اضمحلال فرقه رجوی

دست فرقه رجوی از دانشگاه کوتاه – قسمت پایانی

نسل دانشجویی که درمحیط دانشگاه پرچم مبارزه و مقاومت برای آزادی واستقلال میهن را بردوش گرفته وخون ها داده بود این بار توسط رجوی درعراق و درمسیراهداف ضد میهنی ومردمی او برعلیه عالی ترین مصالح مردم وخاک میهن درجبهه و دوش به دوش دشمن بکار گرفته شد.
درپادگان اشرف بود که نسل برآمده از دانشگاه به عینه تناقض حرف تا عمل رجوی را دید و واژه مقدس آزادی را که سالیان و در اوج خفقان شاه دردانشگاه فریاد میزد وخون و رنج و شکنج بسیاری از دانشجویان ودیعه آن شده بود درپس سیاج ها وبرج های سربفلک کشیده به اسارت گرفته شده می دید.
پادگان اشرف مدینه فاضله رجوی که خواستگاه عقیدتی وایدئولوژیکی ومانیفست ساختار سیاسی مد نظر رجوی بود به نقطه اسارت وکانون ضد دمکراتیک ترین مناسبات فرقه ای وکنترل مخرب ذهن تبدیل شد.
افراد از هرگونه حق آزادی بیان وفکرمحروم بودند، رجوی با کودتایی موسوم به انقلاب ایدئولوژیک بمثابه خدای زمینی برخون ونفس اعضاء حاکم شد.
ساختارتشکیلات شکل هرمی بخود گرفت واعضاء با شیوه من تو من کنترل میشدند. آنها ازهرگونه تماس با دنیای خارج وخانواده محروم گشتند بدیهی ترین امکانات ارتباط جمعی از قبیل روزنامه، تلفن و نامه نگاری که درزندانهای کشورهای ضد دمکراتیک بعنوان حقوق زندانیان به رسمیت شناخته میشد ممنوع اعلام گردید.اعضاء سالیان دربی خبری مطلق بسرمی بردند. سانسورمطلق برمناسبات حاکم شد وهیچ کس حق نقد سیاست ها وانتقاد از عملکرد مسولین سازمان را نداشت.
دریک اظهارعجیب و تهوع آور مریم رجوی شک به خدا را قابل اغماض وبه رجوی را گناهی نابخشودنی اعلام کرد.هرکس با شیوه های حاکم برمناسبات معترض وخواهان جدایی بود از زندانهای رجوی ساخته دراشرف و یا زندان مخوف ابوغریب سر در می آورد.
 رجوی با زشت ترین و رکیک ترین الفاظ و بیشرمانه ترین اتهام به منقدین حمله میکرد وآنها را مامورین وزارت اطلاعات و پاسداران رژیم ایران لقب داد.
شرط موافقت با خروج وجدایی اعضاء پذیرش 5سال زندان دراشرف وبعد قرار گرفتن در مقابل دادگاههای عراقی به جرم ورود غیرقانونی به خاک عراق و پذیرش 10 سال اسارت در زندان مخوف ابوغریب بود.
از حق آزادی تجمع و رابطه ها ومشورت های خصوصی خبری نبود. برقراری هرگونه رابطه جرم محسوب میشد. بعداز کودتای موسوم به انقلاب ایدئولوژیک جدا سازی جنسیتی بین زنان ومردان ایجاد گردید وسازمانی که روزی از برابری زن ومرد سخن میگفت ودرشعاروانمود میکرد زنان ومردان درکلیه حقوق باهم برابرند عملا ایجاد هرگونه رابطه فردی واستقراردریک مکان رابرای زنان ومردان منع کرد وبا ارتجاعی ترین شیوهای قرون وسطایی به تفکیک وجداسازی، پمب بنزین وخودروهای عمومی اقدام کرد. دراقدامی شرم آوراعلام نمود بخاطرجلوگیری از بروز تمایلات جنسی دیدارزن ومرد به تنهایی ممنوع است. زنان ومردان از اولیه ترین حقوق خود حق داوطلبانه ازدواج وطلاق محروم گشتند.
دربعد استقلال درزمینه های سیاسی ونظامی رژیم سابق عراق تصمیم گیرنده اصلی بود.اعضای سازمان درقالب ارتش کوچک صدام نقش نیروی پیاده نظام وستون پنجم را بازی میکرد وبا نفوذ به خاک میهن دستش را به خون سربازان میهن آلوده  می نمود و رجوی عملا با ایفای نقش ستون پنجمی  برای رژیم دیکتاتوری عراق خط  بطلانی برشعارهای استقلال طلبانه خود کشید.
 بعد از سرنگونی رژیم سابق عراق حضورنیروهای اشغالگرآمریکایی درعراق فرصت مناسبی بود تا رجوی را دربعد ادعاهای ضد آمریکایی اش آزمود. وی که روزی نعره های ضد امپریالستی اش گوش فلک را کرمیکرد و درآخرین نشست قبل از تجاوز نیروهای چند ملیتی اعلام کرده بود که در کنارارتش و دولت عراق با نیروهای آمریکایی خواهد جنگید پرچم سفید بالابرد. تمامی نشریات وکتاب ها ونوارهای ضد آمریکایی را سوزاند وبعد درخدمت وبه استخدام صاحب خانه جدید درآمد. وخط ننگین حرکت موازی با امپریالیزم سابق را درپیش گرفت. برای برانگیختن احساسات عاطفی فرماندهان آمریکایی فرماندهان زن را بزک کرده وبا صد قلم آرایش غلیظ به ملاقات یانکی ها فرستاد. لباس شرف از تن خارج کرد وناموسش یعنی همان سلاح را سوار برکامیون ها تقدیم سربازان امپریالیزم نمود و بعد خود به زیرعبای عموسام خزید وبه کمک امدادهای غیبی آمریکایی از صحنه محوگردید. عبرت روزگار را بنگرید رجوی وسازمانش که درعرصه هرسه شعارآزادی، استقلال ومبارزه ضد امپریالیستی مردود شده بودند باردیگرسعی کردند با استفاده از شیوهای جدید دیگر و این باردرعرصه فضای مجازی باز نسل دیگری از دانشجویان رابه اسارت ذهنی خود بگیرند. باز درآستانه 16 آذر روز دانشجو با حضوردرعرصه مجازی وبا هویت جدید ومخفی کردن کارنامه وگذشته سیاه خود شاید بتوانند خودی نشان دهند. از آنجایی که عملکرد وسوابق آنها مملواز خیانت وجنایت درحق مردم ایران است این باردرپشت نقاب انجمن ها وتشکلات اجتماعی وخیریه ای درمحیط دانشگاه باردیگرنفوذ نموده ودانشجویان را در زنجیردروغ وفریب خود اسیرسازد ولی تاریخ دیگربرای فرقه بد نام رجوی تکرارنمیگردد و قشر آگاه دانشجو با یادآوری وبکارگیری تجارب نسل های قبل از خود وآزمودن ومحک آن درصحنه عمل اجتماعی خود رجوی را بورخواهد کرد….
علی اکرامی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا