دلایل وحشت باند رجوی از نفوذ منطقه ای ایران

چندین دهه پیش، استراتژیست های معروف آمریکائی، بدین نتیجه رسیدند که برنفوذ اسرائیل درمنطقه قوت بیشتری بخشند ودراین راستا بود که طرح خاورمیانه ی بزرگ را ریخته ومواد ومصالح اولیه ی آنرا فراهم کردند.
آنها براین باورند که با کنترل منطقه توسط اسرائیل ودولت های گوش بفرمان ومرتجعی که او را همراهی خواهند کرد، کارآمریکا برای دست درازی به روسیه (بعنوان دارنده ی نصف آبهای شیرین جهان، منابع زیر زمینی بی نظیر، داشتن نصف جنگل های دنیا، یک ششم اراضی کره ی خاکی و…) راحت تر خواهد بود!
بموجب این طرح، وجود هرنوع کشور بزرگ و دولت مقتدر درمنطقه، تهدید بالقوه ای برای اجرای این طرح است و بنابراین لازم است که کشورهای منطقه به کشورهای هرچه کوچکتر، با دولت های ضعیف ومدام درگیر مسائل قومی ومرزی تقسیم شوند تا هوس مقابله با تعرضات اسرائیل را نداشته باشند!
دراین راستا، جنبش مقاومت لبنان وکشور سوریه سنگر اصلی مقاومت دربرابر این نقشه ی ضد بشری بوده ومیبایست که از جلوی پا برداشته شود!
جنبش مقاومت لبنان که عمده نیروی آن حزب اله لبنان است، باید تروریست نامیده شده وبدنام گردد وحکومت سوریه هم در کنار ایران و کره شمالی (این یکی بعلت داشتن مرز مشترک باچین وروسیه که مانعی دربرابر محاصره ی کامل این دوکشور مهم جهان است)،” محور شرارت” معرفی گردد!
درتداوم اجرای این نقشه بود که حکومت های عراق ولیبی سرنگون شد ونوبت مقاومت لبنان وسوریه رسید که این دو با تجاربی که از یک دهه برخورد آمریکا ومتحدانش اندوخته بودند، عزم شان را برای نپذیرفتن سلطه ی شیطانی جزم کردند ومنافع ملی ایران وروسیه هم برمدار این مقاومت قرار گرفت واتحاد حاصله برای درهم کوبیدن نیروهای عمدتا تحت امر آمریکا مثمر ثمر شد وبرگی زرینی را درتاریخ مقاومت های عادلانه دربرابر تجاوزات و سلطه گری چپاولگران جهانی به ثبت رسانید.
باند رجوی که وضع را اینگونه احساس میکند وتحقق نقشه ی شوم خاورمیانه ی بزرگ را که بر روی آن حساب کرده وفکرمیکرد که قسمتی ازایران تجزیه شده هم مال اوخواهد بود، درخطر میبیند، کلی آشفته است و علیرغم تبلیغات وسیعی که براه انداخته و میخواهد ایران از سوریه و… بیرون رود، میداند که متحدان سوریه با درهم شکستن آخرین سنگرهای تکفیری های خونریز، نفعی درماندن درسوریه نخواهند داشت واین درخواست، موضوعیتی نخواهد داشت!
بدین ترتیب، هیاهوی باند رجوی برای بیرون رفتن نیروهای نظامی ایران فرع بر قضیه است واصل قضیه عبارت از آنست که رجوی ها با این جنجال سازی میخواهند به اسرای خود درآلبانی تلقین کنند که کماکان منتظر بهشت موعودی باشند که رجوی بدانها داده و صفوف فرقه را ترک نکنند!!
زبان حال رجوی چنین است:
بچه ها!
مرگ من! چند صباحی هم صبر کنید!!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا