایران را زیرپوش هزاراشرف وارتش آزادی! که دیگروجود خارجی نداشته و حتی برای اعضای فرقه هم تاریخ مصرف آن تمام شده جشن بگیرند!!  البته برای بازار گرمی شوی خود مجبورند سالن کنفرانس را با پناهنده های خارجی ساکن درکمپ های پناهندگی کشورهای اروپایی را با دادن وعده های تور سیاحتی، پول وامکانات پرکنند چون می دانند دیگراعتباری نزد مردم ایران وایرانیان ساکن درکشورهای اروپایی ندارند.سران فرقه فریبکارانه بی شک همانند گذشته درصدد هستند  در شوی خود بازهم ازحقوق بشر، برپایی حکومت دمکراتیک، برابری حقوق زن ومرد وشعارهای تکراری دراین رابطه دم بزنند.این درحالی است که درمناسبات ضد دمکراتیک خودشان اعضا را از بدیهی ترین حقوق انسانی محروم کرده وبا خانواده های آنها خشن ترین و زشت ترین برخوردهای ضدانسانی را دارند. مسئول انجمن نجات دراین جلسه اشاره ای هم به تشبثات فرقه برای تخلیه تلفنی خانواده ها به منظور کسب خبر از تحرکات واقدامات افشاگرایانه بعدی آنها کرد وگفت سران فرقه ازآنجائیکه به بدنامی و منفوربودن چهره فرقه ی خود نزد مردم ایران و بخصوص خانواده های اعضای اسیر واقف هستند درمکالمات تلفنی با خانواده ها جرات بیان اسم واقعی و نام فرقه خود نداشته و به همین دلیل ازپوش های مختلف برای تخلیه تلفنی خانواده ها استفاده می کنند! مسئول انجمن همچنین درخصوص لجن پراکنی های اخیر این فرقه در رابطه با اقدامات افشاگرایانه اعضای جداشده اظهار داشت این موضع گیری که ضعف وناتوانی مفرط سردمداران رسوای رجوی را به  نمایش می گذارد نشان دهنده عمق تاثیر گذاری فعالیت های اعضای جدا شده در افکار عمومی جهانیان وهمچنین براذهان اعضای دربند اسارت فرقه درلیبرتی وآلبانی را اثبات می کند.ودرپایان مسئول انجمن گفت اما دراین شکی نیست که خانواده های اسیران دربند و اعضای جداشده از فرقه رجوی فارغ از تشبثات سران فرقه برای فریب افکارعمومی بازهم آنها را درعرصه های مختلف افشا و تا آزادی کامل اسیران دربند به تلاش های خودشان ادامه خواهند داد.

خانواده ها واعضای جداشده از فرقه شرکت کننده دراین ضیافت افطاری هرکدام به نوبه خود ضمن تشکرازمهمان نوازی اعضای انجمن نجات قبولی طاعات همه را ازدرگاه خداوند خواستاروعنوان کردند که فرقه رجوی هیچ جایگاهی نزد مرد ایران به واسطه اقدامات تروریستی اش و بخصوص خیانت بزرگش درجنگ وقرارگرفتن در کناردشمن متجاوز ندارد.خانواده ها تاکید کردند اگر رجوی فکر می کند که با تهمت و برچسب زدن می تواند مارا ازهدف خود یعنی نجات فرزندانمان منصرف کند کورخوانده است.اعضای جداشده ازفرقه نیزهرکدام به این موضوع موضوع اشاره داشته وگفتند اتفاقا به دلیل افشاگریهایی که تمامی اعضای جداشده چه درایران وچه درخارج کشورنسبت به ماهیت فرقه طی این سالیان وهمچنین بدلیل تلاش های موثرخانواده ها برای رهایی عزیزان اسیرشان  داشتند فرقه رجوی هزگز قادرنخواهد بود که ماهیت تروریستی فرقه خود را پنهان کند. مشروع سخنان اعضای جداشده وخانواده های اسیران شرکت کننده دراین ضیافت درقسمت های بعدی به اطلاع خواهد رسید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا