منافع مشترک وحدت استراتژیک سعودی – صهیونیستی و مجاهدین

رجوی دررأس فرقه مجاهدین سابق در سالهای ورود سیستم رهبری خود به زیر چترصدام و حزب بعث اعلام نمود ما با صاحبخانه(صدام) وحدت استراتژیک و منافع مشترک داریم و آنرا با کلی گویی به سند درونی فرقه ای خود و شورای دست سازش تبدیل نمود.
البته در آن زمان همه به یاد دارند که از سال 60تا 65 فرقه رجوی در عراق بود و در کردستان مزدوری و جاسوسی و ایرانی کشی برای صدام می کرد اما غیر رسمی و دقیقأ بعد از ورود رجوی به بغداد همه چیز صریح و روشن وعلنی و رسمی انجام شد ومزدوری رجوی دیگر جایی برای پوشاندن نداشت.
مثل همین سیکل وکاری که در خصوص این سال های اخیردرمزدوری و وابستگی محرمانه با سعودی ها و اسرائیل و امریکا بوده که در یک نقطه ای مانند سال 65 رو شد. اینک رجوی از کانال مریم همسر سوم خود این وابستگی و جاسوسی و خیانت ها را رسمأ اعلام می کند.
یادم است در سال 68 وقتی اسرای جنگی از صدام به رجوی تحویل داده شدند در آن اوایل برخی اسرا مستقیمأ در جلسات عمومی از رجوی سئوال می کردند که این منافع مشترک و وحدت استراتژیک را برایشان توضیح دهد.
رجوی در جواب آنها می گفت معامله در هرجا حتی یک سبزی فروش یعنی بده بستان. ما هم همین کار را می کنیم. آنها به ما سلاح – تجهیزات – زمین – خاک و مرز داده اند ما هم از ظرفیت های خود یعنی نفوذ در نیروهای رژیم و مرز و… به آنها کمک می کنیم.
و در خصوص استراتژیک هم رجوی گفت در رژیم ها و دوره های گذشته بخش هایی از خاک عراق تصرف شده و اکنون مخاصمات مرزی بر سر همین است مجاهدین که متصرف و مرزگشا نیستند لذا صدام فقط با ما می تواند وحدت استراتژیک کند (یعنی هرطورکه صدام بخواهد).
درواقع رجوی یک خائن به تمام معنا است و اگر اکنون رده بالا های فرقه جدا می شوند بخاطر تکرار همین خیانت و سناریوی جدید با سعودی ها و صهیونیست ها است.
وقتی می گوییم نقطه عطف و اعلام رسمی وابستگی و مزدوری با رژیم ها و دولت های فاسد و ضد ایرانی از سوی رجوی.این نیست که او بر اثر ضروریات همان ساعت مزدورشده. رجوی در یک کلام بنیادأ خائن بوده او در سال 66 در کشتار حجاج ایرانی درخانه خدا حضور داشت وهمان موقع کارت امریکا و اسرائیل را بازی می کرد. ازهمان موقع هر تروری که می کرد وهرعملیاتی که انجام می داد فقط وفقط به خواسته یک اربابی بود و نه هیچ ضرورت مبارزاتی و مقاومت و چنین کشکیاتی که رجوی سرهم میکند.
با توجه به سیکل طی شده درگذشته و روشن شدن محتوای ظاهر و باطن این وحدت استراتژیک ها ومنافع مشترک ها هرچه از سوی رجوی و فرقه اش تولید شود ضد منافع ملت ایران و برنفع یک قدرت خارجی است.
تنها سئوالی که در ذهن خلق ایران و ملت شریف ایران است و درخط اول  خانواده های اعضای خود فرقه رجوی این است که رجوی چرا هرخیانت و جنایتی که می کند آنرا با محمل و بهانه منافع خلق و خواسته ملت و خلق قاطی می کند ومشروعیت می دهد.
دقیقأ در این مقطع ملت ایران بربی وطنی و خیانت و جنایت رجوی پی برده و حتی خانواده هایی که کسی در فرقه اسیر دارند ننگشان می آید که چنین وابستگی ناخواسته ای هم دارند.
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.