افشاگری گستردۀ دیگر در محل برگزاری شوی مریم قجر در حومۀ پاریس – شماره ۵

اطلاعیۀ شماره ۵ سلسله فعالیتهای افشاگرانه علیه فرقۀ رجوی در پاریس
 گروهی از جداشدگان از فرقۀ رجوی شامگاه روز جمعه ۸ ژوئیه (۱۸ تیر ۹۵) برای دومین بار در محوطه و اطراف محل برگزاری شوی مسخرۀ سالانه و فریبکارانۀ مریم قجر یعنی نمایشگاه هوایی شهرک بورژه در حومۀ پاریس دست به افشاگری گسترده با پخش و نصب نشریۀ ویژۀ جدا شدگان و تراکت و بروشور و پوستر به زبان فرانسه علیه این فرقه زدند.
 این اوراق تبلیغی پخش و نصب شده توسط جدا شدگان و اعضای سابق فرقۀ رجوی در افشای ماهیت و عملکردهای این فرقه و نظرات و مواضع رسمی دولت فرانسه و مطبوعات و نهادهای پژوهشی این کشور در نفی این فرقه و توصیف آن به عنوان «یک فرقۀ خشونت طلب»، با استقبال گرم مغازه داران و مردم ساکن اطراف محل مذکور روبرو شد بطوریکه خواستار مقادیر بیشتری از این اوراق افشاگرانه از جمله نشریۀ ویژۀ جداشدگان به زبان فرانسه برای پخش آنها در میان دوستان، آشنایان، نزدیکان و همسایگان خود شدند که در اختیار آنها گذاشته شد.
 جداشدگان اتوبوسهای متعددی را در اطراف این محل و هتلهای پیرامون آن در حال جابجایی مشاهده کردند که آمادۀ حرکت به سوی مرزهای فرانسه برای آوردن سیاهی لشکرهای خارجی از جمله افغانها و عربهای آواره در کشورهای دیگر اروپا به این کشور می شدند. هدف از این بسیج پرکردن صندلیهای سالن شوی مریم قجر برای برداشتن عکس و فیلم به منظور ایرانی جا زدن آنها می باشد زیرا سردمداران این فرقه به خوبی می دانند که پایگاهی در میان ایرانیان ندارند.
 گروهی از جدا شدگان و اعضای سابق فرقۀ رجوی در فرانسه
 

خروج از نسخه موبایل