کشورها

خوشحالی خانواده های اسیران دربند فرفه رجوی از حضور وزیرخارجه آلبانی در ایران

روز دوشنبه مورخه 27 دیماه جاری آقای دیتمیر بوشاتی وزیرخارجه کشورآلبانی درتهران با آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. دراین دیدار آقای روحانی ضمن یادآوری ظرفیت ها وتوانمندی های گسترده دو کشور اعلام کرد تحکیم  روابط ایران و آلبانی درهمه حوزه ها بنفع هردوکشوراست. وی همچنین برضرورت مبارزه همگانی باخشونت افراط گرایی و تروریسم تاکید نمود.آقای دیتمیر بوشاتی  وزیرخارجه آلبانی درپاسخ اظهار داشت آلبانی مصمم است با توسعه وتعمیق همه جانبه روابط تهران، تیرانا صفحه تازه ای درتاریخ دو کشور بگشاید. وی همچنین برضرورت مبارزه با خشونت وافراط گری  وتروریسم اشاره نمود وتاکید نمود که دراین عرصه باید متحد عمل نمود وما آماده رایزنی با ایران درمبارزه با تروریسم هستیم. دیداروزیرخارجه آلبانی از ایران درشرایطی صورت میگیرد که بدنبال انتقال غریب به 3000 نفراز اعضای دربند فرفه تروریستی رجوی به آلبانی در سال 1395خانوادهای نگران این اعضا بدلیل ممانعت ها وسنگ اندازی های فرقه رجوی همچنان از ملاقات باعزیزان خود محروم می باشند.
خبرهای رسیده از کمپ محل نگهداری اسیران حاکی از آن است که در راستای تشدید فضای خفقان واعمال محدودیت تردد وبرقراری ارتباط  با دنیای آزاد مریم رجوی یکی از رهبران و مشاور ارشدش مهدی ابریشم چی به آلبانی مسافرت نموده اند.
خرید دانشگاه قدیمی تیرانا ودیگر اماکن دقیقا در راستای ایجاد محیطی بسته  وتحت کنترل همانند پادگان اشرف درعراق می باشد. همان پادگان مخوفی که رجوی نزدیک به نیم قرن هزاران نفراز اعضا را در آن به اسارت گرفت وباعث گردید برای سالیان طولانی از دسترسی به دنیای آزاد واز جمله دیداربا خانواده های خود محروم باشند. حضورگسترده خانواده ها درطی این سالیان درعراق که درنهایت به عقب نشینی خفت بار رجوی از پادگان اشرف و درنهایت از لیبرتی وعراق منجرگردید بدنبال انتقال اعضا به کشور آلبانی که با مساعدت کمیساریای سازمان ملل وحمایت سیاسی آمریکا صورت گرفت.
سرکردگان این فرقه تروریستی درصدد برآمدند که از خلا روابط  دیپلماتیک فعال ایران وآلبانی استفاده نموده وکشورآلبانی را صحنه یکه  تازی خود قراردهند. تطمیع مالی ولابی گری کارکنان کمیساریای سازمان ملل وتلاش برای همدستی وجذب برخی از مقامات دولتی آلبانی درراستای اعمال فشار و شانتاژ هرچه بیشتراعضای ناراضی وخواهان جدایی وقطع منابع مالی آنها وبستن روزنه های نفوذ و ورود خانواده ها به کشورآلبانی بخشی ازاقدامات وتدابیر ضد انسانی آنهاست. فرقه رجوی به عینه و درخلال تجربه حضورش درعراق دریافته است که حضور احتمالی  خانواده ها درکشورآلبانی وتجمع گسترده اعتراضی آنها دراطراف کمپ اسیران تا کجا می تواند منجربه شکستن طلسم اختناق ومناسبات فرقه ای آنان گردد.
سفراخیر وزیرامورخارجه آلبانی از ایران وتاکید دوطرف مبنی برضرورت اتحاد عمل برعلیه خشونت گرایی وتروریسم می تواند موجب نگرانی سرگردگان این فرقه گردد. درتحولی دیگرخانوادها ارتقا سطح روابط سیاسی ایران وآلبانی را به فال نیک گرفته اند چرا که انتظارمیرود درگام بعد این اتحاد عمل برضد تروریسم فرقه رجوی را که پدرخوانده تروریسم  داخلی ومنطقه ای است را دربرگیرد و خروجی این توافق حضورگسترده خانواده ها درآلبانی و گسستن غل و زنجیرهای اسارت اسیران و آزادی آنها باشد امری که لاجرم به اضمحلال وفروپاشی این فرقه راه خواهد برد.   
علی اکرامی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا