بلاتکلیف ماندن 300 قاب عکس درشوی تبلیغی – فرمایشی مریم رجوی

روز 19 تیرماه شوی تبلیغی – فرمایشی مریم رجوی درپس بسا ولخرجی های مفرط با بسیج صدها مواجب بگیر بی تکلیف کمپهای پناهندگی اقصی نقاط اروپا و مشتی لابیهای ورشکسته مفتخور برگزار شد.
به واسطه مریم رجوی ملکه جهل و دروغ و عوامفریبی درهماهنگی با داعش و تتمه نیروهای بعث صدام ملعون ترتیبی داده شد که شبانگاهان آنهم درمیانه افطار14 تیرماه 20 موشک اندرون زندان خودساخته لیبرتی شلیک شود و با یک تخمین نابخردانه 300 قربانی را درآن اقدام ضد انسانی به انتظارنشستند و برایش قاب عکس خریداری نموده تا درنمایش "سراب سرنگونی نظام وملت ایران " از برای مظلوم نمایی خویشتن و شیطان سازی علیه فعالان حقوق بشر خاصه رهاشدگان ازچنگال اهریمنی تشکیلات مافیای خود به خدمت افکار مخرب و تروریستی خویش به کارگیرند!
زهی خیال باطل واهریمنی که اینبار نیز تیر جفا و حساب و کتاب دجالگرایانه رجوی به سنگ خورد ودربرگشت بساط خیمه شب بازی و نمایشی آنان را نشانه رفت ومعرکه شیطانی شان به گل نشست.
حال رجویها به عجزوناله وعزا افتادند که چگونه 300 قاب عکس بدون قربانی را هم بیاورند وبجایش چه جنبل و جادویی دیگر جایگزین کنند تا بازارعوامفریبی شان درشوی تهوع آور19 تیرماه واقع درفرانسه  اندک رونق یابد!!؟
پوراحمد
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.