در سالگرد آزادی قربانیان فرقه رجوی از زندان مخوف ابوغریب

10 دیماه سال 1380 برای من یکی از تلخ ترین خاطرات دوران سیاه اسارتم درفرقه رجوی است که دراین روز یکی از نزدیک ترین دوستانم به همراه تعدادی دیگر از دوستان توسط رجوی درجریان یک معامله کثیف با سازمان ضد اطلاعات صدام به زندان مخوف ابوغریب تحویل گردید.
در جریان حمله نظامی عراق به کشور کویت که به جنگ  خلیج معروف شد اولین بار با حمید دهدارحسنی درستاد اطلاعات وعملیات آشنا شدم. لهجه خاص بهبهانی او اسباب این آشنایی بود. نقطه مشترک جنوبی بودنمان باعث شد که بسرعت باهم ‍‍رفاقت نزدیک پیدا کنیم.وی به اتفاق دیگرنفرات و فرماندهان بعنوان افسراطلاعات به ستاد مرکزی اطلاعات وعملیات به فرماندهی مهدی برائی (احمد واقف)که من هم درآن بودم جهت گذراندن دوره آموزشی آمد. آن روزها بدلیل حمله نظامی عراق به کویت سازمان بد جوری آچمز شده و درمقابل شرایط نا معینی قرارگرفته بود. طی چند برخورد احساس کردم که وی نسبت به سازمان ناراضی است و دیگر آن جوش وخروش وفعالیت قبل را نداشت. شرایط خفقان حاکم برمناسبات اجازه سوال کردن نمیداد چندی بعد دیگراو را ندیدم درپاسخ پیگیری های من سرکردگان فرقه می گفتند به قسمت دیگری منتقل شده است. تا اینکه کتاب کارت های سوخته وزارت اطلاعات منتشرشد و درنهایت تعجب ونا باوری عکس حمید دهدار را دریکی از صفحات کتاب دیدم. خشکم زد زیرعکسش تیتر زده بودند عامل نفوذی وزارت اطلاعات درسازمان! باورش برایم خیلی سخت بود که وی که سالیان درتشکیلات او را می دیدم واز نفرات ستاد اطلاعات وشناسایی سازمان بوده وخیلی هم فرد فعال ومنضبط تشکیلاتی بود نفرنفوذی وزارت اطلاعات باشد.
 رجوی درجریان نشست های موسوم به طعمه با شیادی خاص خویش وگویی اینکه یکی از بزرگ ترین شبکه های نفوذ وجاسوسی را کشف کرده باشد خطاب به اعضای شرکت کننده درنشست گفت: امروز میخواهم موضوع کشف وشناسایی عوامل نفوذی اطلاعات رژیم درمناسبات را برایتان افشا کنم وبعد با نشان دادن کتاب کارت های سوخته وزارت اطلاعات وخواندن نام یکایک افراد سعی کرد احساسات افراد را تحریک نماید. رجوی میگفت جرم همه اینها اعدام بوده است چون دراوج جنگ ما با دشمن نقش ستون پنجم را بازی میکردند. درهمین بین شعار اعدام، اعدام  توسط چند نفر از عواملش درنشست بلند شد و از دیگران می خواستند با آنها هم صدا شوند. رجوی بعد وارد سناریو بحث انقلاب مریم شد وتاکید کرد اگربا انقلاب مریم نباشید اگر درانقلابش ذوب و خالص نشوید همانند این نفرات مزدور وزارت اطلاعات خواهید شد. بعد ابتدا انگشت اتهام را بسوی نفراتی گرفت که درستاد و یا مراکز این عده بودند وگفت باید بابت غفلت تان از این نفرات مورد حسابرسی تشکیلاتی قراربگیرید. نشست های نفس گیر طعمه از این نقطه اوج گرفت. از فردای آن روز هرکس باید با نوشتن سناریو ساختگی خود را مهره نفوذی وزارت اطلاعات وشکنجه گر و تیرخلاص زن معرفی میکرد. داد وفریاد ونعره های کرکننده، فشارهای طاقت فرسای روحی و روانی حاکم براین نشست ها همه را تا مرز جنون پیش میبرد. آن روز هیچکس جز معدود سرسپردگان رجوی از وقایع پشت پرده این خیمه شب بازی واینکه میخواهد چه اتفاقی بیفتد اطلاعی نداشتند……
نشست ها ماه ها ادامه داشت تا اینکه مشخص گردید این سناریو ابتکار جدید رجوی درراستای همان بحث دگردیسی وتکمیل روند مناسبات فرقه ای درسازمان است. دراین پروسه تعدادی که مرعوب شرایط سرکوب گرایانه جدید نشده بودند با پرونده سازی و سناریو نفوذی وزارت اطلاعات به زندان ابوغریب تحویل داده شدند وتعداد دیگری هم به ایران فرستاده شدند‌. البته درآن روزها کسی از زندان ابوغریب اطلاعی نداشت. تحویل دهی اعضای ناراضی به دولت ایران درآن شرایط یکی از کارهای عجیب رجوی بود چرا که خودش از وجود شکنجه واعدام بارها بعنوان یک حربه تبلیغاتی برعلیه ایران استفاده کرده بود. ‌بعدها خود رجوی دستش را رو کرد. وی درجریان نشست و درمقابل دیدگان وبهت وناباوری هزاران نفراز اعضا گفت‌‌: اگرخیال میکنید می گذارم از سازمان جدا شده وبه اروپا بروید ونقش اپوزسیون مخالف ما را بازی کنید کور خوانده اید. نمی گذارم برای من چگوارا  شوید  شما را به ایران می فرستم یا در زندانهای جمهوری اسلامی مقاومت میکنید وشهید میشوید که این امتیاز مثبت برای ما ومنفی برای رژیم است و یا اینکه می برید و با اطلاعات همکاری می کنید ومیشوید مزدور که این هم درستی حرف ما را اثبات میکند. رجوی این چنین با سرکوب وخفه کردن صدای مخالفان پروسه تبدیل شدن به یک فرقه مخرب کنترل ذهن را کلید زد.
درفاصله سالهای ۶۵ تا۸۰ نزدیک به ۱۷۰۰ نفرزندانی شدند و با احتساب اینکه تعداد اعضا درآن دوران ۷۵۰۰ نفر بود درصد اعضای زندانی سیاسی وعقیدتی سازمان از بسیاری از کشورهای منطقه وجهان بیشتربود. البته رجوی درآن سالها منکر هرگونه زندان و زندانی بود و بعد از سرنگونی صدام وباز شدن درب زندان ابوغریب وتبادل این زندانیان از طرف عراق با اسیران جنگ ایران قضایا لو رفت و با افشاگری این اعضای زندانی رجوی افشا و رسوا گردید.
درسالگرد آزادی این قربانیان یاد آنها را گرامی وبه یکایک آنها بخاطر افشای  چهره ضد انسانی رجوی وبرملا کردن ماهیت ضد آزادی خواهانه او درود می فرستیم‌‌.
ای آزادی درراه تو بگذشتم از زندانها                خون خود راجاری کردم تابشکفی چون گل درکوهستانها
علی اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا