در وصف پیام شماره 5 رجوی

پیام شماره پنج رجوی را گوش نمودم که وی در آن به موضوعات مختلفی اشاره کرد که در این مقاله به بررسی کوتاه و اجمالی آن می پردازم.
منهای تعریف و تمجیدی که از خودش و به اصطلاح از مقاومت و هوادارانش داشته است کاری به این مسائل ندارم زیرا فرهنگ رجوی از بنیان خراب است حتی اگر شکست هم خورده باشد پیروزی معرفی می کند، از سالیان گذشته یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال57 همیشه رجوی عادت داشت از خودش تعریف کند خودستائی جزء ذات رجوی می باشد. اما وی در پیامش ادعا کرد که کانونهای شورش در داخل ایران بر پا نموده و هزار اشرف را در ایران ساخته است، وی یادآوری کرد که کارزار سرنگونی شماره ۹ را از قبل تدارک دیده بود همان کارزارهایی که قبلاٌ هم ادعا می کرد که البته این کارزارها ساخته ذهن گچ گرفته رجوی می باشد بطور مثال فتنه سال 88. رجوی عادت دارد قمپز در کند چرا که خرجی ندارد اما واقعیت این است همیشه مثل خر در گل گیر می کند ولی رجوی به بالای دیوار می رسد یکی از آن بالا همیشه روی دستش زده و می گوید دست خر کوتاه، از دیوار بلندتر از قدت عبور نکن.

بعد از هر شکست با پر رویی تمام می گوید کارزار بعدی را از امروز شروع می کنیم حالا آن کارزار بعدی خواب زمستانی است بماند. هدف دوم رجوی از این ابداعات و ابتکارات مشغول کردن نیروهایش هم است و به لحاظ روانی ذهن های افرادش را با حرف های بی سر و ته مدتی سرگرم و پر می کند از طرفی با این بحث ها در درون تشکیلات هر صدایی را در گلو خفه می کند به اسم این که ما در داخل مشغول ساز و کاری هستیم تا بتوانیم نظام ایران را سرنگون کنیم.
بعد از هر شکستی هرگز در تاریخ فرقه رجوی ندیدم پاسخی داده باشد اگر هم تناقضی وجود داشت روی اعضای خودش مصادره می کرد اصلاٌ روی خودش نمی برد این فرهنگ رجوی را دوستانی که توی تشکیلات رجوی بودند به خوبی می شناسند و به یاد دارند.
ما نفهمیدیم منظور از کارزار شماره 9 چی بوده آیا منظورش چند نفری که به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد در سیمای دروغین نشان داده است که در بیابان بی آب و علف آرم سازمان را نصب و سلام نظامی می دهند این که به دور از ملاء اجتماعی چند تا آدم بیکار را اجیر کند و فریب دهد ضمن این که با پول و وعده های پوشال آنها را به سمتی سوق دهد که خود آن افراد هم از کم و کیف اش اطلاعی ندارند که هنر نیست، و به آنها پول بدهد تا دور از چشم هر هموطنی در خلوت کاری را انجام دهند مایه افتخار نیست مایه فضاحت است منظور کانون های شورش و هزار اشرف و طرفدارانش همین فاکتور که اشاره کردم است رجوی باید سرش را اگر زنده است به کوه بکوبد و خفه بگیرد بعد از 40 سال حتی در دوقوزآباد هم کسی را ندارد عکس اش را بلند کند ماحصل کسی که با مردم نباشد منفور و طرد شده باشد همین است و بس.
اگر رجوی راست می گوید چرا در سیمای خودش حتی یک نفر را نشان نمی دهد عکس و آرم سازمانش را بلند کرده باشد؟ رجوی که توی پیامش از شهامت و شجاعت هواداران جان بر کف اش صحبت می کند لطفاٌ به آنها ماموریت بده کمترین کاری را برای تو بکنند تا این قدر جلوی نیروهایت ضایع نشوید اگر جواب منفی است دلیل اش روشن است بیچاره کسی را ندارد.
در یک کلام پیام رجوی حاوی شکست و اذعان به نداشتن حمایت مردمی است البته با زبان بی زبانی از پیامش می شود همین را دریافت کرد.
در ادامه رجوی در کمال وقاحت توی پیام اش آورده که آقای خامنه ای گفته این شورش را منافقین هم دنبال می کردند، رجوی باید بداند آقای خامنه ای وقتی میگوید”منافقین” یک بیان کلی است هر جریانی ایجاد نفاق کند و خرابکاری کند بر علیه مصالح مردم عمل کند منافق است شماها در بین مردم جای ندارید رجوی دلش را با این گونه بیانات خوش می کند در سال 88 هم گفتند کار منافقین بوده مگر منظور فرقه رجوی بود نه خیر، حرکت 88 سر داشت سرش هم برای همه عالم و آدم مشخص بود چه کسانی بودند.
رجوی برای این که گنده گوئی کند خودش را قاطی هر آشی می کند و بدین جهت می خواهد وانمود کند که مطرح است، نه خیر، از وقتی دستش را توی دست دشمنان ایران زمین گذاشت منفور و فراموش شده اید.
در ادامه پیامش تظاهرات خیابانی را به قیام دوره شاه مقایسه کرد، یکی نیست به این آقا بگوید قیام دوره شاه سر داشت آن هم آقای خمینی بود شرایط عینی و ذهنی زمان سلطنت با شرایط حاضر خیلی متفاوت است مقایسه مع الفارقی است. این تلاش های بیهوده و بی سر و ته و تئوری بافی پوچ کسی را نمی تواند فریب دهد مگر این که تغذیه سیاسی داخلی برای بازمانده های خودش باشد.
واقعیت این است مشکل مردم مشکل اقتصادی است مردم ایران با حاکمیت مشکل سیاسی ندارند اما رجوی در تئوری اش می خواهد القاء کند مشکل مردم سیاسی است با تمامیت این حاکمیت مشکل دارند بحث شرایط عینی را می کند اگر شرایط عینی منظور شماها باشید باید بگویم حتی روی کاغذ هم وجود خارجی ندارید چه رسد در صحنه میدانی، مشکل شما از روز اول قدرت بود در این زمینه قربانی های زیادی هم گرفتید از آنجائیکه اصالت با شما نبود همواره شکست خوردید آیت الله طالقانی به زبانی بسیار روشن به رهبران فرقه گفته بود که پایتان را از گلیم خود درازتر نکیند، اما کو گوش بدهکار. از آنجائیکه دیوانه قدرت بودید به سر عقل نیامدید به هر خس و خاشاکی چنگ زدید، نتیجه حالا بعد از چهار دهه 2000 کیلومتر از مرزهای ایران فاصله گرفتید فقط مواظب باشید با این عقب نشینی ها نهایتاٌ توی اقیانوس غرق نشوید حالا هم می خواهید آسمان و ریسمان را به هم ببافید و بگوید مشکل اصلی مردم با تمامیت نظام است این گونه تحلیل های آبدوغ خیاری از آن خودتان است در صحنه اجتماعی این حرفها خریدار ندارد.
رهبری فرقه در ادامه افزود و یاد آور شد اطلاعات ایران بریده مزدورها را تخلیه کرده تا کارزار سرنگونی شماره 9 را با بن بست مواجه سازد البته باید گفت باز از روی مرد رندی برای این که خودش پاسخگو نباشد توپ را توی زمین جدا شده ها انداخته تا خودش را در ببرد این شگرد همیشگی شناخته شده رجوی بود. ما جدا شده ها او را خوب می شناسیم به محض این که بوی شکست به مشامش برسد علت شکست را روی دیگران مصادره می کند ما ناراحت نیستیم ترفندش برای ما شناخته شده است هر چه دل تنگ ات بگو.
بیلان مبارزاتی رجوی بسیار روشن است اگر کسی تا قبل از این داستانها خبر نداشت اما حالا همه می دانند این رجوی بود که در زمان شاه رهبران سازمان را لو داد و در نهایت دستگیر و اعدام شدند به قیمت این که جان بی مقدارش را در ببرد. و ایضاٌ در زمان جنگ عراق علیه ایران چه کسی جلوی صدام خوش رقصی می کرد و به استخبارات عراق اطلاعات می داد کسی در جهان نیست به اندازه این فرقه به مردم خیانت کرده باشد خیانت هایش قابل شمارش نیست از اعداد و ارقام گذشته است.
بنابراین اگر روده ای راستی در فرقه است بیاید بگوید پول های هنگفتی را که خرج سناتورهای آمریکایی می کنید را از کجا می آورید؟ پولهای را که از عربستان می گیرید را بیاید به قول خودتان به مردم گزارش دهید؟
رجوی تروریست عنوان می کند که میهن اشغال شده، بله درست گفتید میهن ما اشغال مردمش است نه بیگانه و نه وطن فروش، مایه مباحات است مستقل است می دانم خودش هم منکرش نیست چرا که یک بار توی جمع ما اعضای سابق به زبان اشدش گفت نمی شود به نظام جمهوری اسلامی ایران مارک وابستگی را زد تنها جمله ای که آن هم برای اولین بار درست گفته بود همین است و بس، شاید از زبانش بی اختیار در رفته باشد، درست است که ایران مستقل است و وابسته به غرب و شرق نیست نان خودش را می خورد منت کسی را نمی کشد. گرچه می دانیم سران فرقه تمام تلاش شان را می کنند تا اوضاع و شرایط سیاسی را در تبلیغات خود به جهتی سمت و سو دهند تا ایران هم مثل عراق و سوریه و یمن نا امن گردد اما هوشیاری مردم ایران و دولت مردان تا امروز این اجازه را نداده حتی تا فاصله های صد کیلومتری مخربین به دروازه های ایران نزدیک شوند البته خواست ذاتی فرقه همین است اما باز هم باید بگویم بور شدید.
بگذارید یادآوری کنم در شبکه های اجتماعی هر چقدر می خواهید دروغ و اخبار جعلی صادر کنید واقعیت این است کسی در ایران نیست به اندازه ارزنی به این گونه لاطائلات فرقه توجه ای کند کسی را از حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
گلی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا