چرا باید مردم ایران علیه خود عمل کنند؟!

بنظر می رسد که این روزها، برای فرقه ی رجوی، قافیه تنگ تر ازگذشته شده و ناچار شده تا به هر از راه رسیده ای میدان داده شود که مقاله نویسی کند یا چیزکی بنام او بنویسند و منتشر کنند!!
عجیب تر آنست که دیگر به آبرو وحیثیت هم اهمیت داده نشده ویک راست با حمایت از غدار ترین دشمنان برعلیه منافع مردم موضع میگیرند!
رضا محمدی نامی، یکی از این افراد است که درنوشته ی سراسر وطن فروشانه ای آورده است:
” اجرای دقیق قانون تحریمها، مبرم ترین ومشروع ترین خواسته مردم ایران – اعمال این تحریمها بایستی با اقدام فوری علیه مسئولان…تکمیل شود.آنها {حکومت ایران } باید به خاطر۳۸ سال جنایت علیه بشریت درمقابل قانون قرار بگیرند. به رسمیت شناختن حق وخواست مردم ایران برای سرنگونی آخوندها واستقرارآزادی و دموکراسی درایران بزرگترین کمک به صلح و آرامش درمنطقه وجهان است”.
اینکه چرا مردم ایران این قدر دیوانه شده باشند که بخواهند تحریم های قلدرانه، ضد بشری وظالمانه ی آمریکا را به خواست مبرم خود تبدیل کنند، جوابش از حیطه ی یک مغز سالم خارج است ودلیل آنرا باید ازخود فرقه ی رجوی پرسید!!
هر تحریمی درمورد ایران، دردرجه ی اول به اکثریت بزرگ مردم ضربه میزند وچه بسا ممکن است بنفع اقلیت ناچیز وبسیار متنعم باشد وبنابراین مجریان وطرفداران این تحریم ها، دشمنان قسم خورده ی مردم ایران هستند وباند رجوی هم که دراین مجموعه (حامیان خستگی ناپذیر تحریم ها) ماهیتی این چنینی دارد!
دیگراینکه باند رجوی روشن نکرده که چه کسانی ریاست این دادگاه ها را که میباید قانون نامعلومی را اجرا کند، بعهده خواهند گرفت!
آیا این قانون که تعدادی از حکومتگران میباید در مقابل آن قرار گیرد، شبیه همان قانونی است که چه گواراها را بقتل رساند واجازه داد حدود نیم میلیون نفر ازمردم تسلیم شده ی ژاپن را با بمب های اتمی بکشند؟!
چه کسی وچه نهادی قرار است که چیزی را برای مردم ایران برسمیت بشناسد ویا نشناسد؟!
مردم ایران چنین وکالتی را بنام چه کسی صادر کرده اند که ما ازآن بی اطلاعیم؟!
وبازهم جهانی که باند رجوی، جز آن چیزی را نمی بیند:
” اجماع جهانی دربرابرسیاستهای افسارگسیخته ومداخله جویانه رژیم آخوندی وحمایت وشناسایی مقاومت خونین ومشروع مردم ایران بمثابه جدی ترین آلترناتیو بایستی که با اجرایی شدن این تحریمها شکل جدی تری به خود بگیرد”.
اجماع جهانی مورد اشاره ی شما، همان دوایر سلطه گر وخونریز هستند وتنها یک درصد ازمردم جهان را که بشدت متنعم اند، نمایندگی میکند وآیا مردم ایران زمام امور خود را بدانها سپرده است؟!
البته شما بدرستی هم میتوانید بگویید که دنبالچه ی این یک درصدی ها هستید ونماینده ی اجماع جهانی!!!
اما مشکل اینجاست که مردم درهیچیک از کنش و واکنش های خود نشان نداده اند که فرقه ی رجوی را به نمایندگی ازطرف خود انتخاب کرده باشند تا تصمیمات انرا بعنوان تصمیمات” این اجماع جهانی”!، برسمیت بشناسند!
خر داغ میکنند عمو!
دربین مردمی که من با آنها زندگی میکنم،خبری ازاین خوشبینی های وطن فروشانه نیست!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا