قحط الرجال درمقابل کثرت کرسی ریاست پوشالی در باند رجوی!

شاید هیچ نمونه ی تاریخی را  درهیچ کجای جهان نتوان یافت که مانند باند رجوی، به تعداد تمامی اعضای خود، فرمانده، عضو شورای مرکزی، مسئول این یا آن کار وجود داشته باشد.
بعبارت ساده تر، اگر کمتر از یک هزار زن اغلب بیچاره وتحقیر شده وجود دارد، هزار نفر آنها جزو رهبران سازمان هستند!!
باند رجوی هرعیب وایرادی که داشته باشد، ازنظر داشتن کرسی های ریاست و روسای کمیسیون ها  و…، هیچ مشکلی ندارد!
از همین روست که به آقای  مسلم اسکندر فیلابی که یک کشتی گیر اسبق است، یک کمیسیونی بنام کمیسیون ورزش ساخته وبرصندلی اش نشانده اند که معلوم نیست درگروهی درشکل وشمایل باند رجوی، این کمیسیون به چه کار میآید!!
اما مسلم اسکندر فیلابی  درخدمت رجوی بوده و برای راضی نگه داشتن وفریب او، لازم آمده که این کمیسیون بی خاصیت هم وجود داشته باشد تا این کشتی گیر اسبق هم  رئیس آن شده وبی عنوان نباشد!!
این فرد هم، مطلب را جدی گرفته – که اگر نمی گرفت از نان  و آب راحت برخوردار نمیشد – که متاسفانه نبودن کار ومیدان درمناسبات حقیر سازمانی  برای تخصص او، مجبورش ساخته که شغل مفسری وتحلیل گری را پیشه کند و لازمه اش هم دست بقلم بردن گاه وبیگاه  و تعریف وتمجید از مسعود ومریم – که اخیرا کفه ی ترازو دراین مورد بنفع مریم سنگینی کرده – میباشد!
این شخص که لقب نادرست پهلوانی را هم یدک میکشد، تحلیل سیاسی – تاریخی بنام "  از آن ماست پیروزی " ارائه داده ودرفضای مجازی باند رجوی منتشر کرده که نگاهی کوتاه بدان، ممکن است مفید به فایده باشد.
اوبعد از ارائه ی یک  تحلیل آبکی ازدوران محمد رضا شاه و عواملی که سبب شد انقلاب ایران به به شکل فعلی آن درآید، شروع به بزرگ نمائی " توفان درفنجان کردن " مریم رجوی در 19تیر  درحومه ی پارس وآنهم در سالنی باظرفیت بشدت محدود، درآمده ونوشته است:
"…کهکشان بزرگ مقاومت امسال درخشید و همه چشم‌ها را خیره کرد. این گردهمایی برای هرکس نکته یا نکات ویژه‌ای متفاوت از دیگران داشت… من به‌عنوان کسی که اندک اطلاعی از پشت پرده این گردهمایی پرشکوه داشته و نیز به‌عنوان یک ناظر و شاهد صحنه یک‌بار دیگر و برای هزارمین بار این سؤال برایم مطرح شد که راز پیروزی‌های مقاومت در چیست؟ و چگونه است که در روزگاری که رژیم این‌چنین بسیج کرده تا با به خدمت گرفتن تمامی امکانات مالی و سیاسی و بین‌المللی خود، صدای مردم و مقاومت ایران را در گلو خفه کند، مقاومت ما و مجاهدین ما موفق می‌شوند با حداقل امکاناتی که در دسترس دارند و درحالی‌که درگیر مسائل متعدد و گوناگون دیگری هم هستند چنین گردهمایی به معنای واقعی «تاریخی» را برگزار کنند ".
فرق بزرگ این فیل هوا کردن امسال مریم با سال های قبل، فقط وفقط حضور شاهزاده ترکی فیصل عربستانی در آن واعلام صریح مرگ مسعود رجوی بود که این پهلوانک ما، ابدا  دراین تحلیل گونه ی خود،به این اساسی ترین قسمت گردهم آئی نپرداخته است!
بلی تاریخی و عجیب وتازه بودن این گردهم آئی، فقط وفقط بخاطر حضور بشدت مشکوک این توطئه گر وخونریز عربستانی بود ومن دراین مورد مخالفتی با آقای فیلابی ندارم!
امکانات تکنیکی و… هم عمدتا با صرف پول مهیا میشود که باند رجوی مشکلی دراین مورد ندارد وشاهزاده ی مورد بحث عربستانی که اینقدر قدرت دارد که چشم درچشم مریم ودیگران خبر مرگ نائب امام زمان شما را اعلام کند، میتواند با پول های توجیبی اش هم مخارج اینگونه گردهم آیی ها را تامین کند. بخصوص اینکه ما میدانیم این شاهزاده ها درطی 30 سال گذشته موفق به تجهیز ارتش های صدها هزار نفری تکفیری درسراسر جهان شده اند!
بلی اینها همان شاهزاده هایی هستند که درطول چندین سال، یک تریلیون دلار برای فروپاشی شوروی کمک کردند!
فیلابی میگوید:
"…در مقاومت ما تکیه اصلی برای هر تغییر تکیه‌بر عنصر انسانی است… در مقاومت ما تکیه اصلی بر روی همین عنصر انسانی است. عنصر انسانی هم امری نامفهوم و رؤیایی نیست. منظورم نقش عنصر پیشتاز و پیشاهنگ جامعه است ".
ظاهر مسئله درست است اما درمناسبات رجوی ساخته وشماها پرداخته، روال کارها  بر شستشوی مغزی افراد و تبدیل آنها به روبوت های کاملا مطیع وقابل اداره در عرصه های محدودی است و سازمان مجاهدین رجوی، تکیه ای برعنصر انسانی ندارد!
پیشتاز بودن، مقوله ای گسترده تر است ولی عجالتا میتوان گفت که برعهده گرفتن نقش پیشتازی، تنها با تکیه برخرد جمعی وتحت شرایط مناسبی ممکن است که باند رجوی تهی ازاین مختصات است!!
این بار، مخاطب ما پهلوانی نشان داده وحرف راستی را مطرح کرده است:
"… هیچ کار، اعم از بزرگ و گسترده تا کوچک و محدود، پیش نخواهد رفت مگر این‌که قبل از هر چیز مناسبات درونی خودمان را پاک و منزه و بر اساس صداقت و جوانمردی و وفا بنا کنیم ".
قبلا که جمع تان جمع بود ورجوی حاضر بر سر نیروها درعراق،  مناسبات حرمسرادرای کثیف را درتشکیلات " روبوته شده" برقرار کرده بود، صحبتی از پاکدامنی و… نمیتوانست باشد!
آیا حالا که او به هردلیل نمیتواند حضور سابق خود را اثبات نماید، آیا شما تصمیم گرفته اید که کارهای اورا به نقد کشیده وبادرافکندن طرحی نو، سازمان را بسوی پاکیزگی بکشید؟
چه مطالعات وتحقیقاتی سبب شد که شما یک باره ازحالت " روبوت " خارج شده وبه انسان های فهیم ومنتقد تبدیل شده و توان اظهار نظر مستقل را داشته باشید؟؟؟!!
سرانجام اینکه:
"…حتی سیاست دولت‌هایی که در طول سالیان گذشته با سیاست مماشات کمک‌کار رژیم بوده‌اند تغییر می‌کند و بر دوستان مقاومت و دشمنان رژیم افزوده می‌شود… اکثر کشورهاى اروپائى و آمریکائی و عربى و اسلامى خاورمیانه علناً از این رژیم فاسد فاصله گرفته و به‌طرف این مقاومت آمده‌اند… ".
منظورتان عربستان واقمار اوست که بسوی باند رجوی میآیند؟
دراین صورت آنها قبول کرده اند که شما شعار اولیه واستراتژیک سازمان (جامعه ی بی طبق ی توحیدی) را نفی نموده وحاضر به هم سفرگی با شما شده اند!
عربستان ودیگرانی که تا بخواهید طبقاتی هستند ونه بی طبقه!
اگر این تغییر درهدف اولیه ی رهبران وبنیانگذاران سازمان را باطلاع این مرتجعین و سلطه گران جهانی رسانیده اید، چرا مردم ایران را ازاین مسئله بیخبر گذاشته اید؟!
یعنی مردم اینقدر نامحرم اند که  حکومت عربستان و… نیست؟!
صابر  

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن