حمایت آل سعودی از جریان فرقه ای رجوی ها بیانگر شکست استراتژیک جفت شان

تجربه حمایت صدام از جریان فرقه ای رجوی در طی سالیان جنگ وحتی بعدازآن و بطور خاص بعد از اشغال کویت وتسلیح کامل این گروه ونها یتاً سرنگونی صدام  همه وهمه بیانگر یک نکته می با شد وآنهم اینکه هیچگاه بارکج به مقصد نخواهد رسید وایضاً استراتژی غلط هم،هر چقدرهم که حامی داشته باشد نهایتاًراه به سرنگونی خود آن استرتژی خواهد برد،نتیجه اینکه حمایت سعودی ها ازجریان فرقه ای رجوی چیز جدیدی نیست ودرواقع تکرارتاریخ با رنگ وبوی وهابی وتحجرعربی همراه می باشد وهیچگاه رجوی ها دستشان به گندم ری نخواهد رسید وهمانطور که در پیوستن شان به ارباب قبلی شان (صدام) هیچ چیز عاید شان نشده است،اینبار هم در پادوئی وچاپلوسی کردن برای آل سعودی نه تنها چیزی برای شان نخواهد داشت بلکه به عکس آنان را در سراشیب کامل سقوط قرار خواهد داد وبقول ضرب المثل معروف(تجربه را تجربه کردن خطا ست) پس فرقه رجوی به جای آویزان شدن به هر موجود تاریخ اعتبار گذشته وتوسل به آنان بایستی بیشتر بفکر جبران گذشته ننگین خود باشد واز درگاه مردم ایران عذر خواهی جدی واساسی بکند،چرا که در آن صورت است که قدری از تقصیرات آنان بخشیده خواهد شد ومی توانند از این طریق وارد دنیای واقعیت ها بشوند وچشم وگوش خود را به حقایق بسپارند واینقدر خواری وذلت را به تن خود نمالند چرا که آینده تاریخ درباره شما ها قضاوت بدی خواهند داشت پس برای درس در تاریخ هم که شده وعبرت دیگران که دچار چنین اشتباهی نگردند آستین صداقت را بالا زده وبا یک عذرخواهی ازمردم ایران ذره ای ازجرم وجنایت خود کم کرده باشید!
رابطه رجوی وآل سعود چیز جدیدی نیست واین رابطه برمی گردد به سالهای قبل تر یعنی زمان جنگ ایران وعراق زمانیکه ایران دراوج قدرت درجنگ بودو پیروزی ها ی کلانی بدست آورد رژیم سعودی درکمک به صدام ازرجوی برای مراسم حج درسال 66دعوت بعمل آورد ودرهمان سال بود که کشتارحجاج ایرانی صورت گرفته بود وبه اصطلاح زهرچشم ازایران بخاطرپیروزی ها یش درجنگ گرفته بود اینجا بود که معلوم شد رجوی چقدردراین قضیه دست داشته است وعلت دعوت سعودی ها ازاو چه بوده است ودرواقع سعودی ها با حضور رجوی قصد داشتند جریان کشتار حجاج را مشروع جلوه بدهند،رجوی جریان این مراسم را بعد از 8سال آنهم برای اعضای داخل تشکیلات علنی کرده بود چون می ترسید اعضا ء دچارمشکل بشوند و آنها را مسله دارکند.
حال سوال اصلی اینجاست که چه شده درشرایط فعلی اینچنین فرقه بصورت زننده واین قدر علنی ازحمایت آل سعود برخوردار شده است نتیجه اینکه رجوی بعداز سقوط صدام بدنبال حامی واسپانسر جدید می گشت ودر این میان عرب های مفلوک ازجمله مقامات سابق به مقامهای غیر کلیدی حاکم نیاز مبرم داشته است و چون مقامات سعودی در دسترس بود ند آنان را انتخاب کرد وازجریان حمایت صدام ازخودش درس نگرفته بودوباز هم دچاراشتباه فاحش گردید ولی اینبار درباتلاق یک عرب دیگر فرو رفت که نتیجه این حمایت نیز چیزی جز سراشیب سقوط در در دره فلا کت وبد بختی نخواخد بود،نتیجه نهائی اینکه حنای رجوی دیگر برای کسی رنگی ندارد حتی برای اعضای نگون بخت خودش تا چه برسد به بیرون ازجهنم تشکیلات رجوی.
عبدالله افغان
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا