وارونه نمایی

روز جهانی کارگر دستاویزی برای سران فرقه رجوی

اول ماه می که برابر با یازدهم اردیبهشت میباشد، در تقویم بین المللی معروف به روز جهانی کارگر هست که در کشور ما نیز این روز برای بزرگداشت مقام کارگر در تقویم رسمی کشورمان قید شده و در این روز از زحمات کارگران از طرق مختلف تقدیر میشود.


هر ساله با نزدیک شدن به روز کارگر، گروههای مختلفی که با این موضوع ارتباط دارند در صدد هر چه باشکوهتر برگزار شدن آن تلاش میکنند تا بتوانند نقش اساسی کارگر را در بین مردم جهان به نمایش گذارند که هدف تمامی این تلاشها نیز تنها به اوج رساندن مقام کارگر میباشد.
در یکی دوسال گذشته کشور ما متاسفانه با چالشهای اقتصادی روبرو بود که البته این مشکلات اقتصادی در تمامی کشورهای دیگر نیز بنوعی محرز شد و همین مشکلات حتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود داشت و دارد که برخی از همین مشکلات اقتصادی به وضعیت و معیشت کارگران مستقیما تاثیر گذاشت و زندگی آنها را مورد هجوم قرار داد که کشور ما نیز از این جریانها مستنثی نبود و جامعه کارگری متحمل خسارتهایی شد که با درایت مسئولین امر رو به بهبود میباشد.
سران فرقه رجوی که روزگار آنها رو به افول بوده و برای فرار از این ریشه کنی به هر شاخه لرزانی چنگ می اندازند، بعد از آنکه مسائل روز برجام را کنار گذاشته وکانونهای اوباشی خود را که جلوه ای از خشونت آنها میباشد را به نمایش مضحکی در اورده اند، اکنون برای آنکه هر چه بیشتر ذهن عناصر فرتوت خود را مشغول نگه دارند، به روز جهانی کارگر رو آورده و آن را بهانه قرار داده اند تا از این فرصت بدست آمده برای سرنگونی رژیم برنامه ریزی نمایند و با دعوت از کارگران به قیام و شورش بتوانند حکومت را سرنگون نموده و خود بر کرسی نظام بنشینند و این درست تعبیر خوابی است که مسعود رجوی گور به گور شده با هم فکری زن عفریته اش به آن رسیده اند که البته اکنون چون مسعود غایب میباشد این مریم میباشد که برای شورش کارگران بیانیه پشت بیانیه میدهد و از این طریق آبروی رفته خود را که با هجرت به آلبانی نیز برای آنها مقدور نشد به جوی بازگرداند.
وطن فروشی و خیانت در حق مردم با جاسوسی برای موساد و رژیم آل سعود تا کی میتواند این سران کوردل فرقه ضد مردمی را سیراب نماید که با نزدیک شدن به هر مناسبتی برای خود بهانه ای مهیا مینمایند و از آن برای گذراندن عمر نکبت بار خود استفاده می کنند.
آیا دیگر زمان آن فرا نرسیده که سرکرده جانی سازمان ضدبشری مجاهدین بداند که مردم ایران و بخصوص قشر کارگر جامعه هیچ سنخیتی با آنها نداشته و در عین حال از این فرقه شوم متنفر و منزجر میباشند؟
آیا سران فرقه بدذات رجوی به این نتیجه نرسیده اند که مردم حامی این حکومت میباشند و سر دادن شعارهای توخالی برای فریب مردم دیگر خریداری ندارد و باید این نمایشها و خیمه شب بازیها را جمع کنند که تنها خریدار آنها مغزهای خسته و رنجوری است که سران فرقه رجوی آن را به اجبار حبس نموده اند؟
روز جهانی کارگر به تمامی زحمتکشان کشورمان مبارکباد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا