وارونه نمایی

سندی دیگر در مورد دروغگویی سازمان کذابین رجوی!

درحالی که آقای عباس داوری مشغول توجیه شکست رجوی در اخراج اعضای تشکیلاتش ازعراق بوده و با توسل به آیه های قرآن- بدون لحاظ شرایط زمانی ومکانی وشان نزول این آیات – این شکست خفت بار رجوی به پادویی خود ودیگر زوار دررفتگان را هم ردیف مهاجرت پیامبر اسلام از مدینه به مکه معرفی میکند -که سوء استفاده ی ابزاری ننگینی از مذهب است-  سیمای ضد آزادی رجوی، بطور پیاپی به پخش زیر نویس های دروغین ازقبیل تخریب قبور اعدامیان سال 60و67 تبریز ازطرف حکومت را بنمایش میگذارد!
درزیر نویس ها آمده است که عوامل حکومتی با استفاده از ماشین آلات سنگین اقدام به بتن ریزی کرده وقبر این اعدام شدگان را ازبین برده وتنها 12 قطعه قبر را حفظ کرده اند تا آنها را هم درفرصت مناسب ازبین ببرند!
اما اصل قضیه چیست؟
واقعیت آنست که قبرستان های قدیمی شهر تدریجا دروسط شهر قرار گرفته اند که محلی برای توسعه ندارند و مسئولین مربوطه، ازدفن درگذشتگان دراین قبرستان ها جلوگیری میکنند وتنها قبرستان  باقیمانده، قبرستان " وادی رحمت " تبریز است که بعلت دوری از شهر و وجود زمین وتپه های وسیع، قابل استفاده است  واینک تنها قبرستان شهر بشمار میرود و اتفاقا مزار شهدا هم دراین قبرستان واقع است.
این قبرستان برای جوابگویی به دفن مردگان ومراجعین اهالی دومیلیونی تبریز، مدام خیابان کشی ودرخت کاری شده وروزبروز برامکانات رفاهی آن افزوده میشود وازاین روست که وجود ماشین آلات برای تعریض خیابان های این قبرستان  ویا تسطح تپه ها، مسئله ی غیرعادی نبوده  است.
ضمنا درتبریز، اعدام شدگان قطعه ی کاملا مشخصی ندارند و تعدادی ازقبور متعلق به اعدام شدگان با قبور مردم عادی بهم چسبیده است.
فرقه ی دروغگوی رجوی، با فرض اینکه ممکن است مردم ندانند چیست، با انتشار تصاویری مبهم، درصدد نشان دادن این خیابان کشی ها بجای تخریب قبور میباشد که کاملا دروغ است!
درتبریز ودیگر شهرها، قبرستان های زیادی تبدیل به پارک و… شده وکسی معترض این کار نبوده است!
حتی مناطق زیادی درآذربایجان وجود دارد که اجازه ی گذاشتن سنگ قبر وسیمانکاری مزار را  بعلت وقف بودن زمین قبرها،  به خانواده ی متوفی نمیدهند و میگویند که بعد از سی سال، افراد دیگری در همین قبر دفن خواهد شد.
بدین ترتیب ملاحظه میکنید که فرقه ی رجوی با یک کلاغ چهل کلاغ کردن اتفاقات، خیابان کشی و یا تعریض خیابان های موجود  و تسطیح تپه ها درقبرستان ها را – که مشکل ترافیکی عظیمی دارند- ، توهین به این یا آن مرده تلقی میکند و صدای مزورانه ی وا اسفایش گوش شنوندگان را پاره میکند!
درمقابل این هیاهو بر سر هیچ، باند رجوی ابدا روشن نمی سازد که اعضای معترض سربه نیست شده ی خود را درکجا دفن کرده تا خانواده های ذینفع، برای یک بار هم که شده محل دفن عزیزان خود را زیارت کرده ودقایقی برسر مزار بی نام ونشان آنها گریه کنند!
تشکیلاتی که اینگونه اعضای خود را به مرده ی متحرک تبدیل میکند، نمیتواند بر سر قبر های بی جان  سی- چهل ساله  اشک تمساح بریزد!
درخاتمه تذکر جدی ما به شما " سازمان کذابین ومکذبین " این است که شما بعنوان مسبب اصلی مرگ این جان باختگان، دست ازسر استخوان های پوسیده ی آنها برداشته وما را به یاد روزهایی نیاندازید که چاقو و موکت بر بدست آنها دادید تا آدم کشی کرده و خود نیز کشته شوند!
اگر برتوجیه خیانت های دهه ی 60 خود، اصرار زیادی بکنید، مانیز افشاگری های وسیع تری درمورد خیانت ها ی بی بدیل تان به انقلاب نورسته ی بهمن 1357 خواهیم زد. شما زخم های عمیقی برتن این انقلاب عمیقا مردمی زده وبه مانعی برروند رشد آن تبدیل شده وبه مردم انقلاب کرده خیانت کردید!
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا