خانواده ها

دیدار نوروزی با مهندس احمد دهقان

محمود دهقان از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی است که هم اینک در اسارتگاه تحت کنترل مافیای رجوی درآلبانی است. سابق بر ایام پدر و مادر ایشان بدنبال فرزند اسیرشان سختیهای زیادی را متحمل شدند وسرانجام بی آنکه درهنگامه وداع از دارفانی به جانب دیارباقی صدای جگرگوشه شان را بشنوند ؛ بدرود حیات گفتند.


مهندس احمد دهقان از برادارن عضو اسیر رجوی با وجود دغدغه های زندگی تحت هیچ شرایطی ازبرادراسیرش غافل نبوده وسعی وتلاش وافردرخصوص مقدمات رهایی محمود دهقان داشته است وبدین منظورارتباط شان با دفترانجمن گیلان لاینقطع فعال و اکتیو بوده است.
آقای دهقان دردیدارصمیمانه خود با مدیرانجمن عنوان کردند” واقعا تامل برانگیزاست که سازمانهای حقوق بشری خاصه کمیساریا با وجود مقبولیت منشور بین الملل مبنی بردفاع از حقوق برحق زندانی در قبال ناملایمات و اعمال زور و زندان رجویها ازعراق گرفته تا فرانسه وسایراسارتگاه هایشان درسطح اروپا ازجمله زندان مانز آلبانی سکوت مطلق شده اند وخط سازش ومماشات را با فرقه به گل نشسته رجوی با گرفتن رشوه به پیش می برند واین در حالی است که طبل توخالی شعارهای عدالت خواهی وحقوق بشری آنان گوش فلک را کرکرده است!
مهندس احمد دهقان مابعد توضیحات روشنگر آقای پوراحمد درخصوص آخرین وضعیت شکننده رجویها درآلبانی و بیان راهکارهای دسترسی به اسرای نگون بخت اضافه کردند:” ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی منت شما درخصوص رهایی برادرم ازچنگال رجوی با عزم جزم ازهیچ قیمتی دریغ نخواهم کرد وآماده انجام فعالیت و همچنین رفتن به آلبانی هستم”.


مسئول انجمن نیز درخاتمه ملاقات دوستانه وصمیمانه ؛ ضمن آرزوی رهایی تمام اسرا ازاسارتگاه رجوی؛ برای شادی روح و روان پدرو مادرمرحوم دهقان درود فرستادند و برایشان آرزوی آمرزش کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا