خانواده ها

خانواده های کرمانشاهی جملگی خواستار تجمع در مقابل کمپ اسیران در تیرانا شدند

حدود دهها نفر از اسیران کرمانشاهی از اردوگاه اسیران رجوی در آلبانی رهایی یافته و تعدادی از این نفرات به کشور ثالث رفته و عده ای هم در آلبانی موقتأ زندگی می کنند و چند نفر هم به کشور خود یعنی ایران بازگشته اند.
این افراد برگشته به میهن خود در دفعات متعدد در تجمع خانواده هایی که عزیزانشان در اسارت رجوی هستند حاضر شده و دست به روشنگری زده اند و همه در یک جمله مشترک واژه تلنگر را مد نظر داشته و بیان می کنند.
این رها یافته ها می گویند آنها چه دراشرف و چه در لیبرتی بغداد بعد ازسالها حصر و خفقان قجری مریم با شنیدن صدای مادران و پدران خود در پشت سیاج نکبت بار رجوی احساس کردند تلنگری در درونشان زده شده و همان تلنگر باعث تصمیم گیری و ریسک مقاومت و تقابل در مقابل دیکتاتوری فرقه ای رجوی شده است.
خانواده هایی که در دفعات مختلف با این اسیران رها یافته دیدار داشته و تماس گرفته اند همگی در جریان تراژدی موجود درخصوص اسیران در چنگ رجوی قرار گرفته و دریک اقدام هماهنگ و خودجوش تصمیم گرفته اند هرطورشده خود را به کمپ اسیران در تیرانا برسانند.
انتقال تجربه خانواده هایی که اسیرانشان رها یافته به مابقی خانواده ها منجر به یک امید برای تصمیم گیری در جهت فعالیت جدید ونامه نگاری و اقدامات مشابه به مقامات آلبانی و مقامات حقوق بشری شده است.
امیدواریم  در سال جدید شاهد بازگشت و رهایی سایر اسیران وشادمانی خانواده هایشان باشیم.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا