حضور آقای عباس اسدی در دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان

مورخه  29/10/95  آقای عباس اسدی که برادرش اسماعیل هنوز اسیر ذهنی فرقه رجوی است به دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان برای کسب آخرین خبر از وضعیت وی در آلبانی مراجعه کرد.لازم به ذکر است که متاسفانه یکی از برادران آقای اسدی بنام ابراهیم شهریورماه 92 در کمپ اشرف قربانی خودخواهی های رجوی شد.
دراین دیدار آقای اسدی ضمن تشکر از تلاش های انسانی اعضای انجمن و دیگر اعضای جداشده از فرقه رجوی گفت این روزها خواهران و برادرانم سئوال می کنند که چرا خبری از اسماعیل نیست؟ مگر او در کشور اروپایی آلبانی هم آزاد نیست؟ واقعا برای ما سئوال است که مگر درآلبانی چه خبر است،آیا آنها درآنجا هم آزادی عمل برای ارتباط با خانواده هایشان ندارند؟! متاسفانه این امکان برای ما وجود ندارد که  برویم آلبانی بنابراین همه امید ما هم به این است که خود اسماعیل با ما تماس بگیرد. دختر او واقعا درکشور آلمان تنهاست ونیازدارد که پدرومادرش در کنارش باشند چرا که هروقت او با ما تماس می گیرد می گوید هیچ کمبودی به جز نبودن پدرومادر در بالای سرم ندارم .
اعضای انجمن ضمن خیر مقدم به آقای اسدی با ارائه گزارش کاملی از وضعیت اعضای اسیر فرقه ساکن درآلبانی گفتند فرقه رجوی نمی تواند و نمی خواهد که ساختار فرقه ای خود را تغییر دهد زیرا می دانند درصورت هرگونه تغییری با سرعت برق وباد بنیان فرقه فروخواهد ریخت. سران فرقه حیات فرقه را به ادامه اسارت اعضا می بینند بنابراین امیدواریم که خود اعضای اسیر بتوانند با درک و فهم شرایط و با مروری برگذشته حضوربی نتیجه خود درفرقه به این مهم برسند که دیگر ماندن در کنارفرقه رجوی بیهوده وهدردادن الباقی عمراست.اما خانواده ها وما نیز بعنوان اعضای جدا شده می بایست همچنان به تلاش خودمان به هرطریق ممکن برای نجات آنها ادامه دهیم.
در پایان این دیدار آقای اسدی و اعضای انجمن ابراز امیدواری کردند که هر چه زودتر  تمامی اعضای اسیر در فرقه رجوی آزادی خود را بدست آورده و زندگی نوینی را برای خود رقم بزنند.
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.