اشک تمساح مریم سلطه پذیر در سالگرد دکتر مصدق!

زنده یاد دکتر محمد  مصدق درحد واندازه ی خود وبنیان های فکری اش که طرفدار منافع ملی بوده، دربرهه ای ازتاریخ حساس ایران وبا لحاظ تضاد منافع انگلستان وآمریکا وحضور حماسه ای مردم ایران درقیام سی تیر 1331، دارای آن شعور و درایتی بود که توانست با آن جبهه ی ملی درهم وبرهم،  صنایع نفت ایران را ملی کرده و انگلستان محیل را از داشتن چنین امتیازی محروم کند!
خانم مریم رجوی که خودش، خودش را رئیس جمهور ایران؟؟!! میداند، طبق روال همیشگی خود، پیامی داده وبا تجلیل ازدکتر مصدق، لطمه ی بزرگی به او زده است.
دربیانیه ی منسوب به این بانوی مجازی اول؟؟!! ایران آمده است:
" مریم رجوی: در پنجاهمین سالگرد فقدان دکتر محمد مصدق، پیشوای نهضت ملی ایران برای برقراری آزادی در ایران که وصیت حقیقی او به‌نسل‌های پس از خودش بود تجدید عهد می‌کنیم. چنان‌که مسعود در اولین هفته‌های پس از انقلاب ضدسلطنتی بر سر مزار مصدق گفت:‌ او به‌راستی «در میهن خود غریب، در خانه‌اش در تبعید و در عین زنده بودن، چونان شهید به‌سر برد ".
شما عزیز برادر!
اگر بخواهید با این شخصیت بزرگ رخت بربسته تجدید عهد کنید، دردرجه ی اول به برقراری آزادی های ولو محدودی که ایشان برای اطرافیان ومردم قایل بود، اهتمام ورزیده وبا سفر به آلبانی، بند دیگری را هم بر بندهای پا واندیشه ی اعضای نگون بخت باند رجوی، اضافه ننمائید!
ثانیا دکتر مصدق کسی نبود که مشروعیت خود را از ترکی الفیصل ها  و سناتورهای سابق آمریکا بگیرد که کار اصلی شما درست درهمین راستاست!
مشکل این زنده یاد درغروب 27 مرداد تا پاسی ازنیمه شب ودر ملاقات با لویی هندرسون- سفیر مکار آمریکا- بود که با اعلام حکومت نظامی توصیه شده ازطرف این مقام آمریکائی موافقت کرده ومردم را ازصحنه ی خیابان ها به خانه هایشان برد واین حکومت نظامی را شامل فواحش واراذل و اوباش سلطنت طلب نکرد!
البته بر نگارنده روشن نیست که دکتر مصدق این تصمیم خطرناک وانتحاری را بر طبق کدام تحلیل مشخص گرفت وچرا ازحضور مردم زحمتکش درکف خیابان ها جلوگیری کرد؟!
بعضا گفته میشود که او گریزان از سلطه بود وهراسان ازحضور مردم اعماق جامعه واین خصلت متضاد، کار بردست او ونهضت ملی داد!
البته من که نمیدانم مصدق درآن شب سرنوشت ساز دچار چه تحلیلی شد وسود خود ویانهضت را درعدم حضور دررادیو ولغو حکومت نظامی و اجازه ندادن به مردم برای ریختن به خیابان ها تشخیص داد، بنابراین قضاوت قطعی درمورد مذاکرات پشت پرده ی این شب اسرار آمیز ازعهده ی نگارنده خارج است!
درادامه ی بیانیه ی مریم رجوی آمده است:
"… شورای ملی مقاومت ایران مفتخر است که راه مصدق بزرگ را در مداری تکامل یافته، با اتکا به‌ زنان و مردان از جان‌گذشته‌یی که‌ به‌قول او «در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز خود می‌گذرند»، ادامه داده است ".
قسمت تکامل یافته ی این راه کدام است؟!
وا دادن دربرابر تهدیدهای سفیر آمریکا که شما آنرا به تسلیم کامل تبدیل اش کرده اید؟!
شما و زیردستان تان درراه آزادی نمیجنگید وبرعکس تثبیت نظام برده داری درداخل تشکیلات وظیفه ی عمده وعاجل شماست خانم!
استقلال وشما رابطه ی معکوس ومتضادی با هم دارید وتشکیلات مسعود که اینک بدلایل نامعلوم ومشکوکی بدست شما سپرده شده وعامل انتقالش هم به میمنت و مبارکی ترکی الفیصل عربستانی بوده ظاهرا، کاری درجهت استقلال کشور نکرده که هیچ، بلکه درصدد درست کردن ماتریال هایی برای استفاده ی دشمن خارجی برعلیه استقلال کشور بوده است!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا