دیدار با خانواده محمود دهقان در دفتر انجمن نجات گیلان

محمود دهقان از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی است که هم اینک در اسارتگاه تحت کنترل مافیای رجوی  درآلبانی است. سابق بر ایام پدرومادر مرحوم بدنبال فرزند اسیرشان سختیهای زیادی را متحمل شدند وسرانجام بی آنکه درهنگامه وداع از دارفانی به جانب دیارباقی صدای جگرگوشه شان را بشنوند ؛ بدرود حیات گفتند.  


تصویرعضواسیرمحمود دهقان ازتلویزیون دروغ پردازرجوی موسوم به سیمای آزادی

blankمهندس احمد دهقان که خود ازاعضای بسیارفعال ومرتبط با انجمن نجات گیلان هستند میگویند" پدرمرحومم حاج قربان ومادردلسوخته ی بدرود یافته ام طیبه حامی ؛ متعاقب اولین دیداربا محمود دردهه 1380درکمپ مضمحل شده اشرف که خودم نیزهمراه شان بودم بیش ازپیش داغ دل شان تازه شد و بشدت درپی رهایی محمود ازچنگال رجوی خائن بودند.دراین سالیان همچنانکه شما مستحضرهستید ازهیچ کوششی درراستای رهایی عزیزمان اززندان رجوی کوتاهی نکردیم وکماکان آماده هردستورالعملی برای رسیدن به برادر نازنین مان هستیم."  
آقای محمد دهقان ازدیگربرادران محمود عضواسیررجوی درتیرانا درادامه درد دل آقای مهندس گفتند: " منهم چندباربه اتفاق سایرخانواده های دردمند گیلان که هریک عضوی ازخود دراسارت رجوی داریم بمنظورملاقات با محمود به اشرف رفتیم ولیکن هربار با چشمانی اشکبار بی آنکه به خواسته مان که همانا یک ملاقات کوتاه بود برسیم به خانه وکاشانه خود بازگشتیم. سرانجام دراثر کثرت فعالیت و پیگیریهای ما بود که رجوی را وادارکردیم که خبرحضورمان دراشرف را به گوش برادرم برساند ولی نه ازموضع دلسوزی واحقاق حقوق اولیه دیداربا ایشان. بلکه وادارنمودن محمود به موضعگیری علیه خانواده خودش که بیان مهملاتی بود که برایش دیکته کرده بودند."
دردیدارصمیمانه مسول انجمن با برادران بزرگوار دهقان حول راهکارودستیابی به امکان اعزام آنان وسایرخانواده های دردمند وچشم انتظاربه آلبانی تبادل نظرصورت گرفت.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا