ارباب بزرگ رجوی به چیزی جز تسلیم کامل راضی نیست!

” معنی و پیامدهای آزمایش موشکی رژیم” نام سرمقاله گونه ایست که دریکی از سایت های اینترنتی فرقه ی رجوی منتشر شده که طی آن میخوانیم:
” روز پنجم مرداد رسانه‌های حکومتی خبر از پرتاب یک موشک ماهواره‌بر دادند. زمان پرتاب این موشک طوری تنظیم شده بود که درست همزمان با بحثهای مربوط به‌تصویب لایحه تحریمهای جدید کنگره آمریکا علیه رژیم باشد… متقابلاً به‌دنبال این اقدام رژیم، شاهد موضعگیریها و محکومیتهای جهانی جدیدی علیه رژیم بودیم. از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا ۶نهاد دیگر مرتبط با برنامه موشک بالستیک رژیم را تحریم و لیست‌گذاری کرد”.
پرتاب موشک های حامل ماهواره یک امر طبیعی است و کشورهای کوچکتر از ایران (جمهوری نو بنیاد 9میلیونی آذربایجان و…) هم باین کار اقدام کرده ودلیلی ندارد که ایران با 9برابر جمعیت وسابقه ی تاریخی طولانی تر، خود را ازاین مزیت تکنولوژیک بی بهره سازد!
درزمانی که هیچ منع قانونی برای این کار وجود ندارد، ایران هم مانند دیگر کشورها حق دارد که ازاین فن آوری ها برای پیشرفت خود وقطع وابستگی هایش استفاده کند واتفاقا زمانی به دولت ایران میتوان خرده گرفت که بجای ساخت وساز این ادوات، به خرید آنها بپردازد وفروشندگان هم هروقت لازم شد، دست به تحریم بزنند!
درستتر آنست که هرکشور مفروضی مانند ایران، باید با بالا بردن توان تکنولوژی خود، خویشتن را دربرابر تحریم هایی که سلطه گران مدام ازآن برعلیه ما سوء استفاده میکنند، مقاوم و رویین تن سازد!
درادامه:
“… چرا در چنین موقعیت حساس و خطرناکی و در حالی که لرزه وحشت از تحریمهای جدید آمریکا تمام رژیم را فرا گرفته، ولی‌فقیه ارتجاع دست به‌چنین اقدام تحریک‌کننده‌یی زد؟ آیا در این تست، اشتباه محاسبه داشت؟ یا واقعاً تصمیم خود را برای رو‌ در رویی و مقابله گرفته است؟ و آیا واکنش آمریکا و قرار دادن چند نهاد دیگر مرتبط با فعالیتهای موشکی رژیم، در حالی که تمامی سپاه پاسداران و تمامی نهادهای مرتبط با آن تحت تحریم قرار دارند، آیا این تحریمهای جدید تأثیر قابل توجهی بر رژیم و فعالیتهای موشکی آن دارند”؟
متاسفانه منهم مثل این سرمقاله نویس رجوی دلایل این کار را نمیدانم وشاید پرتاب یک ماهواره امری طبیعی حساب شده باشد که درعرف جهانی چنین نیز هست؟!
شاید که مقامات ایران اطلاعاتی از شیطنت ها وگزینه های دیگرآمریکا دارند ومی دانند که این سلطه گر پر غرض، بدون انجام این کارها هم بهانه هایی برای ایجاد فشار برایران واردخواهد ساخت و دست کشیدن ازکارهای علمی متداول، سبب رفع اشتهای اشغالگرانه ومداخله جویانه ی این سلطه گر نخواهد بود و پرتاب نکردن ماهواره، این عطش سیری ناپذیر آمریکا را فرونخواهد نشاند!
کشوری که به هم پیمانان اروپایی خود فشار میآورد تابیشتر به تسلیم شان وادارد، چرا باید این اقدام را که در برابر ایران که با نوچه های تروریست اش درسوریه و… میجنگد، نکند؟
همچنین:
” اما ضرر اصلی رژیم در این جریان سیاسی است؛ چرا که در قضیه برجام و زیر سؤال رفتن آن از طرف دولت آمریکا، رژیم به‌سایر اعضای 5+1و مشخصاً کشورهای اروپایی و شکاف آنها با آمریکا چشم دوخته بود، رژیم با این «تست موشکی» با دست خود، این شکاف را به‌زیان خود تنگ‌تر کرد و تحریمهای جدید آمریکا را برای کشورهای اروپایی قابل قبول‌تر ساخت”.
این چشم دوختن از پشتوانه ی مادی برخوردار است وشما اگر به برخورد سخت وزیر اقتصاد آلمان به آمریکا نگاه کنید، از نارضایتی این مهمترین کشور اروپایی ازاقدامات آمریکا که با هدف نا امن ساختن همه ی جهان وامن کردن آمریکا و با قصد فرار سرمایه ها به آمریکا وتسلط بیشتر برآلمان و… انجام گرفته، معنی این کار دیپلماتیک ایران را بهتر تشخیص خواهید داد که صد متاسفانه گمان نمی رود دارای این قدرت تشخیص باشید با آن جمود فکری که درشما وجود دارد!
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا