حماقت و خیانت خود را بحساب مردم نگذارید!

خانم فلور صدودی نامی که روشن نکرده چه کاره است وساکن کدام کشور، نخواسته که درصف رجزخوانان کارناوال ویلپنت قرار نگیرد ونوشته ای با نام” مقاومت باشکوه مردم ایران” دراختیار رسانه های بیکار وبی برنامه ی باند رجوی قرار داده است.
درقسمتی ازاین ژاژ خایی که بنفع رهبران فرقه ی آزادی کش رجوی انجام شده، چنین میخوانیم:
” این مقاومت ریشه در اعماق وجود آزادیخواهان دارد و با خون جوانان میهنمان آبیاری شده است و هوادارانش که با اعتقاد و ایمان به آن در همه صحنه‌ها حضور دارند ثابت کرده‌اند که برایش تا پای جان ایستاده‌اند”.
روزگار عجیبی شده خواهر!
در زمانی که”آستان بوسی” کثیف ترین وخونریزترین تفاله های امپریالیزم وارتجاع جهانی ومنطقه ای،”مقاومت” لقب میگیرد تا برای”تسلیم” خائنانه واژه ای پیدا نشود!!
جوانان وطن خون نداده اند که عطش بوالهوسی های مسعود ومریم را فرو نشانند وشما با ایراد این اتهام برآنها، تحقیرشان میکنید که البته برای یک مرید رجوی کار بایسته ای است!!
همینطور:
” نمی‌توانم توصیف کنم که این چه داستانیست همه هواداران این مقاومت با هم همدلند و همه با پوست و گوشت خود فداکاریهای رزم‌آوران ارتش آزادی را میفهمند و قدر میدانند. تصویر صبا را هیچکس فراموش نمیکند. صحنه‌های به آتش کشیدن خود توسط صدیقه و ندا را با مشعل آزادی کسی از یاد نمی‌برد…”.
این ارتش اتراق کرده ی باصطلاح آزادیبخش، چه کاری برای وطن وحتی اعضای خودش انجام داده که شایسته ی اینهمه تعریف باشد؟!
وشما خانم محترمه مگر سادیستی هستید که مشاهده ی تصویر غرق درآتش این فریب خوردگان رجوی برایتان جالب بوده؟!
ذره ای آگاهی انسانی وقدری شرافت میتوانست شما را به اعتراض باینگونه خود سوزی ها که در راستای دفاع ازکاخ نشینی مریم رجوی وکوخ نشینی فریب خوردگان او وشوهرش بود، وا دارد که متاسفانه نوشته ی تان چنین نشان نمیدهد!
شما عملا خشونت را تبلیغ میکنید وآنگاه وقتی به دریافت لقب هوادران تروریزم وخشونت ورزی مفتخر!! میشوید، ناله وفریاد سر می دهید ونمیدانید که خود کرده را تدبیر نیست!
وننگین تر اینکه:
” امروز صدها شخصیت سیاسی از اقصی نقاط جهان در کنار خانم رجوی به حمایت از ایشان و مقاومت برخاسته‌اند و بارها گفته‌اند که خانم رجوی با رهبری بی‌بدیلشان این مقاومت را به اینجا رسانده‌اند. و نهایت احترام را به این رهبری بی‌بدیل ابراز می‌دارند”.
این شخصیت های سیاسی کیانند و رابطه ی شان با منافع مردم ایران چگونه است؟
جز کسانی که درخواست بمباران مردم ایران وآرزوی بالکانیزه شدن آنرا دارند ودرخدمت تعداد معدود ازکنسرسیوم های جهانی هستند که سرگرم بلعیدن جهان اند وتحولات موجود نشان میدهد که این کار برای آنها سخت تر میشود واین هارت وپورت ها درسالنی که توسط دشمنان مردم ایران تهیه و منقوش ومفروش شده، ازاین جهت است؟!
جمع کردن تعدادی روسپی سیاسی در یک سالن به چیزی جز میلیون ها دلارپول احتیاج ندارد وشما هم با دراختیار داشتن این پول، میتوانید اینگونه شوها را ترتیب دهید!
پس اگر درخشش آنچنانی مریم – به قیمت وطن فروشی و گرفتن آزادی حدود دوهزار نفر ازفریب خوردگان مسعود چشم شما را خیره، دهانتان را پر آب ومغزتان را مهیج میکند، عجله کنید!!
ونیز:
” امیدوارم حداقل امروز خارجه نشینانی که از مبارزه برای آزادی مردم دربند دور بوده‌اند بدانند که در آینده مردم ایران از آنها سؤال خواهند کرد: که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی”.
مبارزه کار داوطلبانه ایست وکسی را بخاطر نکردن آن مورد بازخواست قرار نمیدهند اما ممکن است با کسانی که نام نیک مبارزه را با وطن فروشی و فرقه گرایی لکه دارمیکنند، برخورد شود!
در اخر متن ظفرنامه ومداحی این خانم هموطن میخوانیم:
” آنچه در آخر باید گفت همان صدای رسای همگان در ویلپنت است این رژیم به‌زودی سرنگون خواهد شد. سرنگون آنهم به دست مردم ایران و تنها آلترناتیو برگزیده مردم، مقاومت ایران. مقاومتی باشکوه و بی‌بدیل”.
البته سیر تاریخ قرار نداشته و ندارد که هر آرزوی احمقانه ای را ببار نشاند اما اینکه این”تسلیم” زبونانه ی فرقه ی رجوی نام عوض کرده بتواند لقب”مقاومت” بخود گیرد، عاقلان دانند و تعداد این عاقلان درکشور هزاران برابر ارتش مدام درحال اتراق مسعود رجوی است!
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا