روزهای تاریک بغداد

ساختار کتاب بر خلاف سایر ” خاطرات” نگاشته شده برمبنای ترتیب زمانی یا مکانی نگارش نشده است. علت اساسی آن نیز ضرورت انتقال سریعتر این تجربیات تلخ به مردم و افکار عمومی و فعالیت سیاسی بوده است. هر چند نگارش ” خاطرات” بر اساس ترتیب زمانی برای خواننده و نگارنده ساده تر می بود.

دانلود روزهای تاریک بغداد – قسمت اول
دانلود روزهای تاریک بغداد – قسمت اول
دانلود روزهای تاریک بغداد – قسمت دوم
دانلود روزهای تاریک بغداد – قسمت سوم

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.