خانواده ها

اعمال فشار شدید فرقه ی رجوی به خانواده ی ابراهیم جدی

دکتر ابراهیم جدی (معروف به دکتر حمید) ازاعضای قدیمی سازمان مجاهدین بوده که دراوایل دهه ی 60، تبریز را بقصد پایگاه های سازمان ترک کرده وپزشک مطرحی در سازمان رجوی میباشد.
نامبرده  که تا ده سال پیش با خانواده اش درتبریز تماس تلفنی برقرار میکرده، ازآن زمان تاکنون این ارتباط تلفنی را هم قطع کرده است.
مادر نامبرده که روابط گرمی با خواهر حنیف نژاد ها (متوفی) داشته و جزو کسانی بود که درمقابل زندان تبریز دردهه ی 60 حضور پیدا کرده وخواستار آزادی زندانیان مجاهدین میشده، بعد از قطع این ارتباطات تلفنی و دریافت خبرهای متعدد ازطرف جدا شدگان و رسانه های جمعی، این مادر زجر کشیده متوجه اصل قضیه که فرزند دلبند او نه درخدمت مردم، بلکه درخدمت رجوی خون ریز وفریبکار قرار دارد، اندک اندک تغییر نظر داده وخواهان دیدار با فرزندش شده وبهمین جهت است که برای اولین بار درتاریخ 07/05/1395 به لیبرتی سفر کرد وبه جمع متحصنان پیوست وزمانی که مشاهده نمود که گماشتگان رجوی به درخواست ساده ی او جوابی نمیدهند یا اقدام به پرخاشگری وسنگ پرانی مینمایند، از فرط استرس ناشی ازغیر قابل قول بودن این برخوردها، کارش به درمانگاه  کشیده شد ودرمراجعه به پارلمان عراق، از چرخ دستی استفاده کرد وحال و روز خوشی نداشت!
بدنبال این مراجعه به لیبرتی، فرقه ی رجوی که براین تصور خام بود که این خانواده بخاطر ازدست دادن عضو دیگر خود دردهه ی 60  طبعا بازهم هواخواه اوست، غرق درتعجب وسراسیمگی  شده وبا دستپاچگی زیاد درصدد باوراندن این مسئله به این خانواده است که دکتر ابراهیم جدی دراروپا میباشد واین خانواده بی جهت به کمپ لیبرتی مراجعه نموده ودرخواست ملاقات مینماید وباید که برگردد!!
بنظر می رسد که سازمان انتظار این مراجعه را نداشت وبراین تصور خام بود که این خانواده مانند سابق دراختیار اوست وچه بسا زمانی که محمد محدثین مدعی میشود که دارای شبکه های مخفی درایران است، این خانواده را هم جزو این شبکه های رویایی بشمار میآورده است!
غافل ازآنکه مردم را درمقاطع چندی میتوان فریب داد و با برملا شدن حقایق- که این امر دیر و زود دارد و سوخت وسوز نه – مردم بیدار میشوند ومانند خانواده ی محترم جدی، آثار تمام خدمات خود به باند رجوی را ازبین برده وحتی ضربات مهلکی برپیکره ی این فرقه وارد ساخته وتشکیلات ورسانه های آنرا چنین سرگرم میکنند!!
آقای مسعود  ظاهرا از دست رفته و خانم مریم رجوی حی وحاضر، این  جزو همان مادران  خانواده هاست که امروز درفضای مجازی به آنها خانواده های گله وار مقابل لیبرتی لقب داده اید!! آیا این مادران حق ندارند با فرزند خود ملاقات داشته باشد؟ آیا این مادران مگر خون بخاطر جاه طلبی های شما ندادند؟ که گله وار خطاب شوند؟ این ها چه جرمی دارند مگر مادرنیستند که هستند، بس برای آنها که الان درجلو درب لیبرتی می باشند چند دقیقه راه ملاقات را باز کنید.آسمان که به زمین نمیرسد!!
مشکل کار باند رجوی این است که این خانواده ای که به زعم خود جزو هسته های مقاومت و بود، بزودی به لقب مزدور اطلاعات ملقب شده و با این حساب خونریزی دائم ازطرف سازمان به سمت وزارات اطلاعات ادامه خواهد داشت.
گروهی از خانواده های تبریزی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا