نقض حقوق بشر

ادعای حمایت حقوق کارگران، شعار تا عمل – قسمت دوم

ضوابط و قوانین استخدام کارگران
کارگران عراقی و سودانی قبل از استخدام و بکارگیری می بایست از فیلتر اداره امنیت شهر بعقوبه می گذشتند فرم استخدامی به گونه ای تنظیم شده بود که کارگر داوطلب استخدام می بایست درفرم استخدامی به سوالات زیر پاسخ می داد ومتعهد می گردید درصورت غیرواقعی بودن اطلاعات داده شده به سختی مجازات خواهد شد.
کارگران می بایست به این سوالات پاسخ میدادند.

نام، نام پدر، نام پدر بزرگ ونام جد، آدرس محل سکونت وپلاک منزل ونزدیک ترین مرکز دولتی مجاور خانه، شماره تلفن، آیا سابقه سیاسی ویا عضویت درگروه های مخالف رژیم صدام را داری؟ آیا اسیرجنگی بوده ای؟ آیا از اقوام وفامیل کسی اعدام شده؟ آیا از فامیل اسیرجنگ ویا سابقه عضویت درگروه های مخالف رژیم صدام بوده است؟ آیا مذهب شما شیعه است؟ آیا درشهرهای شعیه نشین شهرهای جنوب ویا منطقه الثوره مدینه الصدام بدنیا آمدید واز فامیل شما کسی دراین شهرها سکونت دارد؟ آیا از فامیل های شما کسی ایرانی اصل ویا ساکن ایران است؟
چنانچه ملاحظه می کنید یک کارگر بخت برگشته عراقی درآن شرایط سخت تحریم وفقر می بایست برای بدست آوردن لقمه نانی به بدترین شیوه های تفتیش عقاید سیاسی، مذهبی، قومیتی وعقیدتی تن می داد.این اطلاعات کسب شده درمرحله بعد به اداره امنیت شهربعقوبه ارسال و راست آزمایی می شد و وای به حال کارگری که به سهو یا عمد اطلاعات اشتباهی میداد.درقوانین استخدامی فرقه رجوی حتی صرف شیعه ویا ایرانی بودن هم جرم بود. فرقه ای که درشعار ادعای حمایت از حقوق کارگران را دارد ومسئولین جمهوری اسلامی را به تدوین قوانین ضد کارگری متهم می سازد خود درعمل سرکوب گرایانه ترین قوانین کارگری را درپادگان اشرف به اجرا می گذاشت.از جنبه حقوق ومزایای کارگری سران این فرقه همیشه دستمزدی معادل 60 درصد کمتراز حقوق مصوب شده اداره کار دولت عراق به کارگران پرداخت میکرد واز بیمه حوادث هم خبری نبود وکارگری که بدلیل سانحه عضوی از خود را دراشرف از دست میداد با پرداخت حقوقی ناچیز اخراج می کرد.درطی این پروسه چندین کارگر بدلیل گیرکردن انگشتانشان درریل دستگاه نانوایی، انگشتانشان قطع گردید. بدترین برخورد با کارگران در زمینه گماردن جاسوس درمیان خودشان بود واز این طریق خیلی از کارگران صرفا بدلیل طرح سوال وکنجکاوی معمول دستگیر وبه مقامات امنیتی تحویل داده میشدند.بعنوان نمونه یکی از کارگرانی که صرفا 17 سال داشت واز موضع کنجکاوی بچگانه محل سکونت رجوی را سوال کرده بود به اتهام نفوذی ایران، دستگیر وبه نیروهای استخبارات درب ورودی اشرف تحویل داده شد. نیروهای استخبارات درگرمای شدید تابستان لباس های او را از تن بیرون آورده ودرحالی که او را به تیربرق بسته بودند با کابل سیمی بشدت کتک می زدند.این کارگر ضمن هماهنگی بخش روابط قرارگاه اشرف که مسئول آن عباس داوری بود به استخبارات عراق تحویل داده شده بود.همان عباس داوری مزدور وجنایتکاری که هرساله بمناسبت روز جهانی کارگر از حقوق کارگران واستثمارآنها توسط دولت ایران شعار میدهد. یکی دیگراز جنایات فرقه مجاهدین خلق درحق کارگران خارجی وعراقی شرکت دادن آنها درعملیات نظامی سازمان بود. در جریان عملیات کردکشی از کارگران درقسمت توپ خانه استفاده شد وآنها را به مناطق کرد نشین کلار و کفری و طوز خرماتو برده بودند.
یکی دیگر از عملکردهای این فرقه بحث مضحک وارد کردن کارگران در انقلاب مریم بود بدین ترتیب که نامه هایی از طرف آنها به وسیله مسئولین نیرویی هر ستاد و لشکر به مریم رجوی ارسال می شد که در آن کارگر مورد نظر آمادگی خود را برای ورود به انقلاب مریم و تقدیم همه چیزش اعلام میکرد. در همین رابطه از برخی از کارگران عراقی که به مناطق کردی کرکوک و سلیمانیه و اربیل تردد داشتند برای کسب خبر و جاسوسی در رابطه با مقرهای گروه های کردی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان سوء استفاده میشد.
با مروری به این عملکرد بخوبی می توان به پوچی وتوخالی بودن شعارحمایت از حقوق کارگران پی برد. فرقه رجوی درعمل بزرگ ترین دشمن طبقه کارگر است. درجریان عملیات های تروریستی دهه 60 بسیاری از کارگران صرفا بدلیل عقاید ویا حمایت سیاسی شان از دولت ایران بطرز وحشیانه ترور شدند. با گرامی داشت روز جهانی کارگر آرزو می کنیم درآینده ای نزدیک چشم اندازفروپاشی این فرقه ضد کارگری را ببینیم.
پایان
علی اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا