وارونه نمایی

تهمت زنی باند رجوی با نام دکتر ابراهیم جدی (دکتر حمید)

دکتر ابراهیم که اهل تبریز است ویکی ازبرادرانش درجریان اعلام جنگ مسلحانه دهه ی خوفناک 1360 توسط رجوی، کشته شده، یکی از پزشکان کمپ های اشرف و لیبرتی بود.
اوکه قبل از سقوط صدام برخی اوقات با خانواده اش تماس تلفنی برقرار میکرد، بعد از سرنگونی صدام، ابدا تماسی با خانواده برقرار نکرده واهالی خانواده بالاخره کاسه ی صبر وانتظارشان لبریز شد و دراوایل مرداد سال جاری،  برای اولین بارمصمم شدند که همراه چند خانواده ی دردمند دیگر، راهی عراق وکمپ لیبرتی شوند تا صدای او را بعد از ده سال و قیافه اش را با گذشتن حدود 35 سال شنیده و رویت کنند.
البته طبق معمول 12 سال گذشته، ملاقاتی در بین نبود و آنچه که بود، سنگ پرانی چفیه داران رجوی و فیلمبرداران او بود والتماس وخواهش ازطرف خانواده ها که اغلب پیر و ناتوان بودند!
دراثنای این دوندگی های خانواده ها، آقای ابراهیم جدی که در سازمان به دکتر حمید معروف بود و حالا خودش، خودش را حسن جزایری معرفی میکند، دوبار با اعضای باقیمانده خانواده اش درتبریز تماس گرفته وابتدا بازبان نرم گفته که درعراق نمی باشد ومادرش باید سریعا به ایران برگردد.
دفعه ی دوم جدی تر و پرخاشگر بوده و میگفته که شما که میدانید برادرم توسط جمهوری اسلامی کشته شده، چطور ازدلتان میآید که به حرف آن گوش داده وبه عراق بیآیید!!
دراین درخواست ابدا معلوم نشده که چه تضادی بین ملاقات یک مادر واعدام یاد شده وجود دارد؟
جزاین است که دکتر جدی مانند دیگر هم زنجیران خود، اجازه ی ملاقات ندارد واین اتهام را از گردن رهبری سازمان برداشته و برخود وارد میکند؟!
مخاطب اودرتبریز، شماره ی عراقی مادرش را باو داده که دکتر ابدا با او تماس نگرفت؟!
بعد از بازگشت خانواده مادر وبرادر،  شکوائیه ای سرتاپا افترا آمیز بنام او وبا عنوان " نامه اعتراضی دکتر ابراهیم جدی به یان کوبیس نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق " در رسانه های مجازی باند رجوی منتشر شد که طی آن آمده است:
" من ابراهیم جدی، یکی از پزشکان کمپ اشرف و لیبرتی هستم که چند ماه پیش به آلبانی منتقل شده ام. من سالهای طولانی تخصص و مهارتهای حرفه ای ام را صرف رسیدگی به آزادیخواهان ایرانی کرده ام و به این کارم همیشه افتخار می کنم".
نام آقای جدی درهیچیک از لیست های اعزامی ها نیآمده، مگراینکه با نام مستعار باشد!
اما دلیلی برای اعزام او بانام مستعار وجود ندارد. چرا که اوپزشک بوده و قاعدتا نمیبایست دارای پرونده ی قضائی وجنائی دردادگاه عراق یا اینترپل داشته باشد که مجبور به ترک عراق با پاسپورت قلابی باشد!!
اینکه او درخدمت اشرف ولیبرتی نشینان بوده، اعتراضی برآن وارد نیست واعتراض از بابت این است که اینها آزادیخواه نبودند و خود را به برده ی رجوی تبدیل کردند و نتیجه اینکه شما به بردگان رجوی، خدمات پزشکی ارائه می دادید!!
 درادامه:
" من مطلع شدم که اخیرا بار دیگر اعضای سپاه قدس و وزارت اطلاعات در پوش خانواده به پشت دیوارهای لیبرتی رفته اند چیزی که در زمانی که ما در لیبرتی بودیم بارها تجربه کرده بودیم. بسیاری از آنها برای اینکه هویتشان برملا نشود، چهره های خود را پوشانده و به تهیه عکس و فیلم و شناسایی اماکن و مجاهدین پرداخته و در وب سایتهای رسمی ملایان مجاهدین را تهدید به کشتار می کنند ".
آقای جدی!
شما یک تبریزی هستید وحتما یادتان هست که بعد ازقیام 29 بهمن 1356تبریز که ارکان نظام ستم شاهی را به لرزه درآورد، محمد رضا شاه گفت که این آشوبگران ازآن سوی تبریز آمده اند وخارجی هستند که شاعر طنزپرداز تبریزی درجوابش گفت " رجبعلی نن، یوسوف علی- هاردان اولدولار خارجه لی = چگونه میشود رجبعلی ویوسفعلی های شرکت کننده درقیام، خارجی باشند "؟
اگر واقعا خودتان این شکوائیه را آنهم بدون تهدید وبا صمیم قلب نوشته اید – که ما فعلا دلیلی برآن نداریم-  از بابت استفاده ازادبیات شاهنشاهی، برایتان متاسفیم!!
آیا شما شخصا دیده اید که کسانی از مسافرین وارد شده به لیبرتی واشرف، صورت خود را بپوشانند؟؟!!
حتما ندیده اید!! پس اگر متن را خودتان نوشته اید – که بازهم تاکید ما ازبیخبری شما درمورد این متن است- باید دانسته باشید که چفیه پوشان از مریدان رجوی و مریض های شما بودند واگر بازهم شک دارید، به متخصص چشم و… مراجعه کنید!!
کسی ازاعضای خانواده ها، اسرای رجوی را که شما عادت کرده اید به آنها مجاهد بگویید، تهدید به کشتن نکرده وشاید پرخاشگری های بعضی ازخانواده های جان به لب رسیده برعلیه رهبری سازمان باشد که واکنش غیر طبیعی بشمار نمیرود.
شما اگر صاحب این اختیار بودید، میتوانستید بعنوان پزشک،  مدارک مراجعین را درخواست نموده و آزمایش های گروه خونی و ژنتیکی ازآنها بعمل آورده ومطمئن میشدید که رجوی ها بشما دروغ میگویند.
ما چه برهان قاطع تر ازآنی که ارائه دادیم، میتونستیم ارائه دهیم که ثابت شود بزرگان وفرماندهان شما دروغ گفته اند وشما دراین سن وسال و مدرک علمی آن را بدین راحتی پذیرفته اید؟!
همچنین:
" دراین میان آنچه باعث حیرت است، بکارگرفتن مادر و برادرمن در این طرح ضدانسانی است. این درحالی است که ماهها است من عراق را ترک کرده ام و سایتهای وزارت اطلاعات اسم مرا به عنوان افراد منتقل شده به آلبانی اعلام کرده اند و هیچ ابهامی در محل زندگی من نیست. شمار زیادی از کسانی که در ۳۱ ژوییه به لیبرتی رفته و هر روز در آنجا حضور می یابند خواهان دیدار با افرادی هستند که ماهها پیش به آلبانی آمده اند. این نشان میدهد که رژیم آخوندی یک طرح شوم در سر می پروراند ".
مشکل همین است!
یا شما به آلبانی اعزام نشده اید و گردانندگان سایت های رجوی ها این خبر دروغ را منتشر میکنند یا اگر اعزام شده اید، مانند کسانی عمل کرده اید که پرونده های قضائی دارند که البته نام آنها هم بنوعی مورد شناسائی قرار میگیرد الا نام توهمشهری عزیزمان که دکتر هستی و قاعدتا نباید پرونده ی قضائی داشته باشی یا حافظ اسرار مگویی مانند پزشک احمدی رضا شاه  باشید که آشنایان میگویند چنین نمیتواند باشد ودکتر ما اهل این کارها نیست!
شما طبق منطق و حرف حساب، درآن تاریخ وبصورت طبیعی، نمیتوانستید درآلبانی باشید واگر بودید، دلایل امنیتی مهمی وجود داشته که این کار برای یک دکتر مانند ابراهیم جدی، نباید ضرورتی داشته باشد!!
این متن را شما ننوشته اید همشهری!
دکتر ودروغگویی؟! ما نمیتوانیم باور کنیم!!
تکرار یک ادعای نخ نما شده ی باند رجوی:
" دولت عراق به خانواده های واقعی مجاهدین که بیش از ۴۰۰ نفر از آنها درخواست ملاقات با عزیزانشان در لیبرتی را کرده اند، که از کشورهای اروپایی و ایران به صورت مستقل برای دیدار با فرزندانشان به لیبرتی بیایند هرگز ویزا نداد. اما در مقابل وزارت اطلاعات ملایان مستمرا گروههایی از عوامل خود را به اسم خانواده روانه عراق و لیبرتی می کند و هیچ مشکلی هم برای دریافت ویزا برای آنها ندارد. ماموریت این افراد که وزارت اطلاعات همه هزینه سفر و اقامت آنها در عراق را تامین می کند شکنجه روانی و گردآوری اطلاعات و جاسوسی جهت زمینه سازی حمله و تهاجمات موشکی آتی به منظور نابودی مجاهدین یا حداقل اخلال در خروج آنها از عراق می باشد ".
این حرف عین حرف مریم رجوی در سال گذشته وبمنظور کارشکنی درملاقات اسرای لیبرتی است که بنظر می رسد دکتر ما هم جزوی ازآنهاست و حرمت خدمات پزشکی اش، ابدا پاس داشته نمیشود!
خانواده های آذربایجانی درآن موقع که باند رجوی این ادعا را مطرح کرد، ازاین درخواست استقبال کرده و پیشنهاد نمودند که اولا این اسامی 400 نفره افشا شود وثانیا  ومهمتر، قرار ومداری گذاشته شود که خانواده های خارج نشین وداخل نشین، همزمان در درب لیبرتی جمع شده ودرخواست ملاقات کنند تا سیه روز شود، آنکه دراو غش باشد!
باند رجوی، ابدا جوابی به این تقاضای منطقی ما نداد وثابت کرد که طرح این 400 خانواده، نیت های سرکوبگرانه ای برعلیه داخلی ها را دربردارد و شما اگر آزادی مطالعه داشتید، آن درخواست محکم ومتین ما را مشاهده کرده وحالا مجبور به تکرار این ادعاهای سخیف تاریخ گذشته نمیشدی.(بازهم توضیح میدهیم که منظور ما نویسنده ی این شکوائیه است که ما فکر وآرزو میکنیم  شخص شما نیستید).
نداشتن مشکل ویزا، خاص تمام ایرانیان است واین موضوع ربطی به خانواده های شما ندارد. درایام مخصوص، میلیون ها ایرانی وغیر ایرانی، بدون داشن ویزا  و… به عراق سفر میکنند و 400 خانواده ی مورد نظر شما چرا ازاین فرصت استفاده نکرده اند؟!
جواب ما این است که این 400 خانواده ی داوطلب وجود خارجی ندارد و صرفا بشکل شیطنت آمیزی مطرح شده اند!
ونیز:
" این یک روش شناخته شده و شرم آور است که رژیم از پیرزنانی مانند مادر من برای رسیدن به اهداف شوم شان تحت پوش خانواده استفاده می کنند. همان رژیمی که برادرم محمدعلی جدی را در سال ۱۹۸۱ که فقط ۱۹سال داشت به جرم هواداری از مجاهدین اعدام کرد اکنون با سواستفاده از عواطف پاک انسانی اهداف خود را می خواهد به پیش ببرد ".
این خانواده ها که به آنجا میآیند، هدف شان ملاقات است و از شما (البته نویسنده شکوائیه که  بازممکن است شما نباشید) سئوال میشود که انجام یک دیدار ساده با عزیزان، چرا باید به تقویت رژیم وپیشبرد برنامه هایش  کمک کند؟!
اهالی باند رجوی همواره این ادعا را مطرح میکنند و هرگز ثبوتی برای آن ارائه نمی دهند ویک بار جرات نمیکنند که حرف راست را که عبارت از حرام فرمودن ملاقات ازطرف رجوی است، بزنند وبخاطر ترس از عواقب بعدی اش نمی زنند!
نگرانی دکتر جدی، بشکل زیر مطرح است:
" من به عنوان پزشک ساکنان کنونی لیبرتی بسیار نگران وضعیت دوستان و بیمارانم در لیبرتی هستم. من از شما تقاضا می کنم به هر وسیله ممکن مانع ادامه این توطئه رژیم و راه افتادن حمام خون جدید در لیبرتی بشوید. به دولت عراق فشار بیاورید تا مانع از ورود عوامل وزارت اطلاعات در اطراف لیبرتی شود تا بقیه ساکنین بتوانند براساس توافقاتی که بعمل آمده هر چه زودتر خاک عراق را ترک کنند ".
این دیگر نشد همشهری!!
شما خانواده های خود را براساس فتوای رجوی دشمن رجوی میدانید وهمه ی آنها را به این فرد زبون و کیش شخصیتی فروخته اید ومجبورید که برای رونشدن دست تان، به دیگران اتهام بزنید. اتهامی که ابدا قادر به ثبوت آن نبوده وتنها " عرض رجوی را برده و زحمت ما میدارید".
ما توقعی بیش ازاین ازهمشهری دکترمان داشتیم وتکرار حرف های بچه گانه ی میلیشیا های رجوی را لایق او نمی دانستیم وباز هم امیدواریم که همشهری ما نبوده که این مطالب سخیف را نوشته باشد.
نگرانی تان ازبابت سلامتی لیبرتی نشینان، طبیعی است ودراین مورد تنها کاری که ازدست ما وشما برمیآید، اعمال فشار بیشتر بر رهبران باند رجوی برای انتقال سریع آنها به کشورهای امن وثالث است!
گروهی ازخانواده های تبریزی
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا