ترکیدن حباب ویلپنت و شعارهای پوچ و تکراری مریم رجوی!

نشست سالیانه فرقه تروریستی مجاهدین خلق روز شنبه درویلپنت پاریس برگزار شد. سناتور جوزف لیبرمن.رودی جولیانی.جان بولتن.نیوت گینکز وامیرترکی الفیصل ریس سابق اطلاعات عربستان میهمان های تکراری ان بودند. امیرترکی فیصل همان شخصی است که سال گذشته دوبار فوت مرحوم مسعود رجوی رابه مریم تسلیت گفته بود.اشخاص شرکت کننده بالا جملگی عناصر تندرو و جنگ طلب و فاقد هرگونه منصب و سمت رسمی هستند و صرفا با دریافت هزینه های هنگفت بر خوان گسترده مریم رجوی حاضر شده بودند. درگذشته حضور هر یک از انها بین ۱۰تا۵۰ هزار دولار برای رجوی ها اب خورده بودند. در کارناوال امسال همچون گذشته حضور شهروندان کشورهای عربی.افریقایی.پرتقالی خیلی پررنگ بود.هزینه بالابردن عکس های مسعود ومریم توسط این افراد روزی ۵۰ یورو..امکانات هتل و برنامه های تفریحی بعد از مراسم بود.
امسال نیز در جشن کارناوال ازادی ایران خبری از شرکت ایرانیان غیروابسته به فرقه مجاهدین نبود. و براستی که خیلی مضحک بنظر میرسد که برای ازادی ایران خبری از حضور خلق قهرمان ایران نباشد؟ و حتی حضور هیچ یک از گروه های مخالف رژیم ایران هم به چشم نمی خورد. نکته مضحک دیگر این بود که در این مراسم مریم رجوی از دکترمصدق پیشوای فقید ملی نام برد ولی دریغ از شرکت یک شخص وطن پرست و ملی؟ سرکردگان فرقه رجوی که طی سالیان با حمایت های نظامی و امکانات مالی صدام حسین رییس جمهور مخلوع عراق امر خطیر سرنگونی را محقق سازند اکنون تلاش میکنند با حمایت مهره های اف بی ای و سازمان سیا و درنده ترین جناح در هییت حاکمه امریکا و مزدوران دست نشانده سعودی و البته توهمات احمقانه ترامپ پروژه دیگری را این بار بامدادهای عینی امپریالیست کلید بزنند. زیرا فرقه ای که فاقد هرگونه حمایت مردمی و اجتماعی است می بایست کار نکرده صدام را با جان بولتن.جولیانی.وترکی فیصل بزعم خود به اتمام برساند.
نکته جالب و البته بازهم مضحک ژست های توخالی و شعارهای پوچ و تکراری مریم رجوی بود. مریم رجوی که از ماهها قبل وعده راه حل درمان درد را داده بود خود بدرد هذیان گویی و تناقضات لاینحل بی درمان دچار شد. او در این مراسم مثلا بزرگ و تاثیرگذارسخن گفت که یکی از انها انتقال هزاران عضو به خارج عراق علیرغم تمایل رژیم ایران به ماندن انها ونابودیشان بود.به گفته مریم انهابه کمک معجزه مسعود با پروازی معجزه اسا میان اتش وخون از قفس زندان لیبرتی رهایی وبه بهشت موعود اشرف سه در البانی پیوستند. مریم رجوی سلامتی اعضا را نتیجه بیش از ۷۰امداد غیبی مسعود دانست.گویی فراموش کرده که بعداز جریان خلع سلاح و مصاحبه های وزارت خارجه امریکا با اعضا جهت تدارک اعزام انها به کشور ثالث همین مسعود و مریم بودند که قبل از انجام هر مصاحبه تو گوش اعضا می خواندند.که باید درعراق و اشرف بمانند و انهایی که در جریان مصاحبه با وزارت خارجه خواهان خروج از عراق بودند را کوفی و خائن می نامیدند. گویا مریم رجوی فراموش کرده که مستمرا ذهن و روح و روان اعضارا بکار می گرفت که برنامه رژیم ایران فشار برای خروج ما از عراق است تا بیخ گوشش نباشیم. گویا فراموش کرده شعارهای تنفر برانگیز اشرف حفظ شرف. کوه اگر بجنبد اشرف زجا نجنبد؟ چه کسانی درمقابل پروسه جابجایی سازمان ملل از عراق سنگ اندازی میکرد.چه کسانی با تخریب اعضا دهها نفر از انها را با ارتش عراق درگیر و قربانی کردند؟
چه کسانی بدروغ تو گوش اعضا می خواندند. که مقاومت کنید ودرعراق بمانید تا سرانجام ارتش امریکا شما را به سلاح های پیشرفته مجهز و سرنگونی را محقق خواهد ساخت؟ پس اگر برنامه رژیم ایران انهدام شما درعراق بود چرا همان موقع که کمیته انتقال و دولت عراق برای خروج شما تلاش می کردند. از عراق نرفتید؟
اخر ما نفهمیدیم خواست رژیم ایران خروج شما و دور کردن تهدید مقاومت سازمان یافته و اموزش دیده بود و ماندن درعراق و انهدام شما؟ راستی از مریم الزایمری باید پرسید راه حل درمان درد چه شد؟ براستی از رهبران فرقه ای که وعده سرنگونی به اعضا میدهند ولی به همین اعضا اجازه نمیدهند بپرسند چگونه، چه توقعی می توان داشت. دیگر دوران اینکه ابروباد ومه وباران اربابان خارجی بتوان به قدرت دست یافت گذشته است.این را مردم ایران با حضور گسترده در شبکه های اجتماعی و هشتک های محکومیت مراسم ویلپنت دادند. پاسخ انها کوتاه ولی بسیار روشن بود. نه به مزدوران وخائنین..

خروج از نسخه موبایل