عملکرد سازمان مجاهدین خلق

سرنگون شدن هواپیمای مسافربری توسط اربابان مدعی حقوق بشر رجوی

۱۲تیرماه یاد آور حادثه ای تلخ و جنایت مدعیان حقوق بشری امریکایی است. پرواز مسافربری ۶۵۵ به مقصد دبی باموشک نیروی دریایی ارتش امریکا سرنگون شد و۲۹۰سرنشین آن که ۶۶ نفرکودک بودند براثراصابت موشک ناو یو اس اس وینسنس امریکایی جان باختند. دولت وقت امریکا نه تنها هیچ یک از خدمه ناو وینسنس راتحت پیگرد قرارنداد بلکه ویلیام جونز فرمانده آن رابه مدال شجاعت مفتخرکرد. درآن روز از متحدین امروزی خانم رجوی که درکارناول ویلپنت گلوی خودرا برای حقوق بشرشهروندان ایرانی پاره می کنند خبری نبود.هدف قرار دادن هواپیماهای مسافربری وتعرض به مسافرین عادی حتی درشرایط جنگی ونزاع کشورها امری ضدبشری وبرخلاف تمامی قوانین حقوق بشری است.

و از موضع همگان صرف نظراز هردیدگاه ملیت ومذهب و یانژاد محکوم شدنی است.ولی اینکه چرامدعیان ومتحدین امریکایی رجوی درقبال ان سکوت کرده اند معنایی روشن والبته قابل فهم دارد.وقتی مقوله حقوق بشر ابزاری برای توسعه طلبی و انحصار قدرت میگردد. وقتی تروریست و عملیات تروریستی در راستای منافع نامشروع حقوق بشرامریکایی قابل توجیه وخوب تقسیم میگردد می بایست به روی برخی تروریست ها واعمال تروریستی آنها چشم فروبست.

روزی که اجساد ۶۶کودک دراعماق اقیانوس فرورفت مریم رجوی خفقان گرفت. دریغ از یک اظهارتاسف. سرکرده فرقه ای که برای کشته شدن چند تروریست درسوریه و یمن گلوپاره میکند و فریاد حقوق بشر سرمیدهد چگونه است که درقبال این جنایت هولناک لب فرو می بندد و ماهیت ضدانسانی وذات بدسرشت رجوی اینگونه وسربزنگاه نمود پیدامیکند. وبی حکمت نیست که مردم ایران اینگونه وباقاطعیت دست رد به سینه این مدعیان دروغگوی حقوق بشرمی زنند وآنهاسالهاست که کوچک ترین مشروعیت وپایگاه مردمی درایران ندارند و بناگزیر و صرفا برای ادامه زندگی انگلی خود آویزان امریکا و شیوخ عربستان شده اند. درسالگرد فاجعه جان گداز قربانیان هواپیمای مسافربری پرواز ۶۵۵یادشان را گرامی و به ارواح پر فتوحشان درود می فرستیم. بی شک عاملین این جنایت حساب کارشان را پس خواهند داد…

ص اهوازی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا