مثل همیشه، پیش بینی این مرید معروف رجوی، غلط بود!

خلاصه ی مصاحبه ی " محمد محدثین مسؤل کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران " با روزنامه کویتی السیاسه چنین است:
"…وی در پاسخ به سوالی پیرامون میزان مشارکت در انتخابات رژیم آخوندی گفت: ”واقعیت این است که کل این رژیم عبارت است از یک اقلیت منفور ناچیز که در بهترین حالت کمتر از 4 درصد مردم ایران را نمایندگی می‌کند. گسترش بی‌سابقه هواداران مجاهدین در شهرهای مختلف کشور و بردن شعار تحریم و «رأی من سرنگونی است» به اطراف و اکناف کشور جدی‌ترین نشانه تحریم همه‌جانبه این نمایش از سوی مردم است. کلیه طیفهای اپوزیسیون و حتی برخی از جناحهای داخل رژیم نیز انتخابات قلابی را تحریم کرده‌اند“.
با این تحلیل های فضائی تان بود که سازمان مجاهدین خلق را به فرقه ی منحط، منحوس و وطن فروش رجوی تبدیل کردید!
این کمتراز 4درصدها کیانند؟!
فقرا ومحرومین؟!
بااین حساب مردم ایران درتنعم کافی زندگی میکنند!!
یا این 4درصدها برخورداران وثروتمندان صاحب مال وسرمایه را تشکیل میدهند؟!
اگر این طور است، شما که سرهنگ سناتور جان مک کین های نماینده ی یک درصدی های جامعه ی آمریکا را سخت به آغوش کشیده اید وبرای عربستانی که درتیول 3هزار شاهزاده است، مداحی ونوکری میکنید، نباید با رژیم ایران که  بقول شما ازنظر طبقاتی همین 4درصد را نمایندگی میکنند، دشمنی وتضاد طبقاتی داشته باشید واختلاف شما با آن تنها باین خاطر است که رجوی را شریک قدرت نکرده اند وپرواضح است که مبارزه برای منافع شخصی رجوی را نباید بحساب مردم گذاشته و طلبکار بیرون آمد!!
حضورتان درمیان مردم، به چسباندن چند ثانیه ای عکس مریم (سرحرمسرادار مسعود) وگرفتن عکس با دست لرزان ونمایش آن درسیمای انحصاری رجوی، خلاصه می شود ودراین میان " فتو شاپ " بیچاره است که همواره درخدمت جعلیات شما قرار دارد!
درادامه:
"… بنابراین روحانی مطلقاً نه می‌خواهد و نه می‌تواند دست به رفرم واقعی که غرب خواهان آن است بزند. روحانی مطلقاً نه می‌خواهد و نه می‌تواند تغییر ایجاد کند روحانی ویترین جلب مشتری غربی برای خامنه‌ای است“.
اینکه روحانی میتواند دست به رفرم بزند، شکی دراین نیست. اما در مورد " رفرم واقعی " که غرب خواهان آن است، چه عرض کنم!
او درپیام بعدازانتخاب شدن خود صراحتا گفت که دنبال رابطه ی متقابلا سودمند با لحاظ منافع ملی کشور با تمام کشورهای جهان ومخصوصا با همسایگان است؟!
آیا شما این اظهارات صریح را درراستای رفرمی نمیدانید که غرب خواهان آنست؟!
اگر بلی، تقصیر رئیس جمهور منتخب ایران چیست؟!
محمد محدثین در پاسخ گفت:
”… مقاومت ایران پیوسته ضمن محکوم نمودن سیاست مماشات در قبال رژیم آخوندی، تأکید کرده است که این یک سیاست سراپا اشتباه و محکوم به شکست است“.
ما بارها گفته ایم که مماشاتی بنفع ایران درکار نبوده وآنچه بوده تحریم وتهدید است وبنابراین اگر پا را فراتر ازاینهم بگذارد، باید حمله ی نظامی به ایران کند که کارشناسان پنتاگون گفته اند که وفق اوضاع خاص ایران، مقبول نمی افتد!
محمد محدثین در پاسخ به سؤال السیاسه پیرامون تاثیر فعالیتهای مجاهدین در داخل کشور اضافه کرد:
”سازمان مجاهدین خلق در داخل کشور به‌رغم جو شدید پلیسی حاکم بر کشور به‌صورت روزافزونی به فعالیتهای خود درایام انتخابات در تهران و همه استانها و شهرهای کشور افزوده‌اند و ما فیلمهایی از این فعالیتها را در رسانه‌های مقاومت ایران روزانه مشاهده می‌کنیم. طبعاً این فعالیتها در پرتو حمایت بیدریغ مردم از مجاهدین و هواداران آنها امکانپذیر شده است والا در جو شدیداً پلیسی حاکمیت آخوندی بدون حمایت مردم امکانپذیر نبود".
ما به نحوه ی این فعالیت ها اشاره کرده وگفتیم که چقدر بی اهمیت بوده ومنشآ این فیلم ها کجا وچگونه است!
به مردم هم تهمت نزنید، آنها شما را نمی بینند که حمایت وعدم حمایتی هم درکار باشد!
تبلیغ تحریم انتخابات درایران، بابرخورد های پلیسی مواجه نشد وهرکس نظرش را در اماکن عمومی وصراحتا مطرح میکرد و این سبب نشد که آبی از آبی تکان بخورد!
 دراین مورد دلواپس نباشید، نوشته های نشریات داخلی صراحتی کمتر ازشما ندارد!!
مسئول کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاوت ایران پاسخ داد:
 ” مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به‌عنوان بزرگترین و سازمان‌یافته‌ترین جنبش سیاسی و مبارزاتی ایران ازهرنظر توانایی رهبری جنبش مردم ایران برای سرنگونی آخوندها را دارد و این را درطول حدود 4 دهه گذشته به‌رغم همه توطئه‌های رژیم و حامیان غربیش به‌خوبی اثبات کرده است“.
 درحالی که رهبراین سازمان، ازاداره ی 3000 نفر عضو خود که براثر شستشوی مغزی ویا تهدیدات، تقریبا یک دست شده و صم وبکم نشسته اند، عاجز است، چگونه میتواند جنبش مردمی  80 میلیون نفر ایرانی  رابا اقوام وعقاید وسلایق مختلف اداره کند؟!
فکرنمی کنید به خودتان تهمت بیخودی میزنید وبا این خودزنی ها، بیماری مازوخیسم تان را شدیدتر میکنید؟!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا