نگرانی سلطه گران و باند رجوی ، بانگرانی جهانی فرق دارد!

درتفسیر مشعشع ؟؟!! رسانه های باند رجوی چنین آمده است :
” از آنجا که صدور بحران با توسل به تروریسم و دخالت در امور سایر کشورها، به‌خصوص همسایگان، جزء جدایی ناپذیر این رژیم است و به قول قدیمی‌ها سقش را با این چیزها برداشته‌اند، وسط ادعاهای روحانی و ظریف با چاشنی «صلح» طلبانه و تمایل به «تعامل» با «کشورهای منطقه» و «به‌رسمیت شناختن قدرتهای منطقه‌یی» صدای سازهای ناهمگونی شنیده می‌شود … “.
علم تاریخ وتجارب زندگی بما می آموزد که این قلدرها وسلطه گران هستند که با دست زدن به جنگ های خارجی ، سعی در کنترل بحران های ادواری یا ساختاری خود میکنند که نمونه اش دوجنگ جهانی اول ودوم بوده وسران آمریکایی غرق در بحران 1929 ، وقوع جنگ جهانی دوم را فرصتی مغتنم برای خود دانسته وبدون اینکه مناسبتی داشته باشد ویا مرزهایش درخطر ، کارخانه های اسلحه سازی خود را چنان بکار گرفت که حتی یک بیکار هم درآمریکا باقی نماند و رشد اقتصادی قابل توجهی بدست آورد!
درجریان جنگ اول جهانی هم ، آمریکا ازاین فرصت استفاده کرده وپیشنهاد وام به ابرقدرت موجود آن زمان ( بریتانیا ) کرد وآرام آرام سیادت خود را برجهان تحمیل کرد!
درمقابل اما، ما هیچ کشور کوچک و متوسطی را ندیده ایم که با مداخله در این جنگ ها، چیزی را تصاحب کند ویا بحران خود را – بطوری که آمریکا حل کرد وحالا نمیتواند!- حل کند و ممکن است با اینگونه حرکات ، بربحران های خود بیافزاید!
ایران نیز بعنوان یک کشوری که نمیتواند ادعا کند یک قدرت جهانی است ، بحران های خود را درتعامل با جهان وجلب رضایت اکثریت مردم میتواند حل کند واتفاقا دولت مستقر دراین عرصه ها مشغول تراست.
وهمینطور :
“… اما از بد حادثه برای نظام، دیری است که این ترفندها همراه با خط مماشات سوخته است و الآن خواسته‌های مشخص جامعه جهانی و کشورهای منطقه از رژیم به‌صورت «برجام های ۲ و ۳» در پیش رویش قرار گرفته است “.
من بهمراه تمامی انسان های عدالت خواه ، آن جامعه ی جهانی مورد نظر وعلاقه ی شما را که سلطه گر اعظم بر آن حکم میراند، برسمیت نمی شناسم وتعادل بهم خورده ی توازن قوا بر علیه این سلطه گر را باوضوح مشاهده کرده وتصور نمیکنم که دراین شرایط ، این جامعه ی جهانی چیزی جز ایجاد جنگی که درآن کلیه ی بشریت نابود میشوند ، کار دیگری از آن ساخته باشد!
دوباره :
” خبرگزاری حکومتی ایسنا هم در روز ۱۳آذر نوشته است: «مشاور ترامپ: در متحد کردن منطقه علیه ایران پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. رئیس‌جمهور ترامپ معتقد است که بدون توقف تجاوزهای ایران و افراطیگرایی، مذاکرات صلح به پیش نخواهد رفت اما دولت در متحد کردن کشورهای منطقه مقابل ایران و تلاش برای مقابله با تجاوزگری این کشور پیشرفت چشم‌گیری داشته‌ است “.
گردانندگان منطقه ی مورد نظر ، جزو دوستان دائمی ما نبوده ، اغلب تحت سیطره ی آمریکا هستند وبعضا بخاطر منافع آنی ، ورقه ای را امضاء میکنند که ترامپ را که دولت اش مستعجل خواهد بود با وضعی که پیش می رود، چند صباحی راضی کنند!
این رئیس جمهور ورشکسته ی آمریکا که درمقابل رای دهندگان خود خجل وشرمنده است ، هیچ مدرکی دال بر تجاوز ایران به دیگر کشورها ارائه نداده و واقعا هم دارد هوایی حرف میزند!
درادامه :
” آصفی سخنگوی اسبق وزارت‌خارجه رژیم در مورد فشارهای فرانسه به رژیم گفت: «ماکرون اگر نگران برجام است؛ به آمریکا فشار بیاورد… “.
حرف بسیار صحیح وبجایی زده وازاین بابت ، جای تشکر ازاو وجود دارد.
هیچ کشور غیر مغرض ، ادعای نقض برجام ازطرف ایران را مطرح نکرده واگر ترامپ حرفی گفته ، برای راضی نگه داشتن صهیونیزم جهانی است والبته مسئولیت این یاوه گفتن ها به گردن ما نیست!
درپایان:
” این که رژیم بتواند با این چانه‌زنیها و شکلک ها از مهلکه برجام های بعدی خود را برهاند در آینده نزدیکی روشن می‌شود “.
پس شما هم قدری دندان روی جگر گذاشته ومنتظر بمانید و بدانید که عجله – حتی درموضعگیری بی سروته و مه آلود هم که باشد – کار شیطان است!
سعید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.