نگرانی سلطه گران و باند رجوی، بانگرانی جهانی فرق دارد!

درتفسیر مشعشع؟؟!! رسانه های باند رجوی چنین آمده است:
” از آنجا که صدور بحران با توسل به تروریسم و دخالت در امور سایر کشورها، به‌خصوص همسایگان، جزء جدایی ناپذیر این رژیم است و به قول قدیمی‌ها سقش را با این چیزها برداشته‌اند، وسط ادعاهای روحانی و ظریف با چاشنی «صلح» طلبانه و تمایل به «تعامل» با «کشورهای منطقه» و «به‌رسمیت شناختن قدرتهای منطقه‌یی» صدای سازهای ناهمگونی شنیده می‌شود…”.
علم تاریخ وتجارب زندگی بما می آموزد که این قلدرها وسلطه گران هستند که با دست زدن به جنگ های خارجی، سعی در کنترل بحران های ادواری یا ساختاری خود میکنند که نمونه اش دوجنگ جهانی اول ودوم بوده وسران آمریکایی غرق در بحران 1929، وقوع جنگ جهانی دوم را فرصتی مغتنم برای خود دانسته وبدون اینکه مناسبتی داشته باشد ویا مرزهایش درخطر، کارخانه های اسلحه سازی خود را چنان بکار گرفت که حتی یک بیکار هم درآمریکا باقی نماند و رشد اقتصادی قابل توجهی بدست آورد!
درجریان جنگ اول جهانی هم، آمریکا ازاین فرصت استفاده کرده وپیشنهاد وام به ابرقدرت موجود آن زمان (بریتانیا) کرد وآرام آرام سیادت خود را برجهان تحمیل کرد!
درمقابل اما، ما هیچ کشور کوچک و متوسطی را ندیده ایم که با مداخله در این جنگ ها، چیزی را تصاحب کند ویا بحران خود را – بطوری که آمریکا حل کرد وحالا نمیتواند!- حل کند و ممکن است با اینگونه حرکات، بربحران های خود بیافزاید!
ایران نیز بعنوان یک کشوری که نمیتواند ادعا کند یک قدرت جهانی است، بحران های خود را درتعامل با جهان وجلب رضایت اکثریت مردم میتواند حل کند واتفاقا دولت مستقر دراین عرصه ها مشغول تراست.
وهمینطور:
“… اما از بد حادثه برای نظام، دیری است که این ترفندها همراه با خط مماشات سوخته است و الآن خواسته‌های مشخص جامعه جهانی و کشورهای منطقه از رژیم به‌صورت «برجام های ۲ و ۳» در پیش رویش قرار گرفته است”.
من بهمراه تمامی انسان های عدالت خواه، آن جامعه ی جهانی مورد نظر وعلاقه ی شما را که سلطه گر اعظم بر آن حکم میراند، برسمیت نمی شناسم وتعادل بهم خورده ی توازن قوا بر علیه این سلطه گر را باوضوح مشاهده کرده وتصور نمیکنم که دراین شرایط، این جامعه ی جهانی چیزی جز ایجاد جنگی که درآن کلیه ی بشریت نابود میشوند، کار دیگری از آن ساخته باشد!
دوباره:
” خبرگزاری حکومتی ایسنا هم در روز ۱۳آذر نوشته است: «مشاور ترامپ: در متحد کردن منطقه علیه ایران پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. رئیس‌جمهور ترامپ معتقد است که بدون توقف تجاوزهای ایران و افراطیگرایی، مذاکرات صلح به پیش نخواهد رفت اما دولت در متحد کردن کشورهای منطقه مقابل ایران و تلاش برای مقابله با تجاوزگری این کشور پیشرفت چشم‌گیری داشته‌ است”.
گردانندگان منطقه ی مورد نظر، جزو دوستان دائمی ما نبوده، اغلب تحت سیطره ی آمریکا هستند وبعضا بخاطر منافع آنی، ورقه ای را امضاء میکنند که ترامپ را که دولت اش مستعجل خواهد بود با وضعی که پیش می رود، چند صباحی راضی کنند!
این رئیس جمهور ورشکسته ی آمریکا که درمقابل رای دهندگان خود خجل وشرمنده است، هیچ مدرکی دال بر تجاوز ایران به دیگر کشورها ارائه نداده و واقعا هم دارد هوایی حرف میزند!
درادامه:
” آصفی سخنگوی اسبق وزارت‌خارجه رژیم در مورد فشارهای فرانسه به رژیم گفت: «ماکرون اگر نگران برجام است؛ به آمریکا فشار بیاورد…”.
حرف بسیار صحیح وبجایی زده وازاین بابت، جای تشکر ازاو وجود دارد.
هیچ کشور غیر مغرض، ادعای نقض برجام ازطرف ایران را مطرح نکرده واگر ترامپ حرفی گفته، برای راضی نگه داشتن صهیونیزم جهانی است والبته مسئولیت این یاوه گفتن ها به گردن ما نیست!
درپایان:
” این که رژیم بتواند با این چانه‌زنیها و شکلک ها از مهلکه برجام های بعدی خود را برهاند در آینده نزدیکی روشن می‌شود”.
پس شما هم قدری دندان روی جگر گذاشته ومنتظر بمانید و بدانید که عجله – حتی درموضعگیری بی سروته و مه آلود هم که باشد – کار شیطان است!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا