انجمن نجات خوزستان

نامه دوم نادر زارع به برادرش فریدون اسیر در فرقه رجوی

سلام فریدون جان برادر خوبم از زمانی که تو را به کشورآلبانی منتقل کردند این دومین بار است که برایت نامه می نویسم اما متاسفانه تا کنون پاسخی از تو دریافت نکردیم که این مسئله خیلی ما را نگران کرده است شنیدم که اخیرا تعدادی ازدوستانت موفق شدند به هرطریق ممکن با خانواده های خودتماس بگیرند به همین خاطر تصمیم گرفتم دوباره برایت نامه نوشته ودرآن شماره تلفن خودم را بگذارم به این امید که تو هم با ما تماس بگیری.برادرجان نمی خواهم دوباره خاطر تو را رنجیده کنم اما باورکن که مادرمان سالها رنج زیادی ازبابت دوری وبی خبری ازتو کشید، اشک ریخت،بعد ازهرنماز برای برگشتن تو دعا کرد، شب و روز چشمانش به درب حیات منزل دوخته و منتظر بازگشت دوباره تو بود. باورکن هربارکه دور مادر جمع می شدیم می گفت الان تنها آرزویم این است که تا موقع بازگشت فریدون زنده بمانم تا بتوانم برای او عروسی مفصلی بگیرم اما متاسفانه درد وبیماری به او امان نداد تا به آرزویش برسد که همین مسئله خیلی ما را درغم و اندوه فرو برد.حال برادرخوبم می دانم که بدلیل خیانت رجوی سالهاست که ویلچر نشین شدی ومن فکر می کنم همین مسئله درذهن توبرای جدایی وکندن ازگروه منفور رجوی مانع ایجاد کرده است،قبول دارم که برایت سخت است بخصوص اینکه درکشوری دورافتاده وغریب احساس بی کسی می کنی اما این را بدان که ما بعنوان خانواده ات هرگز تورا فراموش نکرده ودرهیچ شرایطی تنها نخواهیم گذاشت چون ما به مادرمان قول دادیم که آرزویش را برآورده کنیم. برادرنازنینم رجوی ازخدا بی خبرجوانی وسلامتی تورا گرفت سالها درکشورعراق زندگی تورا به هدرداد ما و مادرمان را شب و روز در غم وناراحتی وترس ودلهره ازاینکه مبادا تو را درعراق برای همیشه ازدست بدهیم فروبرد انتقال تو به آلبانی بخشی ازنگرانی ما را مرتفع کرد اما ازاینکه هنوزخبری ازتو نداریم نگران هستیم.فریدون عزیز شنیدیم که خیلی ازدوستان توبا جدایی خود از گروه رجوی توانستند زندگی جدیدی را برای خود شروع کنند هرچند مشکلاتی دارند اما حداقل آزادانه نفس می کشند ومرتب هم با خانواده های خود درارتباط هستند بنابراین برادرجان یقین دارم که تو هم می توانی آزادانه برای خودت تصمیم بگیری که زندگی جدیدی را شروع کنی.فکر نکن که چون ازنظرجسمی ناتوان هستی نمی توانی آزاد زندگی کنی  این همان چیزی است که سران گروه رجوی برای تو می خواهند.
فریدون جان صحبت را کوتاه کنم ولی بدان که  من و بقیه خانواده برایت بهترین آرزوها را داریم چون تورا دوست داریم بنابراین سعی کن به هرطریق ممکن با ما تماس بگیر و تصمیم جدی برای جدا شدن از گروه رجوی بگیرخیلی دوست داریم که تودوباره به ایران وجمع خانواده برگردی ومطمئن باش هرکاری که برای بهبودی تولازم باشد انجام خواهیم داد می خواهیم آرزوی مادرخدابیآمرزمان را برآورده کنیم  درغیراینصورت با مراجعه به نهادهای بین المللی می توانی درخواست اقامت درکشوری دیگر به غیراز آلبانی برای شروع یک زندگی جدید را بکنی ویقین داشته باش که بازهم هرکمکی که لازم داشته باشی برایت دریغ نداریم.درپایان شماره تلفن خودم را برایت گذاشتم به این امید که بدست تو برسد ویا ازدیگردوستانت که الان آزاد هستند تمنا دارم شماره تلفن مرا هرطورشده به تو برسانند.منتظر تماس تو هستیم…
 شماره تلفن من  (09367682931) می باشد..
قربانت برادرت نادراز طرف همه اعضای خانواده

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا